Przebudowa drogi w Objezierzu

Od kilku dni trwają prace związane z przebudową dwóch odcinków drogi gminnej w Objezierzu, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2231Z do cmentarza komunalnego oraz do gminnej hydrofornii. Jest to zarazem jedna z pięciu dróg gminnych, które w tym roku przechodzą gruntowną modernizację, czego koszt ogółem przekroczy kwotę 7 mln zł. Spośród nich na ukończeniu są już przebudowy dróg gminnych w Mielęcinie i Przybysławiu, a w trakcie robót są jeszcze drogi w Rakowie i Żeńsku.

czytaj więcej

Uwaga Mieszkańcy

W związku z informacją otrzymaną od wykonawcy remontu przejazdu kolejowego w Słonicach tj. STRABAG Sp. z o.o. informujemy, że w dniach: od 10.04.2024 r. do 17.05.2024 r. wyżej wymieniony przejazd kolejowy zostanie zamknięty.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRZĘCIN NA LATA 2024-2035

28 marca br. podczas obrad  XXXIX Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035. W dokumencie określono misję i wizję Gminy Krzęcin.

Misja: Gmina Krzęcin otwarta na rozwój OZE oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów rolno-przyrodniczych w celu aktywizacji gospodarczej i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Wizja: W 2035 roku Gmina Krzęcin będzie przestrzenią o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej, miejscem, gdzie wspierane są inicjatywy społeczne, zamieszkiwaną przez społeczność wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, zaangażowaną w tworzenie atmosfery przyjaznej innowacjom, przedsiębiorczości, turystyce i aktywnemu wypoczynkowi, dysponującą nowoczesną infrastrukturą, miejscem zapewniającym bezpieczeństwo, atrakcyjnym do zamieszkania i pracy.

Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035 określa również cele strategiczne, które będą realizowane poprzez planowane inwestycje. Ich wykaz został zawarty w końcowej części dokumentu.
 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem (TUTAJ)

czytaj więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Krzęcin

Dnia 28 marca br. odbyła się ostatnia XXXIX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji 2018-2024. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Artur Konopelski przedstawiając porządek sesji. Następnie Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz zapoznał Radnych ze sprawozdaniem z realizacji zadań z okresu międzysesyjnego. Sesja była również okazją do przedstawienia sprawozdań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, pracy placówki wsparcia dziennego „Słowik” oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowo przedstawiono Radnym sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 r.

czytaj więcej

Pakt o współpracy dla inwestycji

Podczas ostatniej sesji obecnej kadencji Rady Gminy Krzęcin w dniu 28 marca 2024 r. doszło do podpisania przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza ważnego porozumienia, które dotyczy współpracy i finansowania inwestycji w ramach partnerstwa w Stowarzyszeniu LIDER POJEZIERZY. Wśród najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Krzęcin planowanych w nowej perspektywie finansowej w partnerstwie z członkami stowarzyszenia jest budowa II etapu ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora w Krzęcinie, którego koszt szacowany jest wstępnie na kwotę około 4,5 mln zł.

czytaj więcej

III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Koszykówki

Nie ma większej radości dla drużyny niż zwycięstwo na boisku, III miejsce zdobyły dziewczęta podczas zawodów 1/4 Finału Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w koszykówce.

Zawody to zawsze czas pełen emocji, choć to nie pierwsze miejsce, to z pewnością niezwykle znaczący krok w drodze do sukcesu. Zajęcie trzeciej pozycji wymaga nie tylko talentu, ale także wytrwałości, determinacji i współpracy zespołowej. Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z Przewodniczącym Rady Arturem Konopelskim i radnymi podarowali drużynie piłki do koszykówki. Nowy sprzęt będzie nie tylko narzędziem treningowym, ale także symbolem wsparcia.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!.

czytaj więcej

Dwa nowe kontenery sportowe w miejscowości Żeńsko

W dniu dzisiejszym (26.03) w Urzędzie Gminy w Krzęcinie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Anną Bańkowską a Gminą Krzęcin reprezentowaną przez Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Skarbnika Joannę Witkowską.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie na rozwój małej infrastruktury sportowej gmina otrzymała dofinansowanie i będzie mogła zakupić 2 nowe kontenery sportowe dla kadry sportowej. W zakresie realizacji zadania przewidziano również utwardzenie terenu pod kontener oraz zakup wyposażenia szatni (ławki, szafki bhp, stoliki). Warto dodać, że dla Sołectwa Żeńsko zakupiono już wiaty dla zawodników, wykonano prace ziemne i porządkowe na obiekcie sportowym oraz zakupiono kontener.

Całkowity koszt zadania to 80.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji planowany jest do 30 listopada 2024 r.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 23 kwietnia 2024, imieniny: Jerzego i Wojciecha