Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego to uroczyste i radosne wydarzenie, które stanowi podsumowanie całorocznej pracy uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej. Ceremonia ta jest starannie przygotowana i bogata w różnorodne elementy, które sprawiają, że jest to wyjątkowy dzień.

Po wprowadzeniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, Dyrektor szkoły Artur Szulc oraz Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz wygłosili okolicznościowe przemówienia, następnie wręczono najlepszym absolwentom i uczniom świadectwa z czerwonym paskiem oraz dyplomy i nagrody.

czytaj więcej

Krzęcińskie Święto Wiatru

Już za nami kolejna odsłona gminnego święta "Krzęcińskie Święto Wiatru". To coroczna impreza plenerowa odbywająca się w Krzęcinie, malowniczej miejscowości położonej w województwie zachodniopomorskim. "Krzęcińskie Święto Wiatru" to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, integracji z lokalną społecznością i czerpania radości z licznych atrakcji oferowanych podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

 Event związany jest z kierunkiem rozwoju Gminy Krzęcin w sferze odnawialnych źródeł energii. Impreza odbyła się na terenie krzęcińskiego amfiteatru, położonego w obrębie Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu, która jest wizytówką naszej gminy oraz miejscem spotkań i rekreacji.

 

czytaj więcej

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz działają na podstawie statutu. Organami sołectwa są m.in. sołtys i rada sołecka, wybierani na 5-letnią kadencję.

Wójt  Gminy Krzęcin Zarządzeniem Nr 27/2024r. z dnia 29 kwietnia 2024r. zwołał zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy 10 sołectw wybrali swoje władze. Zebrania odbywały się w terminie od 20 do 29 maja 2024r. We wszystkich  zebraniach uczestniczył Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz lub Sekretarz Gminy Ryszard Przywarty oraz Kierownik Referatu Kancelaryjno-Organizacyjnego i Oświaty Magdalena Czarnecka. W zebraniach w Krzęcinie, Granowie i Chłopowie uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Olgierd Konopelski. Obsługę zebrania zapewniały Panie z Referatu Kancelaryjno-Organizacyjnego i Oświaty Urzędu Gminy w Krzęcinie Kinga Gan i Izabela Cichowska.

Porządek obrad każdego z zebrań zawierał m.in. wybór przewodniczącego zebrania, sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres minionej kadencji, a następnie powołanie komisji skrutacyjnej oraz przeprowadzenie wyborów sołtysa oraz członków trzyosobowych rad sołeckich. Wyboru dokonywali stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania (wpisani do rejestru wyborców). Każdy ze zgłoszonych kandydatów na sołtysa lub członka rady sołeckiej musiał potwierdzić swoją zgodę na kandydowanie, a następnie komisja skrutacyjna sporządzała  karty do głosowania i opatrzyła stosowną pieczęcią. W wyborach na sołtysa głosować można było tylko na jednego kandydata, a w wyborach do rady sołeckiej na liczbę kandydatów nie większą niż 3. Komisje skrutacyjne przeliczały oddane głosy, ogłaszały wyniki i sporządzały protokoły. W trakcie zebrań Mieszkańcy mogli również zadawać pytania Wójtowi Gminy oraz przedyskutować z władzami Gminy istotne dla nich sprawy i problemy.

Czytaj więcej ↓

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Wszystkim wybranym Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z Mieszkańcami na rzecz swoich Małych Ojczyzn - Sołectw.

 

czytaj więcej

W Objezierzu jest już nowa nawierzchnia na dwóch drogach gminnych

Dnia 07.06 br. firma PRI z Zieleniewa Pana Marka Leśniaka, rozpoczęła wylewanie masy bitumicznej (w kierunku cmentarza). Została położona również kostka brukowa (w kierunku hydroforni). Koszt całkowity tego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 1.229.385 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji upływa 27 lipca 2024 r.

 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja