Dodatek osłonowy

ustawa

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Zgodnie z treścią tej ustawy Mieszkańcy Gminy Krzęcin mogą ubiegać się o pomoc na pokrycie części kosztów energii.

czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 10 listopada 2021 o godzinie 9:30 organizuje szkolenie dotyczące wilka. Spotkanie będzie kontynuacją działań prowadzonych od wielu lat przez RDOŚ w Szczecinie, które mają na celu wymianę informacji na temat wilka, przekazanie wiedzy o ekologii tego gatunku oraz postępowanie w zależności od okoliczności zdarzenia.

Spotkanie odbędzie się w formie online. Osoby chętne do uczestnictwa w niniejszym szkoleniu prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres wstz.szczecin@rdos.gov.pl do dnia 5 listopada 2021 r.

czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

„Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.
zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

czytaj więcej

Zmiany w programie Czyste Powietrze

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 maja 2022, imieniny: Julii i Heleny