Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w 2023 r.

wfosigwZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 r. postanowił udzielić Gminie Krzęcin dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 31.492,00 zł na realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Krzęcin”.

czytaj więcej

Eko Słupek do pomiaru jakości powietrza

Eko Słupek to nowoczesne urządzenie, które służy do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła.

600

Urządzenie na bieżąco mierzy zanieczyszczenia pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5 oraz PM 10, a także ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Słupek został wyposażony w oświetlenie ledowe, które ma za zadanie zwiększyć świadomość dotyczącą jakości powietrza. Zróżnicowane kolory światła, w związku z przekroczeniem norm zanieczyszczeń powietrza, ostrzegają przed szkodliwym dla zdrowia podejmowaniem aktywności sportowej na terenach otwartych.

czytaj więcej

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

gazSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin!
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy,  że opublikowano „Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT” o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)

Przypominamy, że aby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w OPS Krzęcin (wniosek kierowany do Wójta Gminy Krzęcin), w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

czytaj więcej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w Gminie Krzęcin

oc-gazDla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

czytaj więcej

Od 12 grudnia 2022r. rusza sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Krzęcin

wegielDRODZY MIESZKAŃCY,

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że zgodnie z Waszymi oczekiwaniami Gmina Krzęcin przystąpiła do procesu dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach.

Informujemy, że zakupiliśmy dla Państwa węgiel kamienny od Spółki Skarbu Państwa „Węglokoks” i od 12 grudnia 2022r. będziemy go sprzedawać dla uprawnionych gospodarstw domowych z terenu Gminy Krzęcin po cenie 2000 zł brutto za tonę, niezależnie od asortymentu (groszek lub orzech).

czytaj więcej

Dobiegły końca formalności związane z dystrybucją węgla przez Gminę Krzęcin

wegiel

W dniu 8 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzęcin - Joannie Sylwii Witkowskiej podpisał umowę dystrybucji oraz składowania w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe z Panem Sławomirem Szkwir Prezesem Zarządu SKR Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 Strzelce Krajeńskie. W podpisaniu umowy uczestniczyła Anna Kozłowska Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska odpowiedzialna za dystrybucję węgla dla mieszkańców.

czytaj więcej

Usuwanie azbestu

NFOŚGmina Krzęcin informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin”, która pochodzi w 50% ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza