Przydomowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalniaW lipcu 2022 r. w Gminie Krzęcin ruszył „ Program przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzęcin osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin w latach 2022-2024.” Program realizowany jest w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub do wód. Program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w 2022 r.

wfosigwZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 r. postanowił udzielić Gminie Krzęcin dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 28.764,00 zł na realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Krzęcin”.

czytaj więcej

Dodatek osłonowy

ustawa

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Zgodnie z treścią tej ustawy Mieszkańcy Gminy Krzęcin mogą ubiegać się o pomoc na pokrycie części kosztów energii.

czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 10 listopada 2021 o godzinie 9:30 organizuje szkolenie dotyczące wilka. Spotkanie będzie kontynuacją działań prowadzonych od wielu lat przez RDOŚ w Szczecinie, które mają na celu wymianę informacji na temat wilka, przekazanie wiedzy o ekologii tego gatunku oraz postępowanie w zależności od okoliczności zdarzenia.

Spotkanie odbędzie się w formie online. Osoby chętne do uczestnictwa w niniejszym szkoleniu prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres wstz.szczecin@rdos.gov.pl do dnia 5 listopada 2021 r.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława