Urząd Gminy Krzęcin

 

URZĄD GMINY KRZĘCIN 

ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 

tel./fax 95 765 52 13
95 765 52 24
95 765 52 28
95 765 51 57

NIP: 594-12-33-532
urzad@krzecin.pl

 

 

 

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz  

Wójt Gminy Krzęcin

email: brzustowicz@krzecin.pl

 

mgr Ryszard Przywarty

Sekretarz Gminy Krzęcin

email: sekretarz@krzecin.pl

 

mgr Joanna Witkowska

Skarbnik Gminy Krzęcin

email: skarbnik@krzecin.pl

 

mgr Anna Kozłowska

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy  w Krzęcinie

email: gp@krzecin.pl

 

Magdalena Czarnecka

Inspektor ds. obsługi sekretariatu i oświaty

email: urzad@krzecin.pl
email: oswiata@krzecin.pl

 

mgr Sandra Żuk 

Inspektor ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

email: promocja@krzecin.pl

 

mgr Marzena Pawlak

Inspektor ds. podatków i opłat

oraz księgowości budżetowej

email: podatki@krzecin.pl

 

mgr Anna Kremer

Inspektor ds. obsługi administracyjno-kasowej

i rozliczenia podatku vat

email: kasa@krzecin.pl

 

Renata Józefczyk 

Zastępca Głównego Księgowego

email: ksiegowosc@krzecin.pl

 

mgr Kinga Gan

Podinspektor ds. obsługi rady gminy,

działalności gospodarczej

oraz promocji zatrudnienia,

email: brg@krzecin.pl

 

mgr Dominik Szymczykowski

Informatyk Urzędu

email: ug.dominik@gmail.com

 

mgr inż. Dariusz Kusal

Podinspektor ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

email: zamowienia@krzecin.pl

 

Maciej Radomiak

Podinspektor ds. inwestycji, rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami

email: inwestycje@krzecin.pl

 

mgr Anna Okulicz-Kozaryn

Zastępca kierownika USC

- ds.USC, Ewidencji Ludności,

dokumentów stwierdzających tożsamość

i ochrony informacji niejawnych

email: ewidencja@krzecin.pl

 

mgr Janusz Giziński

Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej

i zarządzania kryzysowego

email: zk@krzecin.pl

 

mgr Marzena Czukiewska-Stanik

Specjalista ds. księgowości budżetowej

email: ksiegowosc@krzecin.pl

 

mgr Monika Saganowska

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej,

komunalnej i ochrony środowiska

email:

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 października 2021, imieniny: Kryspina i Ingi

Najbliższe wydarzenie: