Urząd Gminy Krzęcin

 

URZĄD GMINY KRZĘCIN 

ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 

tel./fax 95 765 52 13
95 765 52 24
95 765 52 28
95 765 51 57

NIP: 594-12-33-532
urzad@krzecin.pl

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz  

e-mail: brzustowicz@krzecin.pl

 

SKARBNIK

mgr Joanna Witkowska

e-mail: skarbnik@krzecin.pl

 

SEKRETARZ

mgr Ryszard Przywarty

e-mail: sekretarz@krzecin.pl

 

REFERAT

KANCELARYJNO-ORGANIZACYJNY I OŚWIATY


KIEROWNIK REFERATU

Magdalena Czarnecka

e-mail: oswiata@krzecin.pl


Stanowisko pracy
ds. obsługi Rady Gminy i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia

Izabela Cichowska (zastępstwo za: Kinga Gan)

e-mail: brg@krzecin.pl


Pomocnicze stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Anna Hermanowicz

e-mail: urzad@krzecin.pl

 

REFERAT

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


KIEROWNIK REFERATU

mgr Anna Kozłowska

e-mail: gp@krzecin.pl


Stanowisko pracy ds. wycinki drzew

mgr Janusz Giziński

e-mail: zk@krzecin.pl


Pomocnicze stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Monika Winnicka

e-mail: srodowisko@krzecin.pl

 

REFERAT

INWESTYCJI I ROZWOJU, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, UTRZYMANIA DRÓG I ROLNICTWA ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


KIEROWNIK REFERATU

Maciej Radomiak

e-mail: inwestycje@krzecin.pl


Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg
i petycji mieszkańców, obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz inspektora ochrony danych,

mgr inż. Dariusz Kusal

e-mail: zamowienia@krzecin.pl


Pomocnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych oraz wniosków
i projektów, pozyskiwania środków pozabudżetowych
i rozliczeń realizowanych przedsięwzięć.

mgr Anna Jańczak

e-mail: fundusze@krzecin.pl

 

REFERAT

BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH


KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Witkowska

e-mail: skarbnik@krzecin.pl


Zastępca głównego księgowego, stanowisko ds. księgowości budżetowej

Renata Józefczyk

e-mail: ksiegowosc@krzecin.pl


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

mgr Marzena Czukiewska-Stanik

e-mail: ksiegowosc@krzecin.pl


Stanowisko ds. podatków i opłat oraz księgowości podatkowej,

mgr Marzena Pawlak

e-mail: podatki@krzecin.pl


Stanowisko pracy ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozliczania podatku VAT,

mgr Anna Kremer

e-mail: kasa@krzecin.pl


Stanowisko pracy ds. rozliczeń pracowniczych, windykacji podatkowej oraz kadr.

Sandra Kowalska

e-mail: kadry@krzecin.pl


Pomocnicze stanowisko ds. podatków i opłat

mgr Lidia Knera

e-mail: wymiar@krzecin.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


KIEROWNIK

mgr Anna Okulicz-Kozaryn

e-mail: ewidencja@krzecin.pl

 

Stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego


mgr Anna Kremer

e-mail: kasa@krzecin.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy - informatyk urzędu


mgr Dominik Szymczykowski

e-mail: informatyk@krzecin.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego


mgr Janusz Giziński

e-mail: zk@krzecin.pl

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 27 czerwca 2022, imieniny: Marii i Władysława