Urząd Gminy Krzęcin

 

urzad

URZĄD GMINY KRZĘCIN 

ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 

tel./fax 95 765 52 13
95 765 52 24
95 765 52 28
95 765 51 57

NIP: 594-12-33-532
urzad@krzecin.pl

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz  

 

 

SKARBNIK

mgr Joanna Witkowska

 

 

SEKRETARZ

mgr Ryszard Przywarty

 

 

REFERAT

KANCELARYJNO-ORGANIZACYJNY I OŚWIATY


KIEROWNIK REFERATU

Magdalena Czarnecka

 


Stanowisko pracy
ds. obsługi Rady Gminy i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia

mgr Kinga Gan

 

Pomocnicze stanowisko pracy
ds. działalności gospodarczej, współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

Izabela Cichowska

 


Pomocnicze stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Anna Hermanowicz

e-mail: urzad@krzecin.pl

 

 

REFERAT

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


KIEROWNIK REFERATU

mgr Anna Kozłowska

 


Stanowisko pracy ds. wycinki drzew

mgr Janusz Giziński

 


Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Monika Winnicka

 

 

REFERAT

INWESTYCJI I ROZWOJU, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, UTRZYMANIA DRÓG I ROLNICTWA ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


KIEROWNIK REFERATU

mgr Maciej Radomiak

 


Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg
i petycji mieszkańców oraz obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej

mgr inż. Dariusz Kusal

 


Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych oraz wniosków
i projektów, pozyskiwania środków pozabudżetowych
i rozliczeń realizowanych przedsięwzięć.

mgr Anna Jańczak

 

 

REFERAT

BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH


KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Witkowska

 


Zastępca głównego księgowego, stanowisko ds. księgowości budżetowej

Renata Józefczyk

 


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

mgr Marzena Czukiewska-Stanik

 


Stanowisko ds. podatków i opłat oraz księgowości podatkowej,

mgr Marzena Pawlak

 


Stanowisko pracy ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozliczania podatku VAT,

mgr Anna Kremer

 


Stanowisko pracy ds. rozliczeń pracowniczych, windykacji podatkowej oraz kadr.

Sandra Kowalska

 


Pomocnicze stanowisko ds. podatków i opłat

mgr Lidia Knera

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


KIEROWNIK

mgr Anna Okulicz-Kozaryn

 

 

Stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego


mgr Anna Kremer

 

 

Samodzielne stanowisko pracy - informatyk urzędu


 

 

 

Samodzielne stanowisko pracy

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego


mgr Janusz Giziński

 

aktualizacja 16.05.2023 r.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 22 maja 2024, imieniny: Julii i Heleny