Pozostałe projekty

ZABEZPIECZENIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W OBJEZIERZU

Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Objezierze gm. Krzęcin zakończyła się we wrześniu 2017 roku. Wykonano czynności związane z uporządkowaniem terenu, uzupełnieniem okrywy rekultywacyjnej, montażem studni gazowych, pielęgnacją zieleni, odtworzeniem piezometru oraz wykonano ogrodzenie i zamontowano tablice informacyjne.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 90.132 zł (w tym 41.548 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

BUDOWA CHODNIKA W RAKOWIE

  

Budowa chodnika w Rakowie była przeprowadzona w lipcu 2017 roku. Wykonany został odcinek 331,2 mb chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 665032Z (Rakowo-Raduń).

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 191.435 zł

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ KRZĘCIN - kol. SOBOLEWO, SIEROSŁAWIEC, BOGUSZYCE

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin - kolonia Sobolewo, Sierosławiec, Boguszyce była przeprowadzona w 2016 roku. W ramach projektu powstał wodociąg z rur PCV o długości 3292m w tym 251m sieci wodociągowej oraz 4 hydranty pożarowe. Budowa została zakończona w listopadzie 2016 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 197 844 zł (w tym 96 712 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

BUDOWA CHODNIKA W RAKOWIE

  

Budowa chodnika w Rakowie była przeprowadzona w 2016 roku. Wykonany został odcinek 150 m chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2212Z.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 37 000 zł (w tym 29 600 zł z Powiatu Choszczeńskiego)

REMONT DROGI GMINNEJ NR 680009Z DO MIEJSCOWOŚCI SOBIERADZ

Remont drogi gminnej nr 680009Z do miejscowości Sobieradz został przeprowadzony w 2016 roku. W ramach tego zadania, mającego na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa w ruchu na drodze gminnej, wykonana została nawierzchnia bitumiczna o długości łącznej 838,9 metrów.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 579 430 zł (w tym 273 545 zł z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomoskiego w Szczecinie)

PODWYŻSZENIE  PIŁKOCHWYTÓW ZESPOŁU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W CHŁOPOWIE

Przebudowa piłkochwytów przy ogrodzeniu Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Chłopowie została przeprowadzona w 2016 roku. W ramach inwestycji została dokonana wymiana słupów 6m na 8m oraz całość wygrodzona ochronną siatką propylonową o wysokości 8m. Projekt został dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomoskiego w Szczecinie.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 36 900 zł (w tym 18 300 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomoskiego w Szczecinie)

BUDOWA CHODNIKÓW W NOWYM KLUKOMIU

Inwestycja ta, realizowana w pasie drogi powiatowej nr 2229Z, jest wynikiem porozumienia zawartego przez Gminę Krzęcin z Powiatem Choszczeńskim w dniu 24 czerwca 2015 r. Zasady finansowania przewidywały, że każda ze stron porozumienia, wniesie udział w wysokości 50% wartości zadania, w ramach którego wykonano prawie 600 metrów chodnika o szerokości 1,5 m.  

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 240 tys. zł w tym dotacja z budżetu Powiatu Choszczeńskiego w wysokości 108 tys. zł.

 

PRZEBUDOWA I REMONT ULICY JEZIORNEJ W KRZĘCINIE

Przebudowa i remont ulicy Jeziornej w Krzęcinie zostały przeprowadzone w 2015 roku. W ramach tego zadania, mającego na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa w ruchu na drodze gminnej łączącej dwie drogi powiatowe, wykonana została nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o długości łącznej 413 metrów wraz z odwodnieniem.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 293 754 zł (w tym 146 000 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SŁONICE - OBJEZIERZE 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Słonice - Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212Z” została przeprowadzona w 2014 roku. W ramach projektu wymieniona została nawierzchnia bitumiczna o długości 3,2 km, powstało nowe skrzyżowanie dróg 2231Z i 2212Z, wyspa spowalniająca wraz z azylem dla pieszych oraz chodnik w miejscowości Objezierze. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu między Powiatem Choszczeńskim i Gminą Krzęcin. Wkład własny gminy wyniósł 376 214 zł.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1 881 070 zł
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH: 940 535 zł
POWIAT CHOSZCZEŃSKI: 564 321 zł

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 11 grudnia 2017, imieniny: Damazego i Waldemara