Projekty finansowane z UE

USUWANIE AZBESTU W GMINIE KRZĘCIN

Zakończono realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin w 2017 r.”. W zadaniu uczestniczyło 25 mieszkańców naszej gminy. Usunięto i unieszkodliwiono ponad 53 tony odpadu azbestowego. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 26.821,11       DOFINANSOWANIE:  26.821,11

"NOWOCZESNA SZKOŁA - KOMPETENTNY UCZEŃ"

"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń". Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przewidziany termin realizacji to luty 2020 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 966.677,50       DOFINANSOWANIE:  866.537,50

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWO

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo" W ramach inwestycji powstanie sieć przesyłowa tłoczna o długości łącznej 1.201 m oraz sieć grawitacyjna o długości łącznej 2.981 m, 5 przepompowni ścieków a także zostanie zmodernizowana istniejąca przepompownia główna. Inwestycja dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2018 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2.456.000 zł       DOFINANSOWANIE:  1.562.505 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie rozpoczęła się w październiku 2017 r. Wykonane zostaną prace związane z ociepleniem ścian wraz z fundamentami, wymianą pokrycia dachowego, stolarka okien i drzwi oraz rozbudowaniem systemu grzewczego i elektrycznego. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120. Planowany termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 3.179.550 zł       DOFINANSOWANIE:  2.691.012,40 zł

SAMOCHÓD POŻARNICZY RATOWNICZO-GAŚNICZY MAN

Samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy MAN z napędem na 4 koła, jest wyposażony w zbiorniki na wodę o pojemności 4680 litrów oraz pianotwórczy o pojemności 470 litrów i autopompę, linię szybkiego natarcia z prądownicą, działko wodno-pianowe i maszt oświetleniowy. Przekazany w sierpniu 2017 r. dla Krzęcińskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 853 000 zł      DOFINANSOWANIE: 643 000 zł

AKCJA USUWANIE AZBESTU W 2016 r.

31 października br. zakończono realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin w 2016 r.”.  W wyniku uczestnictwa w zadaniu 26 mieszkańców usunięto i unieszkodliwiono ponad53 tony odpadu azbestowego. Koszt zadania wyniósł 24 746,49 zł i w całości został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przypominamy, że w ubiegłym roku w ramach tej samej akcji usunięto 82 tony odpadu azbestowego. Udział w zadaniu wzięło 31 mieszkańców, natomiast koszt zadania wyniósł 38 389,68zł i w całości został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w zadaniu. Jednocześnie już dziśzachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w planowanej na 2017 r. kolejnej edycjiSzczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu, Pani Monika Saganowska, w siedzibie Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 95-765-52-28.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 11 grudnia 2017, imieniny: Damazego i Waldemara