Forum Liderów UTW

W dniach 22-23.11.2019 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się IX Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

czytaj więcej

Gminne Obchody Dnia Seniora

Dzień Seniora to szczególne święto, święto osób starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Gminne Obchody Dnia Seniora połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020 krzęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się 15 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Granowie.

czytaj więcej

IX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji

W dniach 7 i 14 listopada 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin odbyła się IX Sesja Rady Gminy Krzęcin. Poruszane na sesji sprawy i podejmowane uchwały koncentrowały się na gospodarce odpadami, konieczności opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianach w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z II etapem restrukturyzacji zadłużenia i emisją obligacji.

czytaj więcej

Koncert "Niepodległa dla Wszystkich"

8 listopada br. w Klubie Kultury w Objezierzu odbył się koncert słowno-muzyczny pn. „Niepodległa dla Wszystkich”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Krzęcin, Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz, Sekretarz Pan Ryszard Przywarty i Skarbnik Pani Joanna Witkowska.

czytaj więcej

Doposażenie miejsca lokalnej integracji w Mielęcinie

5 listopada 2019r. - w Klubie Kultury w Mielęcinie odbyło się spotkanie wiejskie w ramach projektu finansowanego z grantu sołeckiego. W spotkaniu z Mieszkańcami Mielęcina wziął udział Wójt Gminy Krzęcin Pan dr Bogdan Brzustowicz. Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w naborze ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

czytaj więcej

Modernizacja Stacji Słonice

W sierpniu br. rozpoczął się kolejny etap modernizacji linii kolejowej między Poznaniem a Szczecinem. Projekt pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie”, realizowany przez Polskie Koleje Państwowe, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

czytaj więcej

Możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w ramach którego Gmina ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krzęcin.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 stycznia 2020, imieniny: Agnieszki

Najbliższe wydarzenie: