Z wizytą u Przyjaciół z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach

utw

W środę 29 czerwca delegacja złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy Krzęcin oraz społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościła w Pyrzycach. W skład krzęcińskiej delegacji oprócz wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza, Macieja Radomiaka, Martyny Konieczki i Izabeli Cichowskiej wchodzili: Barbara Tuka - pełnomocnik wójta ds. seniorów, Barbara Matwiejko - prezes powiatowego koła Związku Niewidomych w Choszcznie, Elżbieta Matwiejko - reprezentująca  Powiatową Radę do spraw Seniorów w Choszcznie oraz Mirosława Jęsko z Koła Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie.

czytaj więcej

Granty Sołeckie 2022!

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił listę laureatów konkursu "Granty Sołeckie 2022". Dofinansowanie z naszej gminy otrzyma Sołectwo Chłopowo na projekt pn. "Nasza mała przestrzeń" w wysokości 15 000,00 zł oraz Sołectwo Żeńsko na "Strefę wypoczynku i relaksu w Sołectwie Żeńsko" w tej samej wysokości. Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom i życzymy udanej realizacji przedsięwzięć!

granty

 

czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

zakonczenie

Dzisiaj (24.06.) po raz ostatni w tym roku szkolnym uczniowie odwiedzili mury naszej szkoły. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszeń i ogromnych braw dla uczniów, którzy niewątpliwie dali z siebie wszystko osiągając przy tym imponujące wyniki.
W tym roku Wójt Gminy Krzęcin ufundował nagrody w 6 kategoriach: Najlepszy Absolwent, Najlepszy Uczeń, Największe osiągnięcie literacko - artystyczne, Największe osiągnięcie edukacyjne oraz Aktywne reprezentowanie szkoły. Nagroda za Najlepiej napisany egzamin ósmoklasisty zostanie wręczona w lipcu po otrzymaniu wyników.

czytaj więcej

Rada jednogłośnie udzieliła Wójtowi votum zaufania oraz absolutorium

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca br., po zapoznaniu się z raportem o stanie Gminy Krzęcin, sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, krzęcińscy radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Bogdanowi Wojciechowi Brzustowiczowi votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

absolutorium

czytaj więcej

"Granty PPGR" - odbiór laptopów

Szanowni mieszkańcy,

Gmina Krzęcin przystępuje do końcowego etapu realizacji programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR". Przypominamy, iż z terenu Gminy Krzęcin wsparcie w formie laptopów, oprogramowania i akcesoriów za łączną kwotę 453 532,36 zł otrzymają 143 osoby.

Po odbiór laptopów wraz z całym osprzętem zapraszamy Państwa do Urzędu Gminy w Krzęcinie (Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin), według poniższego harmonogramu:

    Sołectwo Rakowo, Sołectwo Słonice oraz Sołectwo Objezierze
24.06.2022 r. (piątek)od godz. 12:00 do godz. 15:00.

    Sołectwo Krzęcin oraz Sołectwo Nowy Klukom
27.06.2022 r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 12:00.

    Sołectwo Granowo oraz Sołectwo Żeńsko
28.06.2022 r. (wtorek) od godz. 9:00 do godz. 12:00.

    Sołectwo Przybysław oraz Sołectwo Mielęcin
29.06.2022 r. (środa) od godz. 9:00 do godz. 12:00.

    Sołectwo Chłopowo oraz Sołectwo Kaszewo 
30.06.2022 r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 12:00.

czytaj więcej

50-lecia kapłaństwa ks. rezydenta kan. Tadeusza Łuczaka

W niedzielę, 19 czerwca br. odbyła się uroczysta msza w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Krzęcinie z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. rezydenta kan. Tadeusza Łuczaka. W tym dniu wierni i zaproszeni goście zadbali o uroczysty charakter wydarzenia. Młodzież z terenu gminy Krzęcin aktywnie włączyła się w przebieg ceremonii a gościnne kazanie wygłosił Ks. kan. Karol Wójciak.

ksiadz

czytaj więcej

"Posiłek w szkole i w domu"

posiłki

W dniu dzisiejszym (17 maja br.) miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin Bogdanem Wojciechem Brzustowiczem a Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Magdalenę Zarębską-Kulesza – Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w Szczecinie na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

czytaj więcej

Nowa publikacja "Bitwa pod Granowem. 3 sierpnia 1627 r."

książka

W środę 15 czerwca dotarła do nas przygotowywana od dawna publikacja: „Bitwa pod Granowem. 3 sierpnia 1627 r.” Jej wydanie zrealizowano w ramach projektu Gminy Krzęcin dotyczącego ochrony dziedzictwa lokalnego, który został złożony w naborze konkursowym organizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” i uzyskał wsparcie finansowe ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Zmiany w Stowarzyszeniu "Razem dla Gminy Krzęcin"

stowarzyszenieW dniu wczorajszym, tj. dnia 14 czerwca 2022 roku, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin. Funkcjonujący od 2016 roku Zarząd w składzie: Prezes- Honorata Kłosek, Wiceprezes- Janusz Głowacki, Skarbnik – Marzena Czukiewska-Stanik, oraz Sekretarz – Sandra Żuk, otrzymał absolutorium za realizację swoich zadań statutowych. W trakcie trwania zebrania Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz oraz Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty, podziękowali ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 18 sierpnia 2022, imieniny: Heleny i Bronisławy