Wydatki inwestycyjne Gminy Krzęcin w latach 2018-2020

inwestycjeW najnowszym numerze „Wspólnoty. Pisma Samorządu Terytorialnego” (Nr 20/1338 z 9 października 2021 r.) zostało opublikowane podsumowanie rankingu dotyczącego wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w latach 2018-2020. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę wysokość wydatków inwestycyjnych w ciągu trzech ostatnich lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

czytaj więcej

PRZEBUDOWA DROGI I NOWE CHODNIKI W KASZEWIE

Trwają intensywne prace budowlane dot. przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 160 Raduń-Bierzwnik oraz budowy nowych ciągów chodnikowych w miejscowości Kaszewo. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Pyrzycach przy współudziale środków pochodzących z budżetu gminy Krzęcin. Inwestycja ta jest efektem spotkania Wójta Gminy Krzęcin, Bogdana Wojciecha Brzustowicza z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Mirosławem Szymczewskim oraz ostatecznej decyzji samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawcą robót jest EUROVIA POLSKA S.A., a planowane zakończenie prac to koniec roku 2021.

czytaj więcej

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Granty PPGR - Wsparcie dla dzieci

z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym

https://www.katywroclawskie.pl/sites/default/files/pliki2/grafika_popc1.jpg

Wójt Gminy Krzęcin

zaprasza do udziału w programie:

 

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu.

czytaj więcej

Biblioteka Szkolna z dofinansowaniem!

30 września br. Kuratorium Oświaty w Szczecinie opublikowało wykaz organów prowadzących szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

eduedu

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

dzienedukacji

W dniu wczorajszym, 13 października br., w Urzędzie Gminy Krzęcin, Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz wręczył wraz ze Skarbnikiem Joanną Witkowską wyróżnionym pedagogom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Krzęcinie nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych osób byli Dyrektor krzęcińskiej placówki oświaty, Pan Artur Szulc, Nauczyciele Panie Barbara Tuka, Anna Idziak, Alicja Rynkiewicz oraz Pracownik obsługi, Pani Joanna Korpowska. Do gratulacji przyłączyli się również obecni na spotkaniu Sekretarz Ryszard Przywarty i Inspektor ds. Oświaty Magdalena Czarnecka.

czytaj więcej

"Poznaj Polskę" - otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolne wycieczki

W dniu wczorajszym tj. 12 października br. ogłoszona została lista podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Poznaj Polskę”. Od 6 września przyjmowane były wnioski organów prowadzących szkoły. Każda szkoła podstawowa mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie (jeden dla klas I-III oraz jeden dla klas IV-VIII).

wycieczki

czytaj więcej

Światowy Dzień Drzewa

10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce obchodzimy ten dzień od 2002 roku.

drzewa

czytaj więcej

"Nie lękajcie się - XXI Dzień Papieski"

10 października 2021 r. w całej Polsce obchodzono XXI Dzień Papieski. Tegoroczne hasło to słowa Papieża Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Uroczyste obchody w naszej gminie rozpoczęto Mszą Świętą celebrowaną przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej ks. Krzysztofa Kontka. Część artystyczną przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Matuszak. Podczas krótkiego koncertu muzycznego zaprezentował się także Chór Gminny „CON PASSIONE” przygotowany przez Panią Sandrę Żuk.

dzienpapieski

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 01 grudnia 2021, imieniny: Natalii i Eligiusza