Sesja inauguracyjna

W dniu 21 listopada 2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Krzęcinie odbyła się I Sesja Rady Gminy Nowej Kadencji 2018-2023, podczas której ślubowanie złożyli: Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz i Radni w osobach: Artur Olgierd Konopelski, Mieczysław Ciesiołkiewicz, Stefan Bodnar, Tomasz Bodnar, Włodzimierz Bury, Bożena Barbara Gibert, Grzegorz Knera, Zdzisław Kula, Przemysław Kusz, Anna Masaj-Szczepańska, Małgorzata Matuszak, Judyta Monika Mroczkowska, Andrzej Krzysztof Ogonowski, Ryszard Pierzchała, Paulina Szarawaga.

czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Krzęcin

Drodzy Mieszkańcy Gminy!

W zakresie zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg, spoczywającego na ich właścicielach, mieści się zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością.

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Dostępne tutaj

czytaj więcej

Koncert Patriotyczny "Stulecie Niepodległej"

11 listopada 2018 roku obchodziliśmy szczególną rocznicę, jaką jest stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin wraz z Urzędem Gminy Krzęcin zorganizowało Koncert Patriotyczny pn. :"Stulecie Niepodległej", który miał miejsce 12.11.2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie.

czytaj więcej

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krzęcin!

W imieniu własnym i wszystkich kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Bogdana Wojciecha Brzustowicza RAZEM DLA GMINY chciałbym podziękować Wam za udział i poparcie udzielone w niedzielnych wyborach samorządowych w dniu 21 października. Oddane na mnie i kandydatów na radnych z mojego komitetu głosy są nie tylko wyrazem zaufania, ale także wielkim zobowiązaniem na przyszłość, o czym świadczy 1214 głosów (78,02%) oddanych na moją osobę.

czytaj więcej

Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 w Gminie Krzęcin

W niedzielę, 21 października 2018 r. w całym kraju odbyły się Wybory Samorządowe. Na stronie internetowej PKW pojawiły się już także wyniki wyborów na Radnych i Wójta Gminy Krzęcin VIII kadencji 2018-2023. W gminnych wyborach udział wzięło 1537 Mieszkańców, co stanowi 57,18 % uprawnionych do głosowania, a więc frekwencja była nieco wyższa niż w kraju.

czytaj więcej

Wiadomości Krzęcińskie 3/68 październik 2018 r.

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do zapoznania się z październikowym wydaniem „Wiadomości Krzęcińskich”, w których przeczytacie o wykonanych najnowszych inwestycjach gminnych w latach 2014-2018. W nowym  informatorze  samorządowym znajdziecie Państwo także informacje na temat podsumowania kadencji oraz dowiecie się jak przebiegały tegoroczne dożynki w naszej gminie.

- 3/68 październik 2018 r.

czytaj więcej

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Chłopowo i OSP Krzęcin

W dniu 17 października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego, medycznego i drogowego. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Program I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 23 lutego 2019, imieniny: Romany i Damiana