Spotkanie z Przedstawicielami Centrum Zdrowia Psychicznego w Wałczu

`

Dnia 29.02.2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Krzęcin z przedstawicielami z Centrum Zdrowia Psychicznego z Wałcza Dorotą Chuchro kierownikiem placówki, Elżbietą Narzyńską psychologiem oraz Anną Przespolewską asystentem zdrowienia. Centrum Zdrowia Psychicznego działa w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Spotkanie zorganizowane było przez Panią Adriannę Steczyszyn kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie.

Celem spotkania było zaprezentowanie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego obejmującego swoim zasięgiem powiat choszczeński i wałecki.  Omówiono działalność Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego oraz systemu opieki jaką mogą zapewnić osobom zgłaszającym się z własnej inicjatywy oraz rodzin, organów pomocy społecznej i innych organizacji społecznych.

czytaj więcej

Renowacja ołtarza w Rakowie

W dniu dzisiejszym (28.02) została podpisana umowa dotycząca przekazania dotacji z budżetu Gminy Krzęcin na zadanie pn.: „Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym znajdującym się w kościele filialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie”. W podpisaniu umowy  uczestniczyli Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz oraz Skarbnik Gminy Joanna Witkowska. Z ramienia Gminy Krzęcin w tym ważnym dla społeczeństwa Rakowa wydarzeniu uczestniczył również Radny Rady Gminy Zdzisław Kula. Parafię rzymsko-katolicką w Zieleniewie reprezentował Proboszcz Ks. Krzysztof Okrzyński.

Otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł stanowi część kosztu renowacji zabytkowego ołtarza i jest kolejnym etapem prac restauratorsko – konserwatorskich wnętrza Rakowskiego kościoła.

Termin realizacji zadania planowany jest do 31 grudnia 2024 roku. 

czytaj więcej

Renowacje zabytkowych kościołów w Nowym Klukomiu, Krzęcinie i Rakowie

Już niedługą rozpoczną się prace renowacyjne w trzech zabytkowych kościołach na terenie Gminy Krzęcin. Podczas sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2024 r. Radni podjęli uchwały zapewniające środki finansowe w wysokości 1.113.000 zł przeznaczone na dotacje dla trzech parafii rzymsko-katolickich, z których mają być sfinansowane prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane we wskazanych wyżej świątyniach. Renowacja wieży i więźby dachowej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Klukomiu wyniesie 700.000 zł, a renowacja ołtarza i fumigacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie - 383.000 zł. Prace w tych dwóch świątyniach są współfinansowane w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD.

To nie wszystkie wydatki związane z działaniami gminy na rzecz ochrony zabytków, które stanowią nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Jedna z uchwał Rady podjęta na lutowej sesji dotyczy dotacji z budżetu gminy w wysokości 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Rakowie. Na renowację chóru, stanowiącego wyposażenie tego samego kościoła, już wcześniej przekazano dotację budżetową w wysokości 21.000 zł.

 

czytaj więcej

Koncert Wiosenny

Dnia 23 lutego br. w atmosferze budzącej się do życia przyrody, społeczność lokalna zgromadziła się na barwnym Koncercie Wiosennym, aby powitać najpiękniejszą porę roku. Wydarzenie, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie, przyciągnęło tłumy,
a wykonawcy dostarczyli publiczności niezapomnianych chwil pełnych muzyki i radości.

W spotkaniu oprócz naszych uzdolnionych artystów nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych: Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciech Brzustowicza, Sekretarza Gminy Ryszarda Przywartego, Skarbnika Joanny Witkowskiej, Przewodniczącego Rady Artura Konopelskiego i Radnych Gminy Krzęcin: Małgorzaty Matuszak, Judyty Mroczkowskiej, Ryszarda Pierzchały, Grzegorza Knery, Mieczysława Ciesiołkiewicza, Małgorzaty Wiśniewskiej a także Dyrektora Szkoły Podstawowej Artura Szulca, Prezesa Stowarzyszenia "Razem Dla Gminy Krzęcin" Macieja Radomiaka, Przewodniczącą GKRPA Kingę Gan oraz kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych gości.

Dwugodzinną muzyczną podróż po nurtach muzycznych zaprezentowały zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz dorośli. Odziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie grupa „Biedronki” i „Pszczółki” przygotowane przez Małgorzatę Gibałę i Karolinę Filiks, grupa „Motylki” przygotowana przez Sandrę Leszczyńską. W koncercie udział brali również uczniowie klas I-III. Klasę I A przygotowała Pani Małgorzata Góźdź dziewczynki zaśpiewały piosenkę „Wiosna w błękitnej sukience”, klasę I B przygotowała Iwona Grześkiewicz a utwór zaprezentowany przez dzieci  to „Kocham Świat”. „Wiosenne nutki” i „Przyjaciółki tęczy” z klasy II B przygotowane zostały przez Panią Małgorzatę Żmudzińską, starszą grupę przygotowała Małgorzata Matuszak a były to dziewczynki z klas IV i VI. W "Koncercie Wiosennym" uczestniczyli również wykonawcy indywidualni: Maria Maćkowska, Dominika Okulicz – Kozaryn, która wykonała utwór: „Kiedy w piątek słońce świeci”, Julia Mroczkowska- „Jestem Twoją bajką”, Dominika Knera zaśpiewała „Maszeruje wiosna”, Lena Knera - „Chodź pomaluj mój świat”. W koncercie udział brali również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, zespół śpiewaczy "Granowianki", zespół „Dreams” oraz Gminny Chór „Con Passione” a także „SWING”, który zaprezentował taniec, a przygotowany został przez Joannę Kukiełkę.

Event poprowadziły Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Alicja Kamińska i Kierownik Referatu Kancelaryjno - Organizacyjnego i Oświaty Urzędu Gminy – Magdalena Czarnecka.

Dla wszystkich uczestników koncertu organizatorzy przygotowali niespodzianki i na koniec koncertu wylosowanych zostało 10 nagród, które ufundowane zostały przez Wójta Gminy Krzęcin, Przewodniczącego Rady oraz Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Krzęcin”. Natomiast Przewodnicząca GKRPA wszystkich uczestników koncertu nagrodziła słodkim upominkiem.

Ogromne podziękowania kierujemy dla pracowników Gminnego Centrum Kultury, którzy zadbali o to, aby sceneria koncertu oddawała urok walentynkowo – wiosenny, jak również za pomoc w organizacji koncertu!

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy !

 

czytaj więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Krzęcin

Dnia 22 lutego br., odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Krzęcin. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, przedstawiając porządek obrad oraz poinformował o zmianach w programie sesji, które przedstawił Sekretarz gminy Ryszard Przywarty. Wprowadzono uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Krzęcin.

Następnie Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz zapoznał radnych ze sprawozdaniem z realizacji zadań z okresu międzysesyjnego.

W trakcie obrad przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Krzęcin na 2024 r. Sesja była również okazją do przedstawienia sprawozdań z działalności stałych komisji a także sprawozdania z pracy Rady Gminy. Na posiedzeniu uchwalono także uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Krzęcin a także wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Granowo.  Radni podjęli również uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Krzęcin na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2037 rok.

Na zakończenie sesji podsumowano wszystkie omawiane kwestie, a Przewodniczący wyraził wdzięczność za aktywny udział radnych w procesie podejmowania decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej i jej mieszkańców.

czytaj więcej

Wraca Fundusz Sołecki

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Wójta Gminy Krzęcin, podczas Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2024 r., Radni podjęli uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Krzęcin.

Fundusz sołecki to finansowe wsparcie dla sołectw, które pozwala mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych i kształtować rozwój swoich miejscowości. To nie tylko sposób na efektywne wykorzystanie środków finansowych wyodrębnionych w budżecie gminy, ale również budowanie zaangażowania społecznego, które jest fundamentem silnych społeczności.

O przeznaczeniu fundusz sołeckiego zadecydują bezpośrednio mieszkańcy 10 sołectw naszej gminy, a łączna kwota środków wyodrębnionych na ten cel w 2025 roku to ponad 345.000 zł.

Decyzja Rady jest wyrazem stabilnej sytuacji finansowej gminy, dzięki czemu możliwe jest wygospodarowanie środków finansowych w budżecie na potrzeby poszczególnych sołectw.

czytaj więcej

Zwycięstwo uczniów Szkoły Podstawowej

W dniu dzisiejszym (21 lutego br.) w emocjonującym starciu, uczniowie Szkoły Podstawowej z Krzęcina triumfowali podczas Powiatowego Turnieju Koszykówki, zdobywając czołowe miejsca na podium.
 
I miejsce zajęły dziewczyny z klasy VI klasy a były to: Lena Czarnecka, Lena Kozłowska, Lena Knera, Nadia Komarnicka, Gabriela Szwech i Hanna Kucharczyk opiekunem grupy jest Pani Magdalena Drewicz. Chłopcy zajęli III miejsce a przygotowała ich Pani Julia Turczyk. Drużyna męska to Julek Goławski, Łukasz Kucharczyk, Kacper Michalak, Kacper Makiewicz, Antek Groblica, Filip Fiszer i Michał Pasternak.
Zwycięstwo w Powiatowym Turnieju Koszykówki to nie tylko świadectwo sportowych umiejętności, jakie ta drużyna reprezentuje, ale także dowód na to, jak sport może jednoczyć społeczność i kształtować wartości współpracy, determinacji, ducha walki i pasję do sportu.
 
Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

czytaj więcej

Rozpoczęły się konsultacje z NGO zgłoszeń złożonych w Konkursie Marszałka pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024”

W dniu 20 lutego 2024 r. rozpoczęły się konsultacje zgłoszeń nadesłanych przez samorządy w 12. edycji Konkursu Marszałka pn. ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024”.
Do wyrażenia opinii o współpracy poszczególnych samorządów z sektorem pozarządowym zapraszamy i zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie zgłoszonych samorządów.
Konsultacjom podlegają zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne i będą oceniane merytorycznie przez Komisję Konkursową.

Opinie można przesyłać do dnia 5 marca  br.:

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin z dopiskiem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024 – Konsultacje” - liczy się data wpływu do urzędu;
  2. drogą elektroniczną na adres: eguzikiewicz@wzp.pl

czytaj więcej

Nowa sieć wodociągowa w Gminie Krzęcin

W dniu 20 lutego br. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Anną Bańkowską a Gminą Krzęcin reprezentowaną przez Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Skarbnika Joannę Witkowską.

Umowa została podpisana na zadanie pn. „Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp”.

Celem tej inwestycji będzie poprawa standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Sierosławiec – Kolonia V Chłopowo oraz wymianę 4 pomp na terenie miejscowości Krzęcin.

Otrzymane wsparcie finansowe to kwota 607 790,00 zł, wkład gminy to 109.747,38 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 717.537,38 zł.

Termin realizacji planowany jest na lata 2024-2025.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 02 marca 2024, imieniny: Heleny i Pawła