INFORMACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

czytaj więcej

Budżet ukierunkowany na inwestycje

Na pierwszej sesji Rady Gminy Krzęcin w Nowym Roku, w dniu 26 stycznia, krzęcińscy radni uchwalili budżet, który - wraz ze zmianami przyjętymi na kolejnej sesji w dniu 16 marca - ustala plan dochodów i wydatków na 2017 rok.

W swoim wystąpieniu, poprzedzającym dyskusję i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz zapewnił, że budżet ten otwiera możliwość realizacji ambitnego planu gminnych inwestycji oraz zabezpiecza środki na sfinansowanie zadań nałożonych ustawami na samorząd gminny i funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. W opinii Przewodniczących komisji oraz Radnych zabierających głos podczas sesji, którzy życzyli wójtowi i jego współpracownikom realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków, jest on nie tylko bardzo ambitny, ale także - co szczególnie ważne dla Mieszkańców - ukierunkowany na inwestycje, które mają być współfinansowane ze środków unijnych i rządowych.

czytaj więcej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Pragnę poinformować, iż w związku z przystąpieniem do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”, wymaganej przepisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w terminie od 12 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., przeprowadzana będzie na terenie Gminy Krzęcin inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej

Próg zwalniający w Mielęcinie

W miejscowości Mielęcin na działce nr 34 zamontowano próg zwalniający, który ma zarówno zapewnić bezpieczeństwo jak i poprawić estetykę terenu. Zadanie to zostało wykonane na wniosek Sołtysa i Mieszkańców Sołectwa Mielęcin ze środków budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 23 kwietnia 2017, imieniny: Jerzego i Wojciecha