O gminie

Gmina Krzęcin położona jest na południowym krańcu województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu Choszczno. Od zachodu graniczy z Gmina Pełczyce, od północy z Gminą Choszczno, od południa ze Strzelcami Krajeńskimi (woj. lubuskie), a od wschodu z Gminą Bierzwnik. Obszar gminy przecina linia kolejowa na trasie Szczecin - Poznań.

W sensie geograficznym gmina leży na wschodnim krańcu Pojezierza Choszczeńsko - Myśliborskiego. Głównym elementem krajobrazu naturalnego są liczne jeziora (rynnowe - wąskie i głębokie oraz moreny denne - rozlewiskowe), największe z nich to: Żeńskie, Chłopowo (Chłop), kościelne, Paprzyca Duża, Bukowskie, Czyste, Krzęcińskie (Brudne), Mielęcin i Rakowo. Przez gminę przepływa rzeka Mała Ina. Rzeźba terenu jest wyraźnie pofałdowana z licznymi pagórkami, wałami, kotlinami i dolinkami, z niewielkimi kępami lasu oraz większym zwartym kompleksem leśnym (sosna, buki, dęby) w okolicach wsi Chłopowo i Krzęcin.

Pod względem gospodarczym jest to gmina o charakterze rolniczym. Siedziba gminy znajduje się w położonej centralnie miejscowości Krzęcin (niem. Kranzin), w której zlokalizowany jest m.in.: urząd gminy, gminne centrum kultury, ośrodek pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, szkoła podstawowa, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, choszczeńska filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego, cmentarz komunalny, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, restauracja, placówki handlowo-usługowe oraz zakład firmy 2x3 S.A.

Gmina podzielona jest na 10 sołectw: Krzęcin, Chłopowo, Granowo, Żeńsko, Przybysław, Mielęcin, Kaszewo, Objezierze, Rakowo i Nowy Klukom.
Jednoski oraganizacyjne gminy. Gmina posiada 4 jednostki organizacyjne, w tym Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz jedną instytucję kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie. Warto jednak zaznaczyć, że w skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą placówki kultury w: Chłopowie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie, Przybysławiu, Rakowie, Objezierzu, Żeńsku i Kaszewie.

Największym atutem są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozciąga się tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący wschodnią część gminy, na terenie którego położone są projektowane rezerwaty i użytki ekologiczne oraz 12 pomników przyrody w postaci drzew. Gmina Krzęcin posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki regionalnej i agroturystyki, planuje się powstanie pól namiotowych, schronisk młodzieżowych i ścieżek rowerowych. Wśród zabytków przeważają obiekty sakralne (do najciekawszych należą kościoły w Krzęcinie, Żeńsku, Rakowie, Chłopowie, Nowym Klukomiu) i rezydencje pałacowe (Przybysław, Mielęcin, Rakowo).

Gmina Krzęcin liczy 3.431 mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi ogółem: 14.040 hektarów, w tym m.in.: lasy i grunty leśne - 3.148 hektarów, wody - 360 hektarów i użytki rolne - 9.150 hektarów.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 22 maja 2024, imieniny: Julii i Heleny