XXV Sesja Rady Gminy Krzęcin

herbUprzejmie zawiadamiam, że XXV Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 31.05.2022 r. (wtorek) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, przy ul. Szkolnej  2, o godzinie 1000.

 

czytaj więcej

Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2021 rok

raportSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin!
Na podstawie art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2022r., poz.559 ze zm.) Wójt Gminy w Krzęcinie przekazał w ustawowym terminie Radzie Gminy w Krzęcinie „Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2021r.
Nad przedstawionym raportem na sesji w dniu 23 czerwca 2022r. zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 Mieszkańców Gminy Krzęcin (decyduje kolejność zgłoszeń). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Krzęcinie, do dnia 22 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju numer 1-biuro rady gminy), pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis zgłaszającego się do debaty. Zgłoszenie (POBIERZ) powinno być poparte przez co najmniej 20 osób.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

POBIERZ RAPORT

Przewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie
           Artur Konopelski

czytaj więcej

Sesja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych poprzez  stworzenie  możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, a także nawiązywania wzajemnych kontaktów czy też możliwości dbania o własny rozwój i kondycję fizyczną.

utw

czytaj więcej

Wycieczka do Trzęsacza w ramach projektu "Poznaj Polskę"

W dniu 16.05.2022 r. uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie uczestniczyli w trzeciej już wycieczce w ramach programu "Poznaj Polskę". Dzieci wraz z opiekunkami p. Anną Idziak i p. Alicją Cuber odwiedziły Multimedialne Muzeum Trzęsacza i Oceanarium w Międzyzdrojach.
Całkowity koszt wycieczki wyniósł 6.250,00 zł, wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 5.000,00 a wkład własny to 1.250,00 zł.

trzesacz

czytaj więcej

"Poznaj Polskę"

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zakończyli już koleją wycieczkę w ramach programu "Poznaj Polskę". Klasa czwarta wraz z opiekunami p. Barbarą Biesiadą i p. Martą Przybylak wyjechali na dwudniową wycieczkę do Torunia.

poznaj

czytaj więcej

Rusza przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej w Krzęcinie

W dniu 05 maja br. Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Witkowskiej podpisał umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak z Zieleniewa na realizację zadania przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie.

przebudowa

czytaj więcej

Kolejne wsparcie finansowe dla Gminy Krzęcin!

Miło nam Państwa poinformować, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru ofert w otwartym konkursie w ramach Programu "SENIOR+" na lata 2021-2025 edycja 2022, w którym Gmina Krzęcin otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 157 054,77 zł na realizację inwestycji dotyczącej utworzenia Klubu Seniora w Gminie Krzęcin. Przedmiotowy klub będzie znajdował się w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie.

wdk

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest piątek 27 maja 2022, imieniny: Jana i Juliusza