Nowy dodatek grzewczy

woodSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin

Nowy dodatek grzewczy - 19 września 2022r. ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

19 września 2022 w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego.
Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu, możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

czytaj więcej

Dodatek węglowy - informacje

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie (pok. Nr 2) od dnia 16.08.2022 r. od godz. 12.00.

dodatek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA (POBIERZ)

Jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego? (POBIERZ)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (POBIERZ)

Klauzula informacyjna (POBIERZ)

czytaj więcej

Rada podsumowała wykonanie budżetu w pierwszym półroczu

rada

Pierwsza sesja Rady Gminy Krzęcin w drugim półroczu odbyła się w czwartek 15 września w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Obrady XXVII sesji zostały zdominowane przez sprawy związane z realizacją budżetu w pierwszym półroczu roku budżetowego 2022. Na wstępie, zgodnie z porządkiem sesji, miała miejsce ceremonia złożenia aktu ślubowania przez nową Radną, Panią Małgorzatę Wiśniewską, wybraną do Rady Gminy w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 10 (Sołectwo Mielęcin).

czytaj więcej

Pilnie potrzebna pomoc

ukrainaDwie rodziny uchodźców z Ukrainy pilnie poszukują mieszkań do odpłatnego wynajęcia.
1.    Dwuosobowa rodzina: mama z 6-letnim dzieckiem.
2.    Pięcioosobowa rodzina: dziadkowie, mama i 2 dzieci (15 letnia córka i 6 letni syn wymagający opieki).

Zgłoszenia osób mogących pomóc i wynająć mieszkania prosimy zgłaszać do sekretarza Gminy Krzęcin - tel. 602593860, lub do Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w w Krzęcinie – tel. 783309897.

 

czytaj więcej

Ślubowanie radnej

W dniu 15 września br. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Krzęcin podczas której uroczyste ślubowanie złożyła Małgorzata Wiśniewska, która na radną została wybrana w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 10 (miejscowość Mielęcin). Wybory odbyły się 10 lipca 2022r.

czytaj więcej

Stypendia szkolne

stypendiaWójt Gminy Krzęcin przypomina, że 15 września br. mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 600 zł netto na 1 osobę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Kierownik Referatu Kancelaryjno - Organizacyjnego i Oświaty p. Magdalena Czarnecka tel. 95 765 52 13 wew. 22.

 

czytaj więcej

Zaproszenie do projektu dla pszczelarzy

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) posiadających pasieki na terenie województwa zachodniopomorskiego, do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2022.
 

czytaj więcej

Podpisanie umowy na remont dachu świetlicy WDK w Chłopowie

dach

W dniu dzisiejszym (06.09.) Wójt Gminy Krzęcin przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę z firmą „Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski” z Bralęcina na zadanie „Remont dachu świetlicy w Chłopowie”.

Termin zakończenia robót planuje się na 6 grudnia 2022 r.

Koszt inwestycji to 169 568,75 zł brutto.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława