XXIII Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

XXIII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” - informacja dla dziennikarzy i osób publikujących w mediach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 15 stycznia 2018 r. można nadsyłać prace na XXIII Konkurs

„W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku.


Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
Informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie znajdują się w regulaminie.

czytaj więcej

Informacje odnośnie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 1. Zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 29 sierpnia 2017 r.)

Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( z dnia 30 sierpnia 2017 r.)

2. Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (S-4.9421.1.59.2017.MŻ) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego(BZK-1.6355.60.2017.AG) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

4. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 24 czerwca 2016 r.)

5. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej jakie wystąpiły od maja 2017 r. (z dnia 28 lipca 2017 r.)

6. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 17 sierpnia 2017 r.)

 7. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2016 r.

 8. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.09.2017 r.

czytaj więcej

Komunikat

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu) powodującymi liczne podtopienia upraw a co się z tym wiąże bardzo trudnym zbiorem jak również znacznym obniżeniem plonów, Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w przypadku strat spowodowanych powyższym, rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie codziennie w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, w godzinach pracy urzędu.

Szacowania strat w gospodarstwie dokona komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 11 grudnia 2017, imieniny: Damazego i Waldemara