Radni uchwalili Lokalny Program Rewitalizacji

Program sesji Rady Gminy Krzęcin w dniu 28 września br. przewidywał zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2016/2017 oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2017 r.

czytaj więcej

Wizyta Oficerów NATO w Gminie Krzęcin

W dniu wczorajszym, 2.10.2017 r., do Urzędu Gminy Krzęcin z niecodzienną wizytą przybył Pułkownik Kurt Koch Starszy Oficer Narodowy Części Duńskiej Elementu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie w towarzystwie oficera Thomasa Thomena oraz tłumaczki, którzy w dniach 30.06-1.07.2017 r. brali czynny udział w obchodach 390. rocznicy bitwy pod Granowem.

czytaj więcej

PRZEJAZD KOLEJOWY W SŁONICACH ZAMKNIĘTY

Informujemy, iż przejazd kolejowy w Słonicach, mieszczący się w pasie drogi powiatowej,

w dniach 3-4. października br. jest zamknięty z powodu remontu.

Należy liczyć się z utrudnieniami na tej drodze aż do końca roku.

czytaj więcej

Złote Gody Państwa Włochowicz

Dnia 21 września 2017 r. Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz w obecności Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcinie Anny Okulicz-Kozaryn, w kameralnej atmosferze w swoim gabinecie, wręczył medale, pamiątkowe dokumenty i kwiaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwu Czesławie i Eugeniuszowi Włochowicz. Gospodarz gminy życzył Jubilatom zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz podziękował Pani Czesławie i Panu Eugeniuszowi za czynny udział w życiu społeczności gminy.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wójt Gminy Krzęcin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin na rok 2017 w zakresie: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania to  8.000 zł.

Więcej informacji: www.bip.krzecin.pl 

czytaj więcej

Podziękowali za plony

24 września 2017 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie odbyła się msza dziękczynna za zebrane plony oraz pomyślność Rolników z Gminy Krzęcin. Niedzielną eucharystię celebrował Proboszcz ks. Tadeusz Łuczak wraz z Wikarym ks. Rafałem Stachowiakiem

czytaj więcej

"ZAPOMNIANI BOHATEROWIE" w Krzęcinie i w Chłopowie.

W ubiegłą niedzielę, 17 września br., Mieszkańcy Gminy Krzęcin mieli okazję obejrzeć, powstałe z okazji 390. rocznicy bitwy pod Granowem, widowisko poetycko-historyczne „Zapomniani bohaterowie.” Inscenizację, do której scenariusz napisał historyk dr Grzegorz Jacek Brzustowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, zaprezentowano w dwóch kościołach parafialnych w naszej gminie: Krzęcinie i Chłopowie. „Zapomniani bohaterowie” to zarówno pamięć o bitwie, wspomnienie o znanych i zasłużonych oficerach wojny trzydziestoletniej, ale także niezwykła lekcja historii. Widowisko zostało wyreżyserowane przez nauczycielki choszczeńskiego liceum: Joannę Kolendę i Natalię Skowron-Kozyrę, a obsadę aktorską stanowili uczniowie Zespołu Szkół Nr w Choszcznie.

czytaj więcej

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA ODPADÓW!

W związku  z okresem grzewczym i zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów, Wójt Gminy Krzęcin przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

NIE WOLNO SPALAĆ: 
•    wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych;
•    zużytych opon i innych odpadów z gumy;
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem;
•    odzieży, obuwia, sztucznej skóry; 
•    opakowań po farbach i lakierach, rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin;
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

czytaj więcej

Festyn w Mielęcinie "Żyj Sportowo, Kolorowo"

W ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, w ubiegłą sobotę (16.09.2017 r.), w miejscowości Mielęcin odbył się festyn rekreacyjno-sportowy „Nasza przestrzeń- żyj sportowo, kolorowo”. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: Sołtys Mielęcina Włodzimierz Bury, Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Gminny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Krzęcin” Honorata Kłosek.

czytaj więcej

Informacja

Urząd Gminy w Krzęcinie informuję, że stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dokumentów stwierdzających tożsamość

jest czynne od 8.00 do 12:30, a następnie od 13:00 do 15:30
Podstawa prawna: art. 187 Kodeksu Pracy (Dz. U. poz. 1666 z dnia 01.10.2016r.).
 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 11 grudnia 2017, imieniny: Damazego i Waldemara