Uroczyste Obchody XVIII Dnia Papieskiego

"Promieniowanie ojcostwa" - pod takim hasłem, w dniu 14 października 2018 r., obchodzono w całej Polsce XVIII Dzień Papieski. Również w Gminie Krzęcin odbyły się uroczyste obchody, które rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Krzęcinie ks. Tadeusza Łuczaka.

czytaj więcej

Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019

W dniu 11 października br. byliśmy świadkami uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego 2018/2019, która odbyła się w sali widowiskowej GCK. Ta piękna uroczystość, która już na dobre wpisała się w kalendarz imprez Gminy Krzęcin, jest prawdziwym świętem dla pracowników, twórców i animatorów Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Po uroczystym otwarciu Inauguracji przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Panią Alicję Kamińską, na zaproszonych Gości czekała prawdziwa muzyczna niespodzianka w postaci koncertu duetu muzycznego „Współszycie”.

czytaj więcej

Mieszkanie plus

W związku z dużym zainteresowaniem programem Mieszkanie plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił Ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać informacje o programie Mieszkanie plus – do wiadomości i stosowania.

czytaj więcej

"Ku pamięci ks. Stefana Jodłowskiego"

„Ku pamięci ks. Stefana Jodłowskiego” to niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce 10 października br. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie, w czasie którego dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Parafian i Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Chłopowie.

czytaj więcej

Inwestycje Gminne w latach 2014-2018

Pomimo wysokiego zadłużenia, stanowiącego coraz większy ciężar dla finansów gminy, udało się zrealizować inwestycje oraz pozyskać środki unijne i rządowe na znacznie wyższym poziomie aniżeli w poprzednich kadencjach! Z pewnością zauważalna stała się zmiana priorytetowych kierunków inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrowały się na podstawowej infrastrukturze (drogach, chodnikach, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), kluczowej dla rozwoju i bezpieczeństwa gminy.

czytaj więcej

Festyn Grantowy w Chłopowie

W miniony piątek (5.10.2018 r.) w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się "Festyn Grantowy", który był podsumowaniem zakończonej realizacji inwestycji dot. doposażenia placu zabaw. Dofinansowanie w kwocie 10.000 zł udzielone zostało w ramach tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak.

czytaj więcej

W Krzęcinie powstawnie ścieżka spacerowo-rowerowa

Wspaniała wiadomość dotarła do nas 27 września br. od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Otóż, złożony przez Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, wniosek dot. dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim” otrzymał ocenę pozytywną.

czytaj więcej

Kolejna dotacja dla kościoła w Rakowie

Już wkrótce w kościele pw. Św. Trójcy w Rakowie rozpoczną się prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowym chórze, o które wnioskowali Proboszcz ks. Sławomir Mazurkiewicz i Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie Henryk Owczarek.

czytaj więcej

Radni podjęli decyzję o restrukturyzacji zadłużenia i wyborze skarbnika

W środę 26 września br. krzęcińscy radni obradowali nad sprawami finansów gminy. Po wystąpieniu wójta Bogdana W. Brzustowicza oraz dyskusji z udziałem przewodniczących komisji i radnych, przyjęta została informacja o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2018 r., z której wynika, że plan dochodów według stanu na 30 czerwca wyniósł 23.216.197 zł, a plan wydatków 23.533.405 zł.

czytaj więcej

Remont wieży kościelnej w Chłopowie

Zakończył się remont przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie. W ramach prac Zakład Usług Wysokościowych LIN-ALP s.c. z Kozielic odnowił wieżę kościoła oraz korpus budynku. Inwestycja, o którą wnioskował Proboszcz ks. Dariusz Zając, wykonana została dzięki dotacji otrzymanej na ten cel przez Parafię Rzymskokatolicką w Chłopowie z budżetu Gminy.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 23 lutego 2019, imieniny: Romany i Damiana