Granty Sołeckie 2018 - Chłopowo

W sołectwie Chłopowo, na terenie Wiejskiego Domu Kultury, zakończono realizację inwestycji dot. doposażenia placu zabaw. Dofinansowanie na ten cel w kwocie 10.000 zł. udzielone zostało w ramach tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak.

czytaj więcej

Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin walczy o granty

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż działające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin złożyło 5 wniosków do Stowarzyszenia Lider Pojezierza,w związku z ogłoszonym naborem na projekt grantowy pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni społecznej”.

czytaj więcej

Kochać to za mało

W czwartek 30 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 4 pary będące razem od 50 lat świętowały Złote Gody małżeńskie. Wszyscy Jubilaci: Państwo Anna i Henryk Walusiak, Państwo Danuta i Marian Świerczyńscy, Państwo Aleksandra i Władysław Wójcik i Państwo Bronisława i Waldemar Ostrowscy otrzymali z rąk Pana Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Pana Przewodniczącego Rady Gminy Artura Konopelskiego oraz Sekretarza Gminy Krzęcin Pana Ryszarda Przywartego pamiątkowe medale oraz listy gratulacyjne przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zawierające życzenia wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym, zdrowia, szczęścia i samych pogodnych dni.

czytaj więcej

Budowa altany przy placu zabaw w Krzęcinie

Trwa właśnie montaż drewnianej altany przy placu zabaw w Krzęcinie. Inwestycja, o którą w ramach tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018" zabiegali Sołtys Krzęcina Stanisław Matusiak oraz członkinie Rady Sołeckiej: Mirosława Jęśko i Teresa Walczak, otrzymała dotację w kwocie: 10.000 zł. Wkład własny Gminy Krzęcin wynosi jedynie 60 zł, a wartość całkowita projektu wynosi 10.060 zł. Nowa altana wraz z grillem z pewnością będzie atrakcyjnym miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej.

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Granowie

Długo oczekiwana przez Mieszkańców Granowa budowa kanalizacji sanitarnej dobiega końca. Gmina Krzęcin otrzymała na to zadanie wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.562.505,95 zł, co stanowi 69,10% całkowitej kwoty, wynoszącej 2.456.000 zł. Wykonawcą prac jest firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa. Termin realizacji inwestycji upływa 30 listopada 2018 r.

czytaj więcej

Nowe chodniki na osiedlu Mieszka I

Przebudowa chodników na osiedlu przy ulicy Mieszka I w Krzęcinie dobiega końca. Na to zadanie, o które wnioskował Radny Mieczysław Ciesiołkiewicz, Gmina Krzęcin otrzymała ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotację w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia. Koszt kosztorysowy inwestycji to kwota 159.138,47 zł, a wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak z Zieleniewa.

czytaj więcej

Mieszkańcy pomagają

W ostatnim czasie z inicjatywy Panów Tadeusza Gorzynika i Janusza Józefczyka zmieniła się estetyka plaży w Objezierzu. Ich wspólnym wysiłkiem nawieziony został piasek i wykonano nowe stoły i ławy.

czytaj więcej

"Zabawa pod Chmurką" w Objezierzu

W sobotnie popołudnie (18.08. 2018 r.) przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Objezierzu odbyła się Zabawa pod Chmurką zorganizowana przez Panią Sołtys Judytę Mroczkowską i Radę Sołecką oraz Radnych Gminy Krzęcin: Panią Jolantę Radomiak i Pana Henryka Cichowskiego.

czytaj więcej

Zdobywamy zawód kucharza

W Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin rozpoczął się darmowy kurs unijny dot. uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie kucharza, w którym udział bierze II 10-osobowa grupa Mieszkańców naszej gminy. Realizatorką projektu jest Pani Wioletta Cywińska, właścicielka firmy CentrEdu w partnerstwie z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. ze Szczecina. Kurs finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Nowa ulica Ogrodowa

Zakończyła się przebudowa ulicy Ogrodowej w Krzęcinie. Inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 1.078,445 zł otrzymała w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, dofinansowanie w kwocie 539.222 zł. Wykonawcą zadania była firma REBUDROG sp. z o.o. z Rębusza. Mamy nadzieję, że nowa droga będzie służyła Mieszkańcom przez wiele, wiele lat.

czytaj więcej

Termomodernizacja i remont WDK Chłopowo

W przyszłym roku budynek Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie doczeka się gruntownego remontu i termomodernizacji. Wniosek o dofinansowanie na ten cel został złożony przez wójta w naborze przeprowadzonym w dniach 7-28 lutego 2018 r. przez Urząd Marszałkowski w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 17 października 2018, imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Najbliższe wydarzenie: