Dyżur Doradcy Rolniczego

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W CHOSZCZNIE

 

DYŻUR DORADCY ROLNICZEGO

w gminie Krzęcin

I i III wtorek miesiąca w godzinach 10:00 – 14:00

Telefon: 513164889

e-mail: p.wolniak@zodr.pl

czytaj więcej

Montaż trybun na boisku w Żeńsku.

Zakończono prace remontowe na boisku w Żeńsku polegające na wyrównaniu terenu wokół boiska oraz montażu 13 ławek stadionowych. Prace budowlane przeprowadzone były przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie. Koszt zakupu ławek stadionowych to 6.281,61 zł brutto.

czytaj więcej

Spotkanie w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”.

W dniu dzisiejszym (30.09.) w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin odbyło się spotkanie w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie” z udziałem Pana Michała Litwina – Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczyli także gminni konsultanci ds. czystego powietrza - Anna Kozłowska oraz Maciej Radomiak. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia nowych zmian programowych, dodatkowo przeprowadzono indywidualne konsultacje z mieszkańcami naszej Gminy.

czytaj więcej

Nowy dodatek grzewczy

woodSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin

Nowy dodatek grzewczy - 19 września 2022r. ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

19 września 2022 w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego.
Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu, możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

czytaj więcej

Rada podsumowała wykonanie budżetu w pierwszym półroczu

rada

Pierwsza sesja Rady Gminy Krzęcin w drugim półroczu odbyła się w czwartek 15 września w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Obrady XXVII sesji zostały zdominowane przez sprawy związane z realizacją budżetu w pierwszym półroczu roku budżetowego 2022. Na wstępie, zgodnie z porządkiem sesji, miała miejsce ceremonia złożenia aktu ślubowania przez nową Radną, Panią Małgorzatę Wiśniewską, wybraną do Rady Gminy w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 10 (Sołectwo Mielęcin).

czytaj więcej

Pilnie potrzebna pomoc

ukrainaDwie rodziny uchodźców z Ukrainy pilnie poszukują mieszkań do odpłatnego wynajęcia.
1.    Dwuosobowa rodzina: mama z 6-letnim dzieckiem.
2.    Pięcioosobowa rodzina: dziadkowie, mama i 2 dzieci (15 letnia córka i 6 letni syn wymagający opieki).

Zgłoszenia osób mogących pomóc i wynająć mieszkania prosimy zgłaszać do sekretarza Gminy Krzęcin - tel. 602593860, lub do Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w w Krzęcinie – tel. 783309897.

 

czytaj więcej

Ślubowanie radnej

W dniu 15 września br. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Krzęcin podczas której uroczyste ślubowanie złożyła Małgorzata Wiśniewska, która na radną została wybrana w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 10 (miejscowość Mielęcin). Wybory odbyły się 10 lipca 2022r.

czytaj więcej

Stypendia szkolne

stypendiaWójt Gminy Krzęcin przypomina, że 15 września br. mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 600 zł netto na 1 osobę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Kierownik Referatu Kancelaryjno - Organizacyjnego i Oświaty p. Magdalena Czarnecka tel. 95 765 52 13 wew. 22.

 

czytaj więcej

Zaproszenie do projektu dla pszczelarzy

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) posiadających pasieki na terenie województwa zachodniopomorskiego, do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2022.
 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 04 grudnia 2022, imieniny: Barbary i Piotra