Dopłaty do czynszu

doplata Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie informuje, że z początkiem roku 2021 weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zainteresowanych Państwa skorzystaniem z tej formy wsparcia  informujemy, że wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

czytaj więcej

Obowiązek odśnieżania chodników

odsniezanie

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym sezonem zimowym oraz intensywnymi opadami śniegu Gmina Krzęcin przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości.
Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości (chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości ).
Do obowiązków należy między innymi usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń zalegających na chodnikach.
Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

 

czytaj więcej

Powrót uczniów do szkoły

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
wracają do szkoły


W dniu 11 stycznia 2021 Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił podczas konferencji, że powrót dzieci klas I-III do szkół planowany jest na 18 stycznia 2021 roku.

mein

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 14 kwietnia 2021, imieniny: Justyny i Waleriana

Najbliższe wydarzenie: