Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2019 r.

raportNa podstawie art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) Wójt Gminy w Krzęcinie przekazał w ustawowym terminie Radzie Gminy w Krzęcinie „Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2019 r.” Nad przedstawionym raportem na sesji w dniu 15 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 Mieszkańców Gminy Krzęcin (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

czytaj więcej

Solary już pracują

solary

Całkiem niedawno informowaliśmy Państwa o realizowanej w Objezierzu, Przybysławiu i Rakowie inwestycji dot. zamontowania lamp solarnych. Tym bardziej cieszymy się, że oświetlenie już działa i służy mieszkańcom. Przypomnijmy, iż wartość przedsięwzięcia to kwota 82.410,00 zł a uzyskane wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 52.437,48 zł. Pozostałe środki w wysokości 29.972,52 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin. Wykonawcą zadania była firma "Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak" z siedzibą w Poznaniu.

loga

czytaj więcej

KOMUNIKAT

Informuję mieszkańców, że:
1. Urząd Gminy Krzęcin, tylko 27 maja 2020r. (środa), od godz. 13.30 do 15.30 wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia konserwacji sieci teleinformatycznej urzędu.
2. W czwartek, 28 maja 2020r., niedostępni dla interesantów w godz. 9.00 -13.00 będą: Wójt, sekretarz i skarbnik (udział w XII, nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy Krzęcin w Szkole Podstawowej w Krzęcinie).
Wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe do załatwienia w środę i czwartek, w wyżej wymienionych godzinach, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiedzialnymi komórkami UG lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę - w celu uzyskania informacji o trybie ich załatwiania. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

czytaj więcej

KOMUNIKATY SP w Krzęcinie

Zamieszczamy poniżej trzy komunikaty Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie dotyczące działalności tej placówki od 25 maja 2020r.

KOMUNIKAT I
w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

czytaj więcej

Trwa budowa ścieżki Krzęcinie

ścieżkaPrace przy ścieżce rowerowo-spacerowej idą pełną parą. Obecnie trwa drugi etap realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki rowerowo-spacerowej, oświetlenia solarnego i pomostu z platformą widokową”. Pierwsze efekty widać już gołym okiem. W ramach wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzymaliśmy na rok 2020 dofinansowanie w wysokości 316 141,57 zł, wkład własny wynosi: 34 506,50 zł.

czytaj więcej

47 komputerów do nauki zdalnej

zdalna szkola

Do Szkoły Podstawowej w Krzęcinie trafił już sprzęt komputerowy do zdalnej nauki. Gmina pozyskała na ten cel maksymalną kwotę z programu „Zdalna Szkoła”, tj. prawie 45 tys. złotych i kupiła 47 laptopów. Zostaną one rozdysponowane wśród uczniów krzęcińskiej szkoły.

czytaj więcej

Pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych

program covid-19

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na te problemy, w dniu 5 maja br., Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę dot. „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 06 sierpnia 2020, imieniny: Sławy i Jakuba

Najbliższe wydarzenie: