Zawody Wędkarskie - BACIARZE 2017

Zawody wędkarskie pod nazwą BACIARZE, to nowa otwarta impreza wędkarska, która zagościła po raz pierwszy w Krzęcinie. Wymyślona została w celach integracji oraz promocji naszego koła na tle powiatu. Ideą zawodów jest wędkowanie startujących w parach, lecz w osobnych sektorach i stanowiskach. W niedzielę 10 września na zbiórce zameldowały się aż 22 pary zawodników, w tym 6 reprezentujących nasze koło.

czytaj więcej

Dożynki w małopolskim Krzęcinie

Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika”- św. Jan Paweł II Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Sołtys i Rada Sołecka Krzęcina zaprosili delegację z Krzęcina (woj. zachodniopomorskie) na tradycyjne Dożynki Gminne. Dożynki odbyły się w sobotę, 2 września 2017r. w Krzęcinie (woj. małopolskie). W skład delegacji weszli: Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty, Radny Gminy Krzęcin Mieczysław Ciesiołkiewicz, Sołtys Sołectwa Krzęcin Stanisław Matusiak, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kazimiera Prokopiak, Pełnomocnik Wójta ds. Seniorów Teresa Walczak oraz Państwo Renata i Janusz Józefczyk.

czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4. września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie oraz jej filii w Granowie odbyły się uroczyste apele rozpoczynające nowy rok szkolny 2017/2018. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Przewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie Artur Konopelski, Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie Kazimiera Prokopiak.

Życzymy Uczniom i Kadrze Pedagogicznej wszystkiego co najlepsze w nowym roku szkolnym!!!

czytaj więcej

FESTYN W KASZEWIE „RAZEM DLA SIEBIE”

W miejscowości Kaszewo przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym, w dniu 2. września br., miał miejsce festyn pod hasłem „Razem dla siebie”. Impreza, która miała na celu integrację Mieszkańców sołectwa odbyła się w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Sobotni festyn oficjalnie otworzył Pan Sołtys Tomasz Preis oraz Gminny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak, którzy w swoim wystąpieniu podziękowali wójtowi Bogdanowi Wojciechowi Brzustowiczowi za umożliwienie przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie naszej gminy.

czytaj więcej

REMONT W WIEJSKIM DOMU KULTURY W CHŁOPOWIE

Już drugi rok trwają, w ramach Funduszu Sołeckiego, prace remontowe w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie. W ubiegłym roku wykonano renowację parkietu oraz zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do budynku. W tym roku, na wniosek Mieszkańców Sołectwa Chłopowo, przeznaczono kwotę 17.297,88 zł na wymianę okien.

czytaj więcej

„NARODOWE CZYTANIE”

W sobotę, 2. września br. w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyła się 6. edycja „Narodowego Czytania”. W tym roku Polacy czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W sobotę, 2. września br. w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyła się 6. edycja „Narodowego Czytania”. W tym roku Polacy czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

czytaj więcej

Senatorskie Nagrody dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 1. września br. w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. Konkurs literacki „List do Taty” został zorganizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i adresowany był do uczniów klas IV i V. Zadaniem było napisanie listu opisującego ich relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym.

czytaj więcej

"RAZEM DLA SIEBIE" w Kaszewie

Trwają intensywne prace nad realizacją inwestycji "Razem dla siebie" w Sołectwie Kaszewo. W ramach działań animacyjnych dot. projektu "Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia" powstanie przy boisku rekreacyjno-sportowym miejsce integracji i rekreacji dla Mieszkańców.

czytaj więcej

Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K0003/16-00.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 października 2017, imieniny: Filipa i Kordulii

Najbliższe wydarzenie: