Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2023 -2035

W dniu 16 stycznia 2024 r. w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, odbyło się spotkania konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2035”.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Strategii oraz jednoczesne wprowadzenie do ww. projektu ewentualnych uzupełnień i korekt.

W spotkaniu, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, udział wziął Pan dr Bogdan Wojciech Brzustowicz- wójt Gminy Krzęcin oraz Pan Artur Olgierd Konopelski – Przewodniczący Rady Gminy. Obecni byli również Radni, członkowie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin, Kierownicy jednostek gminnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Mieszkańcy Krzęcina, Objezierza i Chłopowa. Spotkanie prowadziła Pani Klaudia Świrska – starszy specjalista ds. Strategii i Rozwoju Lokalnego z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu.

czytaj więcej

KONCERT NOWOROCZNY

Przy wypełnionej po brzegi sali, 5 grudnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się "Koncert Noworoczny”. W spotkaniu oprócz naszych uzdolnionych artystów nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych: Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciech Brzustowicza, Przewodniczącego Rady Artura Konopelskiego i Radnych Gminy Krzęcin, a także Dyrektora Szkoły Podstawowej Artura Szulca, Prezesa Stowarzyszenia "Razem Dla Gminy Krzęcin" Macieja Radomiaka oraz kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych gości.

czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne badania

• poziomu glukozy we krwi żylnej – Laboratorium przy SPZOZ w Choszcznie - godz. 8:00-12:00,
• przeglądy lekowe i konsultacje dotyczące interakcji lekowych – Przychodnia specjalistyczna, parter, gabinet nr 2 – godz. 9:00-14:00,
• badanie analizy składu ciała – Przychodnia specjalistyczna, II piętro, gabinet nr 202 – 9:00-14:00,
• szczepienia przeciwko COVID – Przychodnia specjalistyczna, parter, gabinet nr 1 – godz. 9:00-14:00.
Starosta Choszczeńska
Wioletta Kaszak
Dyrektor SPZOZ w Choszcznie
Stanisław Gacek
 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 02 marca 2024, imieniny: Heleny i Pawła