IV Sesja Rady Gminy Krzęcin

Obrady IV Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbyły się w dniu 29 marca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin. W porządku sesji  znalazły się sprawozdania z realizacji Programów  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , a także informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa w roku 2018.

czytaj więcej

Dary Żywnościowe dla Mieszkańców Gminy

Już jutro od godziny 8:00 (5.04.2019 r.) w Klubie Kultury w Objezierzu wydane zostaną dla Mieszkańców naszej gminy dary żywnościowe w postaci aż 20 artykułów spożywczych. Pomoc żywnościowa została zorganizowana przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie we współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

czytaj więcej

Społeczna Rewitalizacja

W dniu dzisiejszym, (28 marca br.), w Urzędzie Gminy Krzęcin odbyło się wstępne spotkanie dotyczące udziału gminy Krzęcin w projekcie „Społeczna Rewitalizacja”. W rozmowach na temat działań rewitalizacyjnych uczestniczyli: wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, sekretarz Ryszard Przywarty, Monika Baszak - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, lokalny animator ds. rewitalizacji Sandra Żuk.

czytaj więcej

W Nowym Klukomiu władzę przejęli mężczyźni

Mieszkańcy sołectwa Nowy Klukom wybrali wczoraj (26.03.2019 r.) ponownie na stanowisko sołtysa Pana Stanisława Gorzynika. Zebranie wiejskie zwołane przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza poprowadził przewodniczący Artur Konopelski. Na ogólną liczbę uprawnionych mieszkańców do głosowania - 57, obecnych było 11 osób. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Pan Tadeusz Gorzynik (przewodniczący), Pan Tomasz Szymanowski i Pan Piotr Wasiak. Gratulujemy serdecznie i życzymy owocnej pracy!!!

czytaj więcej

Twój e-PIT

Żeby skorzystać z usługi Twój e-PIT nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu. Z usługi można bez problemu skorzystać także na smartfonie czy tablecie, ponieważ dostosowuje się automatycznie do urządzenia.

Szczegóły na www.podatki.gov.pl

czytaj więcej

Mieszkańcy Objezierza mają sołtysa

25 marca br. mieszkańcy Objezierza zebrali się w Klubie Kultury, by wybrać sołtysa i radę sołecką na nową kadencję.
W spotkaniu uczestniczyli: wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, sekretarz gminy Ryszard Przywarty oraz radne z miejscowości Objezierze: Judyta Mroczkowska i Anna Masaj-Szczepańska.

czytaj więcej

VII Koncert "A MY ŚPIEWAMY TAK..."

Dnia 23 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie już po raz 7 został zorganizowany Koncert Zespołów Śpiewaczych „A MY ŚPIEWAMY TAK…”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Aktywny Senior z Chłopowa oraz Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie, natomiast patronat nad koncertem objął Wójt Gminy Krzęcin oraz Powiat Choszczeński.

czytaj więcej

Słonice z tą samą Panią Sołtys

25 marca br. w miejscowości Słonice odbyły się wybory sołeckie, w których udział wzięło 13 mieszkańców (na 62 uprawnionych). Podczas spotkania, w którym uczestniczył wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz i sekretarz gminy Ryszard Przywarty dokonano wyboru sołtysa, i tu nikogo nie zdziwił fakt, iż stanowisko to na kolejną kadencję 2019-2024 objęła ponownie Pani Małgorzata Bartczak.

czytaj więcej

Sołtysem w Rakowie nadal będzie kobieta

W spotkaniu wyborczym (22.03.2019 r.) w sołectwie Rakowo udział wzięło 71 osób na 229 uprawnionych. Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz dokonał powitania uczestników i stwierdził prawomocność zebrania, które w dalszej części poprowadził już sekretarz gminy, Ryszard Przywarty.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 21 sierpnia 2019, imieniny: Joanny i Franciszki