Regulamin:

 1. Zadać pytanie Wójtowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania gminy lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Wójta.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Wójt.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Sylwia Kotkowska-Rzeppa
data dodania: 2018-01-31 04:32:12

Proszę o informację, w jaki sposób egzekwowany jest bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie Gminy Krzęcin? Patrząc na różne kolory dymu wydobywającego się z kominów to raczej niektórzy mieszkańcy naszej miejcowości się do tego zakazu nie stosują. Gryzący dym nie pozwala normalnie funkcjonować, a co gorsza obniża komfort życia i szkodzi zdrowiu. Jakie czynności podejmowane są w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy?

Wójt Gminy Krzęcin

Kilkukrotnie na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń umieszczano komunikat o bezwzględnym zakazie palenia odpadów. Jednocześnie pragnę zauważyć, że jak dotąd nie wpłynęły do Urzędu Gminy informacje wskazujące na bezpośrednich sprawców takich działań, co utrudnia skuteczne reagowanie.

Dariusz Markowski
data dodania: 2018-01-09 12:37:51

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące wycinki części lasu, drzew w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora "Brudne". Czy w Gminie robione były badania w zakresie wpływu owej wycinki drzew na wody jeziora, drzew ze strefy ochronnej jeziora. Uważam, że wycinka drzew spowoduje zanieczyszczenie wód jeziora, przez wody spływające z okolicznych pól. Mam także drugie pytanie. Pytanie dotyczy jeziora w m. Chłopowo. Proszę państwa, czy gmina zamierza przeprowadzić badania wód jeziora "Chłopowo" gdyż od pewnego czasu obserwuję, że w jeziorze pływają martwe raki, a roślinność pokryta jest kilku centymetrową warstwą szlamu. Przedstawione objawy świadczą o skażeniu wód tego jeziora. W przypadku braku reakcji na powyższe, powiadomię o zaobserwowanych zjawiskach odpowiednie organa. Dziękuję.

Wójt Gminy Krzęcin

Wycinka części lasu, dokonana w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Krzęcińskiego została wykonana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, do których należy zgłaszać uwagi w tym zakresie. Pragnę poinformować, że Urząd Gminy w Krzęcinie, ze swej strony poinformował już ww. przedsiębiorstwo o związanych z wycinką obawach dotyczących ew. zanieczyszczenia jeziora.
W odpowiedzi na drugie pytanie pragnę poinformować, iż właścicielem jeziora Chłopowo jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.

 

Aldona Stec
data dodania: 2017-11-16 11:43:58

Panie Wójcie zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w sprawie zabłoconej drogi między Krzęcinem a Mielęcinem. Otóż pobliska ferma drobiu na gminnie zaśmieca drogę błotem z pobliskich pól. Przejazd autem przez tą drogę konczy się całkowitym zabrudzaniem auta. Niestety nie wszyscy jesteśmy zmotoryzowani i musimy często przejeżdżać przez tą drogę rowerem. Przejazd kończy się zabrudzeniem odzieży a również jest bardzo niebezpieczny gdyż droga jest bardzo śliska i często leżą na niej duże bryły błota. Wiem, że droga jest powiatowa, ale bardzo proszę o pilną pomoc i mediację w tej sprawie. Z góry bardzo dziękuję.

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na podnoszony problem dotyczący czystości dróg powiatowych i gminnych informuję że, rozwiązanie tego problemu tzn. spowodowanie usuwania powstałych nieczystości przez właściwych sprawców, wymaga zgłoszenia tego faktu do właściciela drogi, Urzędu Gminy lub Policji. Takie zgłoszenie musi wskazywać imiennie właściwego sprawcę, a osoba zgłaszająca ten fakt, powinna podać swoje dane kontaktowe.

Brak oficjalnego zgłoszenia będzie skutkował niemożnością skutecznego egzekwowania prawa w tym zakresie.

Mieszkaniec Wsi Żeńsko
data dodania: 2017-11-15 11:05:21

Dzień dobry jestem mieszkańcem gminy Krzęcin miejscowość Żeńsko. Pytanie dotyczy czystości drogi gminnej nr 118 na odcinku od nr domu 17 do 66a. Nieczystości które znajdują się na drodze w postaci dużej ilości błota i odchodów zwierzęcych utrudniają poruszanie się po tej drodze zarówno autem jak i pieszo. Nieczystości które się znajdują na tej drodze są wynikiem gospodarzy którzy sprzętem rolniczym zanieczyszczają tą drogę. Od kilku lat zwracam uwagę aby sprzątali po sobie ale prośby są bezskuteczne. Nie chcę być wrogiem tych ludzi a na pewno tak będzie. Nie wiem czy gmina jako organ może wysłać pismo czy informację aby ci gospodarze po sobie sprzątali. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na podnoszony problem dotyczący czystości dróg powiatowych i gminnych informuję że, rozwiązanie tego problemu tzn. spowodowanie usuwania powstałych nieczystości przez właściwych sprawców, wymaga zgłoszenia tego faktu do właściciela drogi, Urzędu Gminy lub Policji. Takie zgłoszenie musi wskazywać imiennie właściwego sprawcę, a osoba zgłaszająca ten fakt, powinna podać swoje dane kontaktowe.

Brak oficjalnego zgłoszenia będzie skutkował niemożnością skutecznego egzekwowania prawa w tym zakresie.

Magdalena Oksiejuk
data dodania: 2017-11-14 13:32:52

Czy i kiedy przewidziana jest budowa kanalizacji w miejscowości Objezierze?

Wójt Gminy Krzęcin

Tak przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Objezierze. Gmina aktualnie przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskała pozwolenie na budowę. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy trudno jest przewidzieć, kiedy przystąpimy do realizacji.

Wieslawa Leończuk
data dodania: 2017-11-13 17:43:39

Mam pytanie czy w Mielęcinie blok nr 20 tez został złożony wniosek o zamontowanie oświetlenia gdyż jest na końcu bloków ciemno czy zostanie zamontowane

Wójt Gminy Krzęcin

Wniosek w tej sprawie został złożony i przyjęty do realizacji. Obecnie podejmowane są już działania zmierzające do jego pozytywnego załatwienia. Wymaga jednak przygotowania niezbędnej dokumentacji i zapewnienia środków na jego realizację. Warto zatem pamiętać, że na realizację takich wniosków byłoby zasadne, aby przynajmniej część niezbędnych środków zabezpieczyć w funduszu sołeckim.

mieszkaniec Krzęcina
data dodania: 2017-11-09 15:36:15

panie wójcie czy w tym roku będzie pan dawał paczki przed świętami Bożego Narodzenia ?

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie, odpowiadając na zadane pytanie chciałbym zauważyć, że w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, będzie kontynuowana akcja wsparcia osób starszych w formie paczek dla seniorów w okresie przedświątecznym. Tą formą wsparcia objęte zostaną osoby w wieku 70 lat i więcej. Paczki zostaną przekazane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie. Pragnę także dodać, że już 1 grudnia wydawane będą dary żywnościowe dla osób i rodzin, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z wyrazami szacunku.

Wiesława Gruszczyńska
data dodania: 2017-11-06 22:11:48

Czy nareszcie dowiedzą się mieszkańcy CHŁOPOWA co było przyczyną śnięcia tak wielkiej ilości RYB w jeziorze Kościelnym ?????

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na Pani zapytanie pragnę poinformować, że już w dniu 20.10.2017r. umieściliśmy na stronie www.krzecin.pl w zakładce Ochrona Środowiska, informację Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17.10.2017r. 
Proszę o zapoznanie się z zamieszczoną informacją.

z wyrazami szacunku

Sylwia Kotkowska-Rzeppa
data dodania: 2017-10-27 03:53:13

Szanowny Panie Wójcie, uczniowie SP w Krzęcinie w budowanym od lat prywatnym domu na ul. Spokojnej - tak jak w ubiegłych latach - urządzili sobie palarnię. Praktycznie na każdej przerwie trzech uczniów wędruje na wskazaną posesję i palą papierosy. Sprawę zgłaszałam w latach ubiegłych dyrektorowi szkoły. Wiem, że interweniowała w tej sprawie, ale jak widać - nieskutecznie. Bardzo proszę o podjęcie działań w tej sprawie. Jak to jest możliwe, że uczniowie opuszczają teren szkoły w czasie lekcji? Aby schować się przed "czujnym" wzrokiem nauczyciela dyżurującego muszą przejść przez ruchliwą ulicę. Czy musi dojść do nieszczęścia, aby ten proceder znalazł swój koniec?

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie i pragnę poinformować, że uwagi Pani zostały przekazane Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie i wierzę, że sytuacja ta ulegnie poprawie.

Mieszkaniec Chłopowa
data dodania: 2017-10-20 15:35:59

Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia oświetlenia na przystanku autobusowym i postawieniu barierki ochronnej. Zaczynają się już dni gdzie Nasze dzieci czekając na autobus szkolny stoją w miejscu zupełnie zaciemnionym. Zglaszalismy ten problem Radzie Sołeckiej, a oni przekazali tą informację Paniu Panie Wójcie. Prosimy jeszcze raz o rozpatrzenie naszego problemu aby Nasze dzieci mogły bezpiecznie czekać na autobus, a później do niego wsiadac.

Wójt Gminy Krzęcin

Mogę jedynie domyślać się, gdyż zapytanie tego nie precyzuje dokładnie, że chodzi o podłączenie oświetlenia i postawienie barierki ochronnej przy przystaneku na skrzyżowaniu ulic Głównej i Leśnej w Chłopowie. Wcześniej składano jedynie wniosek o doświetlenie przystanku na ulicy Bukowej, który został już zrealizowany.
Ten nowy wniosek przyjęto do realizacji i podejmowane są w tej sprawie stosowne działania. 

Wiesława Gruszczyńska
data dodania: 2017-10-17 20:44:01

Czy działka na ul.Głównej na której znajduje się transformator ( na przeciwko posesji p.A.Nowaka ) jest własnością gminy Krzęcin ? Jeżeli tak to czy jest możliwość jej uporządkowania ?

Wójt Gminy Krzęcin

Działka, o której mowa to działka nr 13/9 stanowiąca własność ENEA Operator z siedzibą w Poznaniu.

Aldona Stec
data dodania: 2017-09-27 18:19:35

Panie Wójcie czy jest jakaś decyzja w sprawie drzew, które zagrażają uszkodzeniem nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Krzęcinie?

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę poinformować, iż mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz zagrożenie dla infrastruktury cmentarza (nagrobków) Urząd Gminy Krzęcin zgodnie z art 90 ustawy o ochronie przyrody w dniu 12.12.2016r. wystąpił do Starosty Choszczeńskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew: 1 drzewa gatunku sosna zwyczajna, 2 drzew gatunku dąb szypułkowy, 2 drzew gatunku klon zwyczajny i drzewa jesion wyniosły, rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego w Krzęcinie - dz. nr 212, obręb Krzęcin. Jako przyczynę podano stwarzanie zagrożenia dla pomników.

W dniu 08.02.2017r. otrzymano decyzję Starosty Choszczeńskiego zgodnie z którą otrzymano zgodę na wycinkę 1 drzewa gatunku sosna zwyczajna i 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy otrzymano zgodę na wycięcie z terminem realizacji 31.12.2017r.

Natomiast w przypadku 2 drzew gatunku klon zwyczajny, 1 drzewa gatunku jesion wyniosły i 1 drzewa dąb szypułkowy odpowiedź była odmowna.

z wyrazami szacunku

Mieszkaniec Żeńska
data dodania: 2017-09-26 19:51:59

Witam serdecznie Moim pytaniem jest czy jeżeli nasza wioska przyzna część pieniędzy sołeckich na założenie korytek odprowadzających wode z ulicy , jest możliwość pozyskania dodatcji? Ponieważ przeznaczona pula środków sołeckich jest zbyt mała aby pokryć te inicjatywę.

Wójt Gminy Krzęcin

Zadania zaplanowane w funduszu sołeckim nie powinny przekraczać limitu środków przewidzianych na sołectwo. Wyjątkiem są takie zadania, które są w części finansowane z innych środków budżetowych lub środków pozabudżetowych. Wymaga to jednak uzgodnienia z Wójtem, jeśli chodzi o dodatkowe wsparcie z budżetu gminy lub pozyskania innego dofinansowania (pozabudżetowego).

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-09-07 22:27:57

Czy znana jest już przyczyna śnięcia ryb w jeziorze Kościelnym w Chłopowie ???

Wójt Gminy Krzęcin

Trwa ustalanie przyczyn. Czekamy na wyniki badań wody.

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-08-31 22:54:17

Jaka firma zbierała śnięte ryby z jez.Kościelnego i gdzie zostały zutylizowane ??? Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajduje się w Krzęcinie ?????

Wójt Gminy Krzęcin

Kwestia zbioru i utylizacji śniętych ryb należy do użytkownika jeziora.

Aleksandra klis
data dodania: 2017-08-29 20:40:23

Witam mam pytanie czy to prawda ze wniosek o500plus trzeba złożyć do czwartku? Skoro ja na wrzesień mam jeszcze przyznane też muszę? Pozdrawiam

Wójt Gminy Krzęcin

Nie, wnioski na 500 plus można składać również we wrześniu, jednak złożenie go w sierpniu gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, dostaniemy pieniądze za październik, ale możemy je dostać z wyrównaniem w listopadzie, z kolei wniosek złożony w październiku wiąże się z tym, iż wypłata nastapi do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Pozdrawiam

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-08-26 23:28:37

Co jest przyczyną śnięcia ryb w jeziorze kościelnym w Chłopowie ???

Wójt Gminy Krzęcin

Aktualnie trwa ustalanie przyczyn. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krzęcinie pobrał próbki wody. Wyniki będą w terminie do 14 dni.

mieszkaniec Chłopowa
data dodania: 2017-08-21 10:06:16

Witam panie wojcie czy wiadomo cos kiedy bedzie szacowanie strat przez niekorzystne warunki pogodowe głownie przez deszcz

Wójt Gminy Krzęcin

Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w skład której wchodzi przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Izb Rolniczych oraz Gminy na wniosek rolników, szacuje straty związane z podtopieniami w uprawach rolnych. Aktualnie trwają prace komisji związane z szacowaniem strat.

Agnieszka Sajdak-Wasik
data dodania: 2017-08-07 14:13:18

Szanowny Panie Wójcie, ponawiam prośbę o zamieszczenie na stronie http://bip.krzecin.pl/ wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Z poważaniem, Agnieszka Sajdak-Wasik

Wójt Gminy Krzęcin

Pragnę poinformować, iż wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie Programu Wpółpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostały umieszczone na stronie BIP w zakładce "Wyniki konsultacji społecznych z Mieszkańcami Gminy Krzęcin".

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-08-02 13:06:47

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs ofert na : zagospodarowanie czasu wolnego dla osób starszych ....

Wójt Gminy Krzęcin

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych” zostanie ogłoszony w miesiącach sierpień-wrzesień. O wyborze terminu, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zadecydowały względy budżetowe. Ogłoszenie o terminie składania ofert zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.krzecin.pl. Przypomnę, że na realizację zadania publicznego, o którym mowa na wstępie, zaplanowano w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok kwotę 8.000 zł.