Regulamin:

 1. Zadać pytanie Wójtowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania gminy lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Wójta.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Wójt.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Michał Krzyżański
data dodania: 2021-10-20 23:16:27

Dlaczego na stronie internetowej nigdzie nie ma informacji o wyłożeniu mpzp dla miejscowości krzecin granowo. Czy gmina coś ukrywa?

Wójt Gminy Krzęcin

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów  mpzp dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin, odbędzie się w dniach od 28.10.- do 22.11.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin o godz. 11.00.

Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin zostanie umieszczone  na BIP Gminy Krzęcin i na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu dzisiejszym.

Józef Chlebowski
data dodania: 2021-09-16 13:09:09

Czy w tym roku będą robić chodniki i co z asfaltem w Kaszewie

Wójt Gminy Krzęcin

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162, polegająca na wymianie chodników oraz modernizacji nawierzchni bitumicznej zostanie zrealizowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg  w porozumieniu z Gminą Krzęcin w najbliższych miesiącach.

M.dzik
data dodania: 2021-05-18 14:04:03

Dlaczego w bibliotece w krzęcinie zostaje zakupionych tak mało książek?

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu książek przez bibliotekę w Krzęcinie, chciałbym przedstawić zestawienie zakupów książek przez kolejne lata i poddanie ich ewentualnej ocenie.

W 2013r. – 299 pozycji na kwotę 6 360,00zł

W 2014r. – 214 pozycji na kwotę 4.800,00

W 2015r. – 227 pozycji na kwotę 5.460,00

W 2016r. – 188 pozycji na kwotę 5.920,00

W 2017r. – 304 pozycji na kwotę 6 750,00zł

W 2018r. – 395 pozycji na kwotę 8 903,70zł

W 2019r. – 379 pozycji na kwotę 9 619,53zł

W 2020r. – 38 pozycji na kwotę 1 155,58zł – czas trwania pandemii

W 2021r. – 50 pozycji na kwotę 1.510,95

W 2021r. planowane są zakupy do końca roku w podobnej ilości jak w latach poprzednich.

Artur Jarzynka
data dodania: 2020-11-05 11:56:37

Czy jest w planach budowa kanalizacji w objezierzu?Jeśli tak to kiedy?

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 5 listopada 2020 r. dot. budowy kanalizacji w Objezierze Gmina Krzęcin informuję iż w planach inwestycyjnych na kolejne lata nie planuje się budowy kanalizacji w obrębie Objezierze. Jednakże w planie inwestycyjnym na kolejne lata planuje się wyodrębnienie środków w budżecie Gminy Krzęcin na dofinansowania wspierające zakup oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w miejscowościach nieskanalizowanych, których to budowa sieci oczyszczalni jest nieopłacalna dla Gminy.

E. HAWRYLEWICZ
data dodania: 2020-09-07 17:18:08

Dzień dobry.Mam pytanie odnośnie domowej oczyszczalni ścieków. Panie Wójcie czy mogę liczyć na pomoc Urzędu Gminy w dofinansowaniu budowy zamkniętej przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2500-3000 tys litrów.

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 7 września 2020 r. dot. przydomowych oczyszczalni ścieków informuję, że Gmina Krzęcin w chwili obecnej nie wspiera finansowo zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli nieruchomości. Jednakże w planie inwestycyjnym na kolejne lata planuje się wyodrębnienie środków w budżecie Gminy Krzęcin na dofinansowania wspierające zakup oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w miejscowościach nieskanalizowanych, których to budowa sieci oczyszczalni jest nieopłacalna dla Gminy.

Anna Wojciechowska
data dodania: 2020-06-04 16:33:15

Dzień dobry, Panie Wójcie czy w najbliższych wyborach na Prezydenta RP będzie organizowany transport do lokali wyborczych? Myślę, że wiele osób szczególnie starszych chętnie skorzysta z takiego udogodnienia.

Wójt Gminy Krzęcin

Informuję, że Gmina nie ma obowiązku organizowania takich dowozów. Gmina Krzęcin dysponuje trzema autobusami, jednak jeden autobus aktualnie jest niesprawny i wyłączony z ruchu. Pozostałe dwa autobusy stanowią środek lokomocji dla dowozu dzieci do szkół. Nadmienić należy, że w ciągu ostatnich lat zarówno na wybory do sejmu, senatu, jak również na wybory prezydenckie nie były organizowane dowozy przez Gminę. Ponadto trwający aktualnie stan pandemii jest znacznym utrudnieniem wykluczającym udział gminnych środków transportowych w zabezpieczeniu udziału w wyborach prezydenckich.

Sylwia Kotkowska-Rzeppa w imieniu Fundacji MAŁA INA
data dodania: 2020-04-16 15:41:56

Drogi Panie Wójcie, od jakiegoś czasu próbuję odtworzyć archiwalne sesje Rady Gminy Krzęcin, ktôre dotychczas sie odbyły i mam z tym następujący problem. Plik ściąga sie bardzo długi, a po ściągnięciu plik nie można otworzyć. Proszę o wskazówki dla obywateli, jak skutecznie odtworzyć archiwalne sesje.

Wójt Gminy Krzęcin

Wójt Gminy Krzęcin zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, (Dz.U.2018 poz. 130 z dnia 11 stycznia 2018r.) nakładającą na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy oraz art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020 poz.713 z dnia 6 kwietnia 2020r.) stanowiącym, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, stwierdza, że Gmina Krzęcin realizuje ten obowiązek. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Informuję, że wszystkie udostępniane pliki archiwalne z obrad Rady Gminy Krzęcin w formacie MP4 odtwarzają się prawidłowo.

Czas ich pobierania na pani komputer związany jest konfiguracją komputera i szybkością Pani łącza internetowego.

Patrząc na liczbę pobrań plików ze strony Urzędu stwierdza się, że zadanie udostępniania plików Urząd realizuje prawidłowo. Potwierdzony średni czas ściągania najdłuższego z plików wynosi 8min. (tj. 3h nagrania).

 Ponadto ww. materiał zarchiwizowany jest na nośnikach danych i dostępny w Urzędzie Gminy Krzęcin.

Uwzględniając Pani wniosek informuję, że przyszłości zostanie utworzona strona z bezpośrednią możliwością przeglądania bez konieczności pobierania pliku.  

Dariusz Markowski
data dodania: 2020-04-15 14:30:32

Jak prawidłowo zdezynfekować maseczkę dostarczaną przez UG Krzęcin przed pierwszym uzyciem? Dlaczego maseczki nie są szczelnie zapakowane?

Wójt Gminy Krzęcin

Szanowny Panie,

maseczki nie były pakowane osobno, producent wysłał je w jednym dużym opakowaniu. Z tych powodów  komunikat do Mieszkańców Gminy Krzęcin informował, że przed pierwszym użyciem każdej z maseczek należy je poddać dezynfekcji. Aby usunąć skutecznie potencjalne zagrożenie spowodowane wirusem COVID 19, maseczkę najlepiej wyprać w temperaturze wody co najmniej 600C.

iskiwrska beata
data dodania: 2019-10-22 16:37:51

Kiedy bedzie kanalizacja w nowym klukomiu

Wójt Gminy Krzęcin

Informuję, że w najbliższych planach inwestycyjnych Gminy Krzęcin budowa kanalizacji w Nowym Klukomiu nie jest planowana.

Łukasz Zmiendak
data dodania: 2019-09-02 15:03:15

Panie Wójcie mam pytanie odnośnie programu 5000+ dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej . Może Pan Wójt zorganizuje wspólne zebranie z przedstawicielami OSP Gminy Krzęcin i opracujemy wspólne stanowisko wykorzystania takich środków . Proszę o informację w tej sprawie.Dziękuję

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie.
Pragnę wyjaśnić, że tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP zostały określone przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wójt nie ma żadnej kompetencji ani wpływu na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 r.”. Każda z jednostek OSP może złożyć wniosek do programu, o którym mowa wyżej, poprzez KP PSP Choszczno, o ile spełnia kryteria dofinansowania, tj.
- podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS,
- uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego/miejskiego PSP na wniosku o udzielenie dotacji,
- niewyczerpanie limitu dotacji, o którym mowa w pkt 1 części zatytułowanej „Ustalenie potrzeb Zleceniobiorców”.
Termin złożenia wniosku w KP PSP Choszczno upływa z dniem 6 września br.

Wójt Gminy Krzęcin

Komendant Gminy Związku OSP RP w Krzęcinie

 

Mieszkaniec Nowego Klukomia
data dodania: 2019-07-11 03:24:34

Witam. Chciałbym się zorientować czy planować jest budowa kanalizacji w Nowym Klukomiu i jeżeli coś o tym wiadomo za ile mniej więcej lat by się zaczęła?

Wójt Gminy Krzęcin

Opracowana w poprzednich latach koncepcja kanalizacji Gminy Krzęcin nie obejmuje budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Klukom. Biorąc pod uwagę koszty takiej inwestycji w stosunku do liczby mieszkańców bardziej racjonalny wydaje się kierunek polegający na przydomowych oczyszczalniach ekologicznych.

Aldona Stec
data dodania: 2019-07-10 19:34:11

Dzień dobry! Panie Wójcie czy gmina weźmie udział w rządowym programie przywracania połączeń lokalnych? Czy zostały poczynione jakieś starania w tym kierunku?

Wójt Gminy Krzęcin

Wszystko zależy od ostatnich warunków przystąpienia do programu, tj. wysokości dofinansowania, czyli czy będzie ono wystarczające, aby takie połączenie zostało przywrócone.

Agata Giersz
data dodania: 2019-02-16 20:53:49

Dzień dobry chciałabym się dowiedzieć dlaczego podczas sesji rady gminy pan ciesiolkiewicz kłamał że żadne z nas nie wnosiło sprzeciwu wobec zamknięcia szkoły podstawowej w Granowie skoro nikt z nas nie chce by szkoła została zamknięta chyba że byliśmy na całkiem innym zebraniu

Wójt Gminy Krzęcin

Dziękuję za zapytania i opinie odnoszące się do sprawy przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie polegającego na likwidacji jej filii w Granowie. Wydaję mi się, że wypowiedź radnego Mieczysława Ciesiołkiewicza odnosiła się do zgodnego stanowiska uczestników zebrania, biorąc pod uwagę liczbę uczniów i dzieci szkoły filialnej, co do nieuchronności takiej decyzji organu prowadzącego. Dodam, że decyzja ta odwlekana była już od dłuższego czasu. Będąc na spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do filii Szkoły Podstawowej w Granowie stwierdzam, że wyrażane były na nim różne obawy, zapytania i wnioski rodziców, co do procedury wygaszenia filii w Granowie oraz organizacji nauczania i wychowania w szkole w Krzęcinie, aby zapewnić dzieciom z Granowa jak najlepsze warunki, takie same jak dla dzieci ze wszystkich miejscowości naszej gminy. Zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia indywidualnego rodzica/opiekuna i przede wszystkim dziecka rozwiązanie takie niesie za sobą poważne zmiany, a obawy wynikające z troski o dzieci są w pełni zrozumiałe. Mam jednak przekonanie, że z perspektywy rozwoju dziecka przyniosą one pozytywne rezultaty.

EWA kowalska
data dodania: 2019-02-16 20:14:32

Witam na yt ktoś dodał wypowiedz wiceprzewodniczącego rady gminy p. CIESIOŁKIEWICZA.z sesji w sprawie likwidacji szkoły w Granowie.pan CIESIOŁKIEWICZ kilka razy podkreślał że nie usłyszał na zebraniu w Granowie słowa sprzeciwu rodziców odnośnie likwidacji szkoły. Tak się składa że ja również brałam udział w zebraniu i mogę stwierdzić że nie słyszałam żeby rodzice zgodzili się na likwidację szkoły i żeby ktokolwiek był zadowolony z tego że nasze dzieci będą musiały chodzić do Krzęcina.Nie wiem co ten człowiek miał na celu żeby tak odwrócić ogonem słowa rodziców z Granowa.Jestesmy oburzeni tym bardziej że nagranie krąży juz w sieci.Czy tacy ludzie powinni reprezentować nasze społeczeństwo.Czy pan usłyszał na zebraniu to samo co pan CIESIOŁKIEWICZ bo zdaje mi się że pan przewodniczący albo przysnął albo ma chwilową amnezję.Ewa Kowalska

Wójt Gminy Krzęcin

Dziękuję za zapytania i opinie odnoszące się do sprawy przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie polegającego na likwidacji jej filii w Granowie. Wydaję mi się, że wypowiedź radnego Mieczysława Ciesiołkiewicza odnosiła się do zgodnego stanowiska uczestników zebrania, biorąc pod uwagę liczbę uczniów i dzieci szkoły filialnej, co do nieuchronności takiej decyzji organu prowadzącego. Dodam, że decyzja ta odwlekana była już od dłuższego czasu. Będąc na spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do filii Szkoły Podstawowej w Granowie stwierdzam, że wyrażane były na nim różne obawy, zapytania i wnioski rodziców, co do procedury wygaszenia filii w Granowie oraz organizacji nauczania i wychowania w szkole w Krzęcinie, aby zapewnić dzieciom z Granowa jak najlepsze warunki, takie same jak dla dzieci ze wszystkich miejscowości naszej gminy. Zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia indywidualnego rodzica/opiekuna i przede wszystkim dziecka rozwiązanie takie niesie za sobą poważne zmiany, a obawy wynikające z troski o dzieci są w pełni zrozumiałe. Mam jednak przekonanie, że z perspektywy rozwoju dziecka przyniosą one pozytywne rezultaty.

łukasz Zmiendak
data dodania: 2018-08-13 08:48:13

Panie Wójcie w Granowie na ul Osiedlowej jest robiona inwestycja droga ,w tej chwili są wykopu i jest kladziony krawężnik,proszę mi wyjaśnić dlaczego szerokość drogi do połowy inwestycji jest 4 metry a pozostała jest na 3,5 metra .Proszę o interwencję w tej sprawie.Cały problem w tym że na 4 m dwa samochody się ominą a na 3,5 już nie .Jezeli wydajemy tyle pieniędzy to zróbmy to dobrze dziekuje.

Wójt Gminy Krzęcin

Biorąc pod uwagę Pańską sugestię oraz przeprowadzoną wizję lokalną informuję, że szerokość drogi na całej długości inwestycji będzie wynosiła 4m.

Mieszkaniec Chłopowa
data dodania: 2018-07-16 15:04:13

Witam Panie Wojcie czy wiadomo coś w sprawie komisji suszowych na terenie chłopowa i całej gminy

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie
Informacja o wystąpieniu na terenie naszej gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w uprawach, i związanym z tym szacowaniem powstałych szkód pojawiła się już 08.06.br. na stronie Gminy Krzęcin w zakładce Kącik Rolnika https://krzecin.pl/aktualnosci/pokaz/879_informacja_dla_rolnikow_gminy_krzecin
Komisja szacująca ww. szkody aktualnie wykonuje swoje czynności na terenie Gminy Krzęcin, a każdy rolnik który stwierdził powstanie w swoim gospodarstwie szkody może złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Beata Hołubowska
data dodania: 2018-04-10 18:18:48

Szanowny Panie Wójcie, ponieważ trapią mnie sprawy siłowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Krzęcin postanowiłam dziś o nie zapytać.Kilka miesięcy temu na terenie gminy gościła przedstawicielka firmy POLENERGIA z informacją,że jej firma zamierza kupić projekt- siłownię wiatrową w Słonicach i w ramach projektu przedłużyć śmigła 4 zlokalizowanych tam elektrowni wiatrowych.Czy są Panu znane zamierzenia firmy ? Jeśli tak - to o ile metrów mają być wydłużone śmigła elektrowni wiatrowych ? Jaka będzie Pana jako Wójta rola- czy będzie prowadzone postępowanie na okoliczność wydłużenia śmigieł zakończone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji ? Drążąc temat czy firma zamierza może kupić kolejne projekty -siłownię wiatrową w Żeńsku i w Granowie i w ramach nich też przedłużyć śmigła ? Ponieważ zostało wydane pozwolenie na "Budowę i eksploatację Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko,Krzęcin,Słonice i Nowy Klukom" - czy firma wykupiła prawo do budowy tej inwestycji ? Inwestycji ,która jeśli by powstała była by 4 siłownią wiatrową zlokalizowaną na terenie gminy Krzęcin. Pozdrawiam wiosennie oczekując na odpowiedź

Wójt Gminy Krzęcin

Sytuacja na dzisiaj jest taka, że firma POLENERGIA nie jest jeszcze właścicielem farmy wiatrowej w Słonicach a do Urzędu Gminy w Krzęcinie nie wpłynęły żadne oficjalne dokumenty związane z jej zamierzeniami inwestycyjnymi.

                                                                                                                                                         Z poważaniem i ciepłymi pozdrowieniami

Sylwia Kotkowska-Rzeppa
data dodania: 2018-01-31 04:32:12

Proszę o informację, w jaki sposób egzekwowany jest bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie Gminy Krzęcin? Patrząc na różne kolory dymu wydobywającego się z kominów to raczej niektórzy mieszkańcy naszej miejcowości się do tego zakazu nie stosują. Gryzący dym nie pozwala normalnie funkcjonować, a co gorsza obniża komfort życia i szkodzi zdrowiu. Jakie czynności podejmowane są w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy?

Wójt Gminy Krzęcin

Kilkukrotnie na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń umieszczano komunikat o bezwzględnym zakazie palenia odpadów. Jednocześnie pragnę zauważyć, że jak dotąd nie wpłynęły do Urzędu Gminy informacje wskazujące na bezpośrednich sprawców takich działań, co utrudnia skuteczne reagowanie.

Dariusz Markowski
data dodania: 2018-01-09 12:37:51

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące wycinki części lasu, drzew w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora "Brudne". Czy w Gminie robione były badania w zakresie wpływu owej wycinki drzew na wody jeziora, drzew ze strefy ochronnej jeziora. Uważam, że wycinka drzew spowoduje zanieczyszczenie wód jeziora, przez wody spływające z okolicznych pól. Mam także drugie pytanie. Pytanie dotyczy jeziora w m. Chłopowo. Proszę państwa, czy gmina zamierza przeprowadzić badania wód jeziora "Chłopowo" gdyż od pewnego czasu obserwuję, że w jeziorze pływają martwe raki, a roślinność pokryta jest kilku centymetrową warstwą szlamu. Przedstawione objawy świadczą o skażeniu wód tego jeziora. W przypadku braku reakcji na powyższe, powiadomię o zaobserwowanych zjawiskach odpowiednie organa. Dziękuję.

Wójt Gminy Krzęcin

Wycinka części lasu, dokonana w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Krzęcińskiego została wykonana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, do których należy zgłaszać uwagi w tym zakresie. Pragnę poinformować, że Urząd Gminy w Krzęcinie, ze swej strony poinformował już ww. przedsiębiorstwo o związanych z wycinką obawach dotyczących ew. zanieczyszczenia jeziora.
W odpowiedzi na drugie pytanie pragnę poinformować, iż właścicielem jeziora Chłopowo jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.

 

Aldona Stec
data dodania: 2017-11-16 11:43:58

Panie Wójcie zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w sprawie zabłoconej drogi między Krzęcinem a Mielęcinem. Otóż pobliska ferma drobiu na gminnie zaśmieca drogę błotem z pobliskich pól. Przejazd autem przez tą drogę konczy się całkowitym zabrudzaniem auta. Niestety nie wszyscy jesteśmy zmotoryzowani i musimy często przejeżdżać przez tą drogę rowerem. Przejazd kończy się zabrudzeniem odzieży a również jest bardzo niebezpieczny gdyż droga jest bardzo śliska i często leżą na niej duże bryły błota. Wiem, że droga jest powiatowa, ale bardzo proszę o pilną pomoc i mediację w tej sprawie. Z góry bardzo dziękuję.

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na podnoszony problem dotyczący czystości dróg powiatowych i gminnych informuję że, rozwiązanie tego problemu tzn. spowodowanie usuwania powstałych nieczystości przez właściwych sprawców, wymaga zgłoszenia tego faktu do właściciela drogi, Urzędu Gminy lub Policji. Takie zgłoszenie musi wskazywać imiennie właściwego sprawcę, a osoba zgłaszająca ten fakt, powinna podać swoje dane kontaktowe.

Brak oficjalnego zgłoszenia będzie skutkował niemożnością skutecznego egzekwowania prawa w tym zakresie.