Regulamin:

 1. Zadać pytanie Wójtowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania gminy lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Wójta.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Wójt.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Wiesława Gruszczyńska
data dodania: 2017-10-17 20:44:01

Czy działka na ul.Głównej na której znajduje się transformator ( na przeciwko posesji p.A.Nowaka ) jest własnością gminy Krzęcin ? Jeżeli tak to czy jest możliwość jej uporządkowania ?

Wójt Gminy Krzęcin

Działka, o której mowa to działka nr 13/9 stanowiąca własność ENEA Operator z siedzibą w Poznaniu.

Aldona Stec
data dodania: 2017-09-27 18:19:35

Panie Wójcie czy jest jakaś decyzja w sprawie drzew, które zagrażają uszkodzeniem nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Krzęcinie?

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę poinformować, iż mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz zagrożenie dla infrastruktury cmentarza (nagrobków) Urząd Gminy Krzęcin zgodnie z art 90 ustawy o ochronie przyrody w dniu 12.12.2016r. wystąpił do Starosty Choszczeńskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew: 1 drzewa gatunku sosna zwyczajna, 2 drzew gatunku dąb szypułkowy, 2 drzew gatunku klon zwyczajny i drzewa jesion wyniosły, rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego w Krzęcinie - dz. nr 212, obręb Krzęcin. Jako przyczynę podano stwarzanie zagrożenia dla pomników.

W dniu 08.02.2017r. otrzymano decyzję Starosty Choszczeńskiego zgodnie z którą otrzymano zgodę na wycinkę 1 drzewa gatunku sosna zwyczajna i 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy otrzymano zgodę na wycięcie z terminem realizacji 31.12.2017r.

Natomiast w przypadku 2 drzew gatunku klon zwyczajny, 1 drzewa gatunku jesion wyniosły i 1 drzewa dąb szypułkowy odpowiedź była odmowna.

z wyrazami szacunku

Mieszkaniec Żeńska
data dodania: 2017-09-26 19:51:59

Witam serdecznie Moim pytaniem jest czy jeżeli nasza wioska przyzna część pieniędzy sołeckich na założenie korytek odprowadzających wode z ulicy , jest możliwość pozyskania dodatcji? Ponieważ przeznaczona pula środków sołeckich jest zbyt mała aby pokryć te inicjatywę.

Wójt Gminy Krzęcin

Zadania zaplanowane w funduszu sołeckim nie powinny przekraczać limitu środków przewidzianych na sołectwo. Wyjątkiem są takie zadania, które są w części finansowane z innych środków budżetowych lub środków pozabudżetowych. Wymaga to jednak uzgodnienia z Wójtem, jeśli chodzi o dodatkowe wsparcie z budżetu gminy lub pozyskania innego dofinansowania (pozabudżetowego).

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-09-07 22:27:57

Czy znana jest już przyczyna śnięcia ryb w jeziorze Kościelnym w Chłopowie ???

Wójt Gminy Krzęcin

Trwa ustalanie przyczyn. Czekamy na wyniki badań wody.

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-08-31 22:54:17

Jaka firma zbierała śnięte ryby z jez.Kościelnego i gdzie zostały zutylizowane ??? Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajduje się w Krzęcinie ?????

Wójt Gminy Krzęcin

Kwestia zbioru i utylizacji śniętych ryb należy do użytkownika jeziora.

Aleksandra klis
data dodania: 2017-08-29 20:40:23

Witam mam pytanie czy to prawda ze wniosek o500plus trzeba złożyć do czwartku? Skoro ja na wrzesień mam jeszcze przyznane też muszę? Pozdrawiam

Wójt Gminy Krzęcin

Nie, wnioski na 500 plus można składać również we wrześniu, jednak złożenie go w sierpniu gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, dostaniemy pieniądze za październik, ale możemy je dostać z wyrównaniem w listopadzie, z kolei wniosek złożony w październiku wiąże się z tym, iż wypłata nastapi do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Pozdrawiam

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-08-26 23:28:37

Co jest przyczyną śnięcia ryb w jeziorze kościelnym w Chłopowie ???

Wójt Gminy Krzęcin

Aktualnie trwa ustalanie przyczyn. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krzęcinie pobrał próbki wody. Wyniki będą w terminie do 14 dni.

mieszkaniec Chłopowa
data dodania: 2017-08-21 10:06:16

Witam panie wojcie czy wiadomo cos kiedy bedzie szacowanie strat przez niekorzystne warunki pogodowe głownie przez deszcz

Wójt Gminy Krzęcin

Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w skład której wchodzi przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Izb Rolniczych oraz Gminy na wniosek rolników, szacuje straty związane z podtopieniami w uprawach rolnych. Aktualnie trwają prace komisji związane z szacowaniem strat.

Agnieszka Sajdak-Wasik
data dodania: 2017-08-07 14:13:18

Szanowny Panie Wójcie, ponawiam prośbę o zamieszczenie na stronie http://bip.krzecin.pl/ wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Z poważaniem, Agnieszka Sajdak-Wasik

Wójt Gminy Krzęcin

Pragnę poinformować, iż wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie Programu Wpółpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostały umieszczone na stronie BIP w zakładce "Wyniki konsultacji społecznych z Mieszkańcami Gminy Krzęcin".

wiesława gruszczyńska
data dodania: 2017-08-02 13:06:47

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs ofert na : zagospodarowanie czasu wolnego dla osób starszych ....

Wójt Gminy Krzęcin

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych” zostanie ogłoszony w miesiącach sierpień-wrzesień. O wyborze terminu, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zadecydowały względy budżetowe. Ogłoszenie o terminie składania ofert zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.krzecin.pl. Przypomnę, że na realizację zadania publicznego, o którym mowa na wstępie, zaplanowano w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok kwotę 8.000 zł.

mieszkanie Żeńska
data dodania: 2017-07-17 18:14:30

Panie Wójcie jak naprawdę jest z tą jakością wody, komu wierzyć, kto tu robi zamieszanie komunalka czy telewizja?

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie Mieszkańca Żeńska
i śpieszę poinformować, że stan i jakość wody w całej gminie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy, co nie wyklucza jednak tego, że mogą występować w niektórych hydroforniach przejściowe problemy, jak było to w przypadku wyników badań przeprowadzonych 28 kwietnia w Chłopowie.

Z podobnymi problemami borykają się ostatnio również sąsiednie gminy oraz wielu zbiorowych dostawców wody.
Usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody w naszej gminie realizuje Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, czyniąc starania aby wszystkie nasze hydrofornie funkcjonowały bezpiecznie. W tym celu Gmina Krzęcin modernizuje swoje ujęcia wody i sieć wodociągową. W ubiegłym roku wybudowana została sieć wodociągowa rozdzielcza Krzęcin - kolonie Sobolewo, Sierosławiec i Boguszyce za kwotę 197.844 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynosiła 96.712
zł. Z troski o stan wody i środowiska naturalnego w gminie wynikają także wysiłki mające na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowego odprowadzania ścieków.

W tym roku gmina przystępuje do budowy kanalizacji w miejscowości Granowo, która będzie kosztować 2.261.038 zł, w tym dotacja unijna ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.562.505 zł. Z wyrazami szacunku.

Dariusz Markowski
data dodania: 2017-07-10 15:56:06

Proszę Pana traktowanie mojej osoby jako nieistniejącej w Gminie nie jest dobrym rozwiązaniem, także dla Pana. Moja wizyta tutaj ma jednak inny cel. zwracam Panu uwagę, że Statut Gminy posiada błędy prawne i mam nadzieję, że zostaną one szybko poprawione. Sprawa dotyczy Punktu Statutu o .konieczności informowania o sesjach Rady Gminy. Ponieważ Statut określa, że posiedzenia Rady są jawne powinien istnieć zapis o konieczności informowania przez przewodniczącego Rady także mieszkańców gminy o terminach posiedzenia Rady oraz miejscu w którym te informacje będą zamieszczane. Jest zatem oczywistym, że sesje Rady winny być podawane na stronie www UG Krzęcin, skoro taka strona istnieje. Ustawa o samorządzie zobowiązuje Radę do odbywania posiedzeń z częstością co 4 miesiące, ale za ustalenie terminu i podanie jej do wiadomości odpowiada przewodniczący Rady. Oczywiście pomijam tutaj przypadki nadzwyczajnych posiedzeń Rady. Dziękuję.

Wójt Gminy Krzęcin

Panie Dariuszu, sposób powiadamiania Mieszkańców o miejscu i terminie sesji Rady, jest realizowany poprzez ogłoszenia, które są rozmieszczane w tablicach informacyjnych we wszystkich miejscowościach oraz na tablicy Urzędu Gminy. Oprócz tego ogłoszenie takie jest zawsze publikowane na stronie internetowej: www.krzecin.pl.

A więc w tym względzie praktyka w naszej gminie jest zgodna z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Fabian
data dodania: 2017-06-19 08:26:32

Dzień dobry, chciałabym bardzo podziękować Panie Wójcie za tak szybką interwencję, w ubiegłym tygodniu zostały zasypane wyrwy, które utrudniały nam dojazd do działek, jeszcze raz bardzo dziękuje i proszę o nas pamiętać. Z wyrazami szacunku Elżbieta Fabian

Wójt Gminy Krzęcin

Pani Elżbieto, dziękuję za te słowa i cieszę się, że mogłem pomóc w szybkiej realizacji wniosku.

Pozdrawiam serdecznie Bogdan Wojciech Brzustowicz

Elżbieta Fabian
data dodania: 2017-05-19 19:29:55

Chciałabym podziękować za odpowiedz na moje pytanie, ale pragnę nadmienić iż problem drogi dojazdowej do naszych działek zgłaszamy już od kilku lat i za każdym razem słyszymy, że jak wystarczy funduszy to zostanie naprawiona i co roku jest tak samo czyli zabrakło. Ja rozumie że są ważniejsze drogi dojazdowe, ale w skali 18 lat można by było chociaż gruzem pozasypywać wyrwy które utrudniają nam dojazd ,a po większych ulewach wręcz nie można przejechać, my nie chcemy żeby tam był wylany asfalt. Bardzo przepraszam za tą uwagę, ale my również płacimy podatki . Z poważaniem Elżbieta Fabian

Wójt Gminy Krzęcin

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja br. została podpisana z firmą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych – Marek Leśniak z Zieleniewa umowa na wykonanie remontu dróg gminnych w roku bieżącym. W zadaniach remontowych zostanie uwzględniona droga, którą Pani wymieniła w swoim zapytaniu.

Elżbieta Fabian
data dodania: 2017-04-27 20:06:51

Dzień dobry, jestem właścicielem działki rekreacyjnej w miejscowości Chłopowo przy jeziorze Paprzyca i chciałabym się dowiedzieć kiedy planowany jest remont drogi dojazdowej do powyższych działek na odcinku około 1,5 km, nadmieniam iż korzystam z w/w drogi od 18 lat i nigdy nie była ona naprawiana. Z wyrazami szacunku Elżbieta Fabian

Wójt Gminy Krzęcin

Remonty dróg gruntowych w roku bieżącym rozpoczniemy na przełomie maja i czerwca. W budżecie Gminy na 2017 r. zawnioskowano na ten cel kwotę 80 tys. zł. Urząd Gminy w międzyczasie zorganizuje spotkanie z sołtysami poszczególnych sołectw i to sołtysi zdecydują, które i w jakiej kolejności drogi gminne zostaną wyremontowane. Takie działania wymusza niewystarczająca w stosunku do potrzeb ilość środków, które Gmina może przeznaczyć na remonty dróg.

Beata Hołubowska
data dodania: 2017-03-05 16:05:10

Szanowny Panie wójcie.Piszę,aby zapytać dlaczego na stronie internetowej urzędu gminy w Krzęcinie BIP- wolne stanowiska pracy jest zamieszczone ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Łasku ( na stronie urzędu gminy w Bierzwniku BIP- wolne stanowiska pracy nie są zamieszczane ogłoszenia w sprawie konkursów w urzędzie gminy w Krzęcinie ) a nie ma zamieszczonej informacji o konkursie na stanowisko sekretarza gminy Krzęcin, informacji o konkursie na asystenta do spraw promocji gminy Krzęcin, informacji o konkursie na główną księgową w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie ??? Dlaczego informacja o ogłoszonym niedawno konkursie na stanowisko podinspektora ds.zamówień publicznych, obsługi wniosków,skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnianie informacji publicznej nie została zamieszczona w tablicach ogłoszeń należących do gminy Krzęcin??? Pozdrawiam serdecznie oczekując odpowiedzi Beata Hołubowska

Wójt Gminy Krzęcin

Pani Beato! Cieszę się, że mogę udzielić odpowiedzi na nurtujące Panią pytania i problemy. Po pierwsze, informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na prośbę wójta sąsiedniej gminy.

Po drugie, chciałbym zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902; dalej: ups) nie w każdej sytuacji istnieje konieczność przeprowadzania otwartego naboru w celu zatrudnienia pracownika (np. asystenta). Przesłanką do ogłoszenia takiego naboru jest: „wolne stanowisko pracy” (art. 12 ups). W przypadku stanowiska Sekretarza Gminy, to przypominam, że osoba obecnie je zajmująca została zatrudniona na zastępstwo, a w myśl art. 12 ust. 2 ups w takiej sytuacji nie wymaga się przeprowadzenia naboru.

Odnosząc się z kolei do pytań dotyczących zatrudniania w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie, to odsyłam do dyrektora gminnej instytucji kultury, ale proszę pamiętać (pełniła Pani przecież tę funkcję), że nie jest to gminna jednostka organizacyjna i przepisy ups, w tym dotyczące zasad wolnego naboru, nie mają tutaj zastosowania.

Na koniec wypada dodać, że ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnianie informacji publicznej zostało umieszczone w stosownym terminie na stronie BIP-u oraz tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, spełniając tym samym warunki ustawy, o której mowa wyżej.

Pozdrawiam serdecznie, wierząc zarazem, że udało mi się rozwiać wszystkie Pani wątpliwości.

Krzysztofa Tuszyńska
data dodania: 2017-02-13 14:21:51

Panie Wójcie prosiłabym aby mi Pan odpowiedział czy:V POWIATOWY KONCERT ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH''A MY ŚPIEWAMY TAK'' się odbędzie bo jakoś nie zauważyłam aby był ujęty w kalendarzu imprez gminnych.Z POWAŻANIEM.

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie Panią Krzysztofę,

odpowiadając na zadane przez Panią pytanie dot. V Powiatowego Koncertu Zespołów Śpiewaczych „A my śpiewamy tak” chciałbym Panią poinformować, iż kalendarz imprez gminnych na rok 2017 został opracowany w terminie do 30. listopada 2016 r. Z przykrością muszę stwierdzić, że wskazane przez Panią przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do Urzędu Gminy w Krzęcinie. Pragnę również zauważyć, że planowane na kolejny rok wydarzenia należy zgłaszać do urzędu, nie później niż do 30. października roku poprzedzającego. Z wyrazami szacunku.

Sławomir Stecyk
data dodania: 2017-02-13 09:46:50

Witam Pana. Obserwuję wiatrakowe inwestycje w gminie biorąc pod uwagę ich wpływ na ekosystem i egzystencje mieszkańców. Potrzebuję informacji dla ekologicznych stowarzyszeń. Jeżeli jest Pan w stanie to proszę odpowiedzieć, czy w roku 2017 gmina Krzęcin uzyska kilkukrotne większe wpływy podatkowe za elektrownie wiatrowe niż w roku poprzednim zgodnie z tzw ustawą odległościową, która stanowi o tym wprost. Proszę o odpowiedź, czy inwestorzy wiatrakowi wystąpili do Pana o interpretację podatkową w tym temacie i ewentualnie jaką odpowiedź Pan udzielił? Pozostawiam bez komentarza brak odpowiedzi na pytanie z 16 stycznia br licząc, że tym razem zadane pytania potraktuje Pan inaczej.

Wójt Gminy Krzęcin

Wszystkie trzy farmy wiatrowe złożyły deklaracje podatkowe na rok 2017 nie uwzględniając nowej ustawy inwestycyjnej. Organ podatkowy wezwał zatem właścicieli do złożenia deklaracji korygujących, które oparte będą na nowych przepisach, uwzględniając wzrost podatku od nieruchomości.

W dniu 24.01.2017 r. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie prawa obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. za budowle w rozumieniu przepisów Upol dotyczących podatku od nieruchomości za elektrownie wiatrowe.

 W sprawie tej zostanie wydana interpretacja indywidualna w ustawowym terminie.

"EKOTURYSTYKA DORZECZA INY" Sławomir Stecyk
data dodania: 2017-01-23 09:36:58

Witam Pana wójta. Mam pytanie odnośnie zabudowy mieszkaniowej w gminie w kontekście ograniczeń unormowanych w tzw. ustawie odległościowej (Dz.U. z dnia 01 lipca 2016 r. poz. 961). Ustawa przewiduje, że w ciągu 36 m-cy od dnia jej wejścia w życie zgodnie z art.15.8 istnieje możliwość uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego budowę domów w odległości mniejszej niż 10-krotność wielości elektrowni wiatrowej. Czy Pan zamierza wystąpić z inicjatywą uchwalenia takich planów, oraz czy posiada Pan lub zamierza sporządzić mapy obszarów gminy, które po 15 lipca 2019r. w przypadku braku tych planów zostaną trwale wyłączone z zabudowy mieszkaniowej? Czy zamierza Pan poinformować mieszkańców np. za pomocą WIADOMOŚCI KRZĘCIŃSKICH o przewidywanych trudnościach związanych z budową nowych mieszkań z powodu funkcjonujących elektrowni wiatrowych?

Wójt Gminy Krzęcin

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) wprowadza ograniczenia zarówno w lokalizacji elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejących budynków mieszkalnych, jak i lokalizacji budynków mieszkalnych w stosunku do istniejących elektrowni wiatrowych.

Przepisy przejściowe przewidują jednak, że przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczące budynków mieszkalnych prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych i w takich przypadkach niezachowanie wymogów odległościowych nie stanowi przesłanki odmowy wydania pozwolenia na budowę. Również w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej na podstawie przepisów dotychczasowych. W przypadku budynków mieszkalnych, których lokalizację przewidują przedmiotowe plany brak zachowania wymogów odległościowych od elektrowni wiatrowych nie będzie stanowił podstawy do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.

Biorąc jednak pod uwagę docierające informacje o planowanych już pracach nad projektem zmiany przedmiotowej ustawy, przedwczesne i pochopne podejmowanie działań w tym zakresie jest nieuzasadnione, szczególnie że koszty sporządzenia planu miejscowego są znaczne. Podejmowanie zatem, niewątpliwie kosztowych dla budżetu naszej gminy, działań w sytuacji, gdy planowane są zmiany przedmiotowej ustawy byłoby działaniem bezcelowym. Niemniej jednak nie wykluczam konieczności opracowania planów, jednakże wymaga to wnikliwej analizy planistyczno – finansowej. Tym bardziej, iż postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczące budynków mieszkalnych oraz uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, są jedynymi możliwymi rozwiązaniami wynikającymi wprost z cytowanej przez Pana ustawy.

Krystyna Bobojć
data dodania: 2017-01-16 12:57:44

Dzien dobry mam pytanie dlaczego droga na cmentarz jest tak zrobiona jest gorsza niz była. Czy nasi radni i Sołtys zapomnieli o Granowie. nasza wioska umiera w jakie kolwiek inwestycje.

Wójt Gminy Krzęcin

Remont odcinka drogi gminnej do cmentarza w Granowie został wykonany w 2015 r. ze względu na bardzo zły jej stan. Dokonano także wtedy poszerzenia i utwardzenia parkingu oraz wycięcia drzewa, utrudniającego parkowanie samochodów. Po prawie dwuletniej eksploatacji tej drogi jeden z jej fragmentów (zaraz przy wjeździe z ulicy Zakładowej) wymaga poprawienia, gdyż ponownie pojawiły się dziury i koleiny. Obecny stan tej drogi z pewnością nie jest jednak gorszy od poprzedniego.

W bieżącym roku, w ramach środków zaplanowanych na remonty dróg gminnych, ten odcinek drogi zostanie poprawiony. Co do inwestycji w sołectwie Granowo to pragnę zwrócić uwagę, że w 2016 r. gmina wykonała modernizację drogi gminnej do Sobieradza za 579.430 zł. W tym roku ubiegamy się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w Granowie, która kosztować będzie ponad 2 mln zł. Proszę także pamiętać, że obecni Radni podjęli w tej kadencji decyzję o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, z którego w latach 2016-2017 realizowane są różne zadania inwestycyjno-remontowe zgodnie z wnioskami mieszkańców sołectwa Granowo. Trudno zatem zgodzić się z opinią, że Radni i Sołtys zapomnieli o Granowie, gdyż wszystkie wymienione wyżej inwestycje są w dużej mierze efektem ich wniosków i działań, wynikających z troski o tę miejscowość i sołectwo.  A przecież Gmina Krzęcin posiada 11 sołectw, które również mają swoje oczekiwania i wnioski. Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami