Lokalnej Grupy Działania - Ankieta

lpZapraszamy do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności na terenie gmin obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza" (Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz i Trzcińsko-Zdrój) *.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej pn.:

Rozbudowa istniejącej infrastruktury nad jeziorem krzęcińskim. Modernizacja pomostu nad jeziorem krzęcińskim. Etap II: budowa pomostu widokowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to 100.000 zł.

Termin składania ofert: 19 maja 2023 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzęcin Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzęcin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

kgw

Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn.:

1. Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach w 2023 r.

2. Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin w 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to 80.000 zł.

Termin składania ofert: 29 marca 2023 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 11 czerwca 2023, imieniny: Barnaby i Feliksa