Wnioski o przyznanie wsparcia

Od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

grafika

czytaj więcej

Lokalna Strategia Rozwoju - ANKIETA

ankietaZaproszenie do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza" na terenie gminy/ powiatu.

Dla Państwa wygody i komfortu, ankietę przygotowaliśmy w taki sposób, byście mogli ją wypełnić online: ANKIETA (kliknij tutaj)

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej 2022

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w I półroczu to  50.000 zł.

Termin składania ofert: 9 marca 2022 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

herbNa podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Krzęcina zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

czytaj więcej

Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  20.000 zł.

Termin składania ofert: 30 września 2021 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 maja 2022, imieniny: Julii i Heleny