VI edycja konkursu Moja Mała Ojczyzna

bgkDzień dobry,

informujemy, że 23.05.2022 ruszył nabór wniosków w VI edycji konkursu Moja Mała Ojczyzna.

W tej edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000,00 zł brutto.

Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

czytaj więcej

Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027 obszaru Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza"

liderSzanowni Państwo,
zachęcamy do wypełnienia tzw. Fiszki projektowej, która służy zebraniu inicjatyw, propozycji, które wpiszemy do celów i przedsięwzięć w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju z gmin: Boleszkowic, Trzcińska Zdroju, Dębna, Myśliborza, Lipian, Nowogródka Pomorskiego, Barlinka, Pełczyc, Przelewic, Choszczna, Bierzwnika, Krzęcina, Recza i Pyrzyc tworzonej przez mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" na kolejny okres programowania 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2022 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:

1. Działalność ludowych zespołów folklorystycznych oraz chórów w 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w I półroczu to  10.000 zł.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku pn.:

1.    Rozbudowa istniejącej infrastruktury nad jeziorem krzęcińskim. Modernizacja pomostu nad jeziorem krzęcińskim. Etap I: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w I półroczu to  5.000 zł.

Termin składania ofert: 29 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Wnioski o przyznanie wsparcia

Od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

grafika

czytaj więcej

Lokalna Strategia Rozwoju - ANKIETA

ankietaZaproszenie do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza" na terenie gminy/ powiatu.

Dla Państwa wygody i komfortu, ankietę przygotowaliśmy w taki sposób, byście mogli ją wypełnić online: ANKIETA (kliknij tutaj)

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej 2022

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w I półroczu to  50.000 zł.

Termin składania ofert: 9 marca 2022 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

herbNa podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Krzęcina zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 27 czerwca 2022, imieniny: Marii i Władysława