Usuwanie azbestu w 2015 r.

30 listopada br. zakończono realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin” w 2015r.W zadaniu uczestniczyło31 mieszkańców. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci spełnienia wymagań zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin na lata 2014-2032” poprzez usunięcie i unieszkodliwienie82 ton wyrobów zawierających azbest. Koszt zdania wyniósł 38 389,68zł i w całości został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA"

W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z państwem Dorotą i Januszem Głowackimi podarowali paczki świąteczne dwóm rodzinom z terenu naszej gminy. Prezenty sfinansowane zostały ze środków zebranych przez wójta oraz państwa Głowackich podczas sprzedaży własnych wyrobów w czasie trwania Jarmarku Świętego Mikołaja w Krzęcinie.


Sandra Żuk

czytaj więcej

PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UCZNIÓW

22 grudnia br. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz dzieci mieszkające w Kaszewie otrzymały świąteczne paczki. Prezenty zostały przygotowane we współpracy Wójta Gminy Krzęcin z Zespołem Szkół w Krzęcinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie.

Sandra Żuk

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA SENIORA"

Już po raz kolejny w dniach 16,17 i 18 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Krzęcin wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie przeprowadził akcję "Świąteczny prezent dla seniora" skierowaną do wszystkich osob po 70 roku życia. Podczas tegorocznej akcji obdarowane zostały 332 osoby z terenu całej gminy.
 

czytaj więcej

Ankieta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

www.ankietka.pl/ankieta/210114/ankieta-gmina-krzecin.html

 

czytaj więcej

Finał Szlachetnej Paczki w Krzęcinie

11 grudnia br. została zakończona zbiórka darów do SZLACHETNEJ PACZKI, zorganizowana przez Urząd Gminy Krzęcin. Już dziś z przygotowanych aż 21 paczek ucieszy się "nasza" Rodzina. WSZYSTKIM, którzy zaangażowali się w tą jakże zacną akcję, serdecznie DZIĘKUJEMY!!! JESTEŚCIE WIELCY !!

czytaj więcej

Jarmark Świętego Mikołaja 2015

6 grudnia br. przy placu przed boiskiem „Orlik 2012” w Krzęcinie odbył się już po raz kolejny Jarmark Świętego Mikołaja, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie. Podczas jarmarku odbyły się konkursy dotyczące: wyboru najlepszych pierogów oraz nowoczesnego stroju dla Świętego Mikołaja. Najsmaczniejsze okazały się wyroby pani Ewy Rutkowskiej z Granowa, II miejsce przypadło Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Granowiacy”, III natomiast zdobyła drużyna pań w składzie: Anna Prokopiak, Barbara Walczak i Izabela Jarecka z Mielęcina. Dodatkową nagrodą była „nagroda publiczności”, przyznana również Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Granowiacy”. Laureaci otrzymali bony pieniężne. 

czytaj więcej

X Sesja Rady Gminy Krzęcin

4 grudnia br. podczas X sesji Rady Gminy Krzęcin, radni określili stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość stawek podatku od nieruchomości. 

czytaj więcej

Wójt Gminy Krzęcin przypomina o obowiazku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Informuję, iż zgodnie art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława