„NARODOWE CZYTANIE”

W sobotę, 2. września br. w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyła się 6. edycja „Narodowego Czytania”. W tym roku Polacy czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W sobotę, 2. września br. w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyła się 6. edycja „Narodowego Czytania”. W tym roku Polacy czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

czytaj więcej

Senatorskie Nagrody dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 1. września br. w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. Konkurs literacki „List do Taty” został zorganizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i adresowany był do uczniów klas IV i V. Zadaniem było napisanie listu opisującego ich relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym.

czytaj więcej

"RAZEM DLA SIEBIE" w Kaszewie

Trwają intensywne prace nad realizacją inwestycji "Razem dla siebie" w Sołectwie Kaszewo. W ramach działań animacyjnych dot. projektu "Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia" powstanie przy boisku rekreacyjno-sportowym miejsce integracji i rekreacji dla Mieszkańców.

czytaj więcej

Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K0003/16-00.

czytaj więcej

"SPOŁECZNIK SPOŁECZNIKOWI"

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż podczas uroczystości "Społecznik Społecznikowi", która miała miejsce 19. sierpnia 2017 r. w Drawnie, Pani Kazimiera Prokopiak, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie, otrzymała z rąk Pana Jana Kuźmińskiego, Sołtysa Drawna, podziękowania i statuetkę za szczególne zasługi na rzecz gminy i powiatu choszczeńskiego. 

Gratulujemy serdecznie !

czytaj więcej

Centra Przedsiębiorczości Lokalnej

„Lider Pojezierza” LGD ogłosił niedawno terminy naboru na wsparcie finansowe w ramach funduszy PROW 2014-2020 dla podmiotów wychodzących z inicjatywą utworzenia i prowadzenia CePLów czyli Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej.
 

czytaj więcej

Zawody wędkarskie

Dnia 6 sierpnia br. w zawodach wędkarskich o puchar Nadleśniczego Drawna wędkarze z Krzęcina w składzie: Jacek Polański, Krzysztof Walczak i Tomasz Giersz zajęli pierwsze miejsce jako drużyna. Natomiast w kategorii indywidualnej kol. Polański znalazł się na wysokim 3 miejscu, a kol. Walczak na 10. 

czytaj więcej

Informacje odnośnie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 1. Zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 29 sierpnia 2017 r.)

Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( z dnia 30 sierpnia 2017 r.)

2. Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (S-4.9421.1.59.2017.MŻ) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego(BZK-1.6355.60.2017.AG) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

4. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 24 czerwca 2016 r.)

5. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej jakie wystąpiły od maja 2017 r. (z dnia 28 lipca 2017 r.)

6. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 17 sierpnia 2017 r.)

 7. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2016 r.

 8. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.09.2017 r.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana