Rozbudowa oświetlenia

W ostatnim czasie zrealizowano kolejne 2 wnioski mieszkańców o rozbudowę oświetlenia. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, głównie dzieci oczekujących na autobus, zamontowano dodatkową oprawę oświetleniową nad przystankiem autobusowym na skrzyżowaniu ulic Głównej i Leśnej w Chłopowie.
Dodatkową oprawę zamontowano również w Przybysławiu.
 

czytaj więcej

Nowa instalacja deszczowa na ul. Kwiatowej w Krzęcinie

Zgodnie z projektem budowanym na ulicy Kwiatowej w Krzęcinie wykonano odcinek kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta miała na celu przełożenie fragmentu starej instalacji, częściowo niedrożnej, biegnącej przez 3 działki budowlane. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Montażowa WOD-GAZ Krzysztof Kowalski z Krzęcina, a środki na ten cel w wysokości: 53.568,16 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin.

 

czytaj więcej

Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018

W Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie w dniu 27 października 2017 r. miała miejsce Inauguracja Roku Kulturalnego. To wyjątkowe wydarzenie było okazją do podsumowania minionego roku, przypomnienia najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz do podziękowań dla wszystkich, którzy byli z nami przez cały rok i tę kulturę razem z nami tworzyli. W tym szczególnym dniu uczestniczyli: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski, Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty, Skarbnik Gminy Krzęcin Danuta Tuńska, radni, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, a także wszystkie osoby, które wpisały się w tworzenie kultury w Gminie Krzęcin. 

czytaj więcej

REMONT DROGI GMINNEJ ŻEŃSKO-WĘŻNIK

26 października br. rozpoczął się remont drogi gminnej Żeńsko-Wężnik. Inwestycja, której koszt całkowity wynosi 44.450 zł, zostanie wykonana dzięki porozumieniu Gminy Krzęcin z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno. Udział środków Lasów Państwowych  wynosi 90% kwoty (40.000 zł), a wykonawcą przedsięwzięcia jest firma REBUDROG sp. z o.o. Henryk Kolasa z siedzibą w Choszcznie.
Planowany termin zakończenia prac przypada na dzień 10 listopada 2017 r. 

czytaj więcej

Festyn w Granowie

W ubiegłą sobotę, 21. października 2017 r., przy Wiejskim Domu Kultury w Granowie odbył się, w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, festyn pn.: „Idzie do nas jesień kolorowa”. Oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonali Sołtys Sołectwa Granowo Pan Zdzisław Kośmider, Wójt Gminy Krzęcin Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz, Prezes Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin Pani Honorata Kłosek i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Pani Małgorzata Matuszak, miało miejsce przy ulicy Wesołej.

czytaj więcej

Gala Konkursu "List do Taty"

W całej Polsce do konkursu stanęło 3256 uczniów klas IV i V z 476 szkół podstawowych. Z Krzęcina do kancelarii Senatu wysłaliśmy 15 prac. Podczas ogłoszenia wyników I etapu IVedycji konkursu literackiego „List do taty” okazało się, że w gronie laureatów znaleźli się Krzysztof Cepak i Wiktoria Boboić z klasy VA.

czytaj więcej

Wiadomości Krzęcińskie 3/64 październik 2017 r.

W najnowszym numerze „Wiadomości Krzęcińskich” czytamy o intensywnym rozwoju Gminy Krzęcin, inwestycjach z zakresu rewitalizacji oraz o przebiegu dwudniowych obchodów Krzęcińskiego Święta Wiatraka.
Znajdziemy również relację z rocznicowych obchodów bitwy pod Granowem, Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2017. Dowiemy się, kto otrzymał stypendium artystyczne Wójta Gminy Krzęcin oraz kto został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „List do Taty”.

- 3/64 październik 2017 r. 

czytaj więcej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Krzęcin

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych poprzez  stworzenie  możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, a także nawiązywania wzajemnych kontaktów czy też możliwości dbania o własny rozwój i kondycję fizyczną. Z inicjatywy Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza oraz Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin i Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów, zawiązany został w Gminie Krzęcin Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). 

czytaj więcej

Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Od listopada 2017 roku do końca lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Krzęcinie będzie realizowany projekt pt. „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana