PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UCZNIÓW

22 grudnia br. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz dzieci mieszkające w Kaszewie otrzymały świąteczne paczki. Prezenty zostały przygotowane we współpracy Wójta Gminy Krzęcin z Zespołem Szkół w Krzęcinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie.

Sandra Żuk

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA SENIORA"

Już po raz kolejny w dniach 16,17 i 18 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Krzęcin wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie przeprowadził akcję "Świąteczny prezent dla seniora" skierowaną do wszystkich osob po 70 roku życia. Podczas tegorocznej akcji obdarowane zostały 332 osoby z terenu całej gminy.
 

czytaj więcej

Ankieta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

www.ankietka.pl/ankieta/210114/ankieta-gmina-krzecin.html

 

czytaj więcej

Finał Szlachetnej Paczki w Krzęcinie

11 grudnia br. została zakończona zbiórka darów do SZLACHETNEJ PACZKI, zorganizowana przez Urząd Gminy Krzęcin. Już dziś z przygotowanych aż 21 paczek ucieszy się "nasza" Rodzina. WSZYSTKIM, którzy zaangażowali się w tą jakże zacną akcję, serdecznie DZIĘKUJEMY!!! JESTEŚCIE WIELCY !!

czytaj więcej

Jarmark Świętego Mikołaja 2015

6 grudnia br. przy placu przed boiskiem „Orlik 2012” w Krzęcinie odbył się już po raz kolejny Jarmark Świętego Mikołaja, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie. Podczas jarmarku odbyły się konkursy dotyczące: wyboru najlepszych pierogów oraz nowoczesnego stroju dla Świętego Mikołaja. Najsmaczniejsze okazały się wyroby pani Ewy Rutkowskiej z Granowa, II miejsce przypadło Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Granowiacy”, III natomiast zdobyła drużyna pań w składzie: Anna Prokopiak, Barbara Walczak i Izabela Jarecka z Mielęcina. Dodatkową nagrodą była „nagroda publiczności”, przyznana również Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Granowiacy”. Laureaci otrzymali bony pieniężne. 

czytaj więcej

X Sesja Rady Gminy Krzęcin

4 grudnia br. podczas X sesji Rady Gminy Krzęcin, radni określili stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość stawek podatku od nieruchomości. 

czytaj więcej

Wójt Gminy Krzęcin przypomina o obowiazku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Informuję, iż zgodnie art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

czytaj więcej

„KONCERT JESIENNY” W CHŁOPOWIE

13 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się już po raz kolejny „Koncert Jesienny”, którego inicjatorami byli: pani Sandra Żuk, asystent Wójta Gminy Krzęcin ds. promocji oraz Maciej Radomiak, uczeń Zespołu Szkół nr 1 W Choszcznie, mieszkaniec naszej gminy.

czytaj więcej

IX SESJA RADY GMINY

5 listopada br. podczas IX sesji Rady Gminy w Krzęcinie, radni uchwalili Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 oraz Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 14 sierpnia 2022, imieniny: Alfreda i Euzebiusza