Zaproszenie do składania ofert - upowszechniania kultury fizycznej

WÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin na rok 2016 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach;

Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  40.000 zł. 

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

WÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin na rok 2016 w zakresie: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  10.000 zł.

czytaj więcej

Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa

24 stycznia br. nad Jeziorem Krzęcińskim odbyły się wędkarskie zawody podlodowe o Puchar Prezesa Koła PZW w Krzęcinie. Puchary wręczał pan Mariusz Bodnar, Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Krzęcinie. I miejsce zdobył pan Marcin Staroch, II miejsce - pan Mieczysław Ciesiołkiewicz, Wiceprezes Koła PZW w Krzęcinie , III miejsce - pan Stanisław Smoderek. W zawodach udział wzięło 25 uczestników.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie.

czytaj więcej

Akcja usuwania azbestu w roku 2016

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, pragnę zachęcić wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do drugiej edycji „Akcji usuwania azbestu na terenie Gminy Krzęcin” i składania deklaracji udziału w/w zadaniu w 2016 roku (wzór dostępny w Urzędzie Gminy Krzęcin lub na stronie internetowej: www.krzecin.pl).

czytaj więcej

Możliwość zagospodarowania siana późno skoszonego

Ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków w środowisku przyrodniczym, które podlegają postępującej antropopresji, wymaga niejednokrotnie takich działań, które są w całości podporządkowane ich specyficznym wymaganiom siedliskowym. Te specyficzne wymogi to  m.in. konieczność późnego koszenia łąk i torfowisk, które stanowią ich siedliska. Konieczność ta powoduje, że pozyskane siano nie stanowi już pożądanego pokarmu dla zwierząt  gospodarskich oraz , ze względu na zdrewniałe części roślin, nie stanowi odpowiedniej podściółki. Dodatkowo, wprowadzone wymogi związane z płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi nakazują rolnikom wywiezienie skoszonej biomasy poza siedlisko.

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Krzęcin zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzęcin w roku 2016, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym.

czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi tj. opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością.

W sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych wnioski i uwagi należy kierować do Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, tel. 95 765 51 06. 

czytaj więcej

Budżet na rok 2016 - uchwalony

W programie XI sesji Rady Gminy Krzęcin najważniejszym punktem był projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2016. Wójt Gminy Krzęcin, dr Bogdan Wojciech Brzustowicz przedstawił wszystkim zebranym prezentację multimedialną dotyczącą budżetu. Radni przyjęli projekt uchwały, zawierający m.in. bogaty program inwestycji przewidziany do realizacji w nadchodzącym roku.

Sandra Żuk

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława