Fundacja Pogoni Szczecin w Krzęcinie

Wczoraj, 8.05.2019 r., w Urzędzie Gminy w Krzęcinie odbyło się spotkanie Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza z Dyrektorem Fundacji Pogoni Szczecin Football Schools, Marcinem Kmieciem. Szczecińska fundacja prowadzona jest pod patronatem Pogoni Szczecin S.A., dzięki czemu gwarantuje jakość oraz doświadczenie, a wśród podopiecznych znajdują się dzieci od 3 do 14 roku życia.

czytaj więcej

W Suliszewie powstanie Przedszkole Specjalne

W dniu wczorajszym, (7.05.2019 r.), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie doszło do podpisania porozumienia dot. wyrażenia przez Gminę Krzęcin zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Choszczeński z dniem 1 września 2019 r. Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

26 kwietnia br. uczniowie ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Choszcznie zakończyli kolejny etap swojej edukacji. Podczas uroczystych apeli wręczone zostały nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły, działalność sportową i społeczną.

czytaj więcej

Wsparcie Rozwoju Usług Społecznych w Gminie Krzęcin

16 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Krzęcin miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy Project Hub sp. z o.o. z Poznania. Tematem wstępnych rozmów był udział naszej gminy w konkursie, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pn. „Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym”.

czytaj więcej

Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został  ogłoszonyprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

czytaj więcej

PARA 2019 - Granowo

W piątek, 5 kwietnia 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Granowie odbył się XV Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego PARA 2019 na szczeblu gminnym w trzech kategoriach:

- Przegląd Piosenki Dziecięcej

- Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

- Przegląd Zespołów Tanecznych

czytaj więcej

IV Sesja Rady Gminy Krzęcin

Obrady IV Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbyły się w dniu 29 marca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin. W porządku sesji  znalazły się sprawozdania z realizacji Programów  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , a także informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa w roku 2018.

czytaj więcej

Dary Żywnościowe dla Mieszkańców Gminy

Już jutro od godziny 8:00 (5.04.2019 r.) w Klubie Kultury w Objezierzu wydane zostaną dla Mieszkańców naszej gminy dary żywnościowe w postaci aż 20 artykułów spożywczych. Pomoc żywnościowa została zorganizowana przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie we współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

czytaj więcej

Społeczna Rewitalizacja

W dniu dzisiejszym, (28 marca br.), w Urzędzie Gminy Krzęcin odbyło się wstępne spotkanie dotyczące udziału gminy Krzęcin w projekcie „Społeczna Rewitalizacja”. W rozmowach na temat działań rewitalizacyjnych uczestniczyli: wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, sekretarz Ryszard Przywarty, Monika Baszak - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, lokalny animator ds. rewitalizacji Sandra Żuk.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 12 listopada 2019, imieniny: Renaty i Witolda