Uwaga Mieszkańcy, drugi przejazd kolejowy zamknięty

W związku z informacją otrzymaną od wykonawcy remontu przejazdu kolejowego w Objezierzu (w kierunku Chłopowa) tj. STRABAG Sp. z o.o. informujemy, że w dniach: od 22.04.2024 r. do 29.05.2024 r. wyżej wymieniony przejazd kolejowy zostanie zamknięty.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

11 kwietnia br. ukazała się publikacja pn. Rewitalizacja w gminach w latach 2020-2022, która przedstawia dane na temat rewitalizacji w sferze społecznej, przestrzennej, technicznej, gospodarczej i środowiskowej.

W publikacji GUS można znaleźć istotne dane na temat wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Rewitalizacja jest wielokierunkowym procesem, który obejmuje działania w różnych strefach.

Publikacja zawiera istotne informacje o działaniach w sferze społecznej i aktywizacji zawodowej. Możemy z niej dowiedzieć się m.in. o tym, że: 134 tys. osobom udzielono pomocy, 10.9 tys. osób uczestniczyło w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej, utworzono 1.7 tys. miejsc pracy. Co jeszcze mówią liczby? O działaniach w sferze przestrzennej: nowo wybudowane oraz wyremontowane drogi stanowiły 536 km, wyremontowano 359 budynków zabytkowych, 437 budynków mieszkalnych nieposiadających statusu zabytku, a 289 dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Jaki procent gmin prowadziło działania rewitalizacyjne? Jaką powierzchnię zajmują obszary zdegradowane? Ile programów rewitalizacji obowiązywało w województwach?  Ile miliardów złotych przeznaczono na działania rewitalizacyjne?

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/rewitalizacja-w-gminach-w-latach-2020-2022%2c50%2c1.html

czytaj więcej

Wybory Samorządowe w Gminie Krzęcin

Dnia 7 kwietnia br. odbyły się WYBORY SAMORZĄDOWE. W tych wyborach wybraliśmy Wójta Gminy Krzęcin, radnych Rady Gminy Krzęcin oraz naszych przedstawicieli do rady powiatu choszczeńskiego oraz sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Dziękujemy wszystkim za liczny udział. Frekwencja w Gminie Krzęcin wyniosła 54,12 %, co stanowiło 2 wynik w powiecie.

Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz otrzymał 80,01% poparcia wyborców (był jedynym kandydatem). Jest to potwierdzenie, że dotychczasowe działania wójta i jego zaangażowanie w pracę dla mieszkańców zostało przez nich docenione.

czytaj więcej

Wybory samorządowe

Już w najbliższą niedzielę 7 kwietnia br. odbędą się WYBORY SAMORZĄDOWE.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Krzęcin do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz w wyborze wójta.

Lokale wyborcze otwarte będą w tym dniu od godz. 700 do godz. 2100. Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania. Przypominamy, że na terenie Gminy Krzęcin funkcjonuje 7 Obwodowych Komisji Wyborczych:

  1. OKW nr 1 w Krzęcinie – siedziba Gminnego Centrum Kultury;
  2. OKW nr 2 w Chłopowie – Wiejski Dom Kultury;
  3. OKW nr 3 w Granowie – Wiejski Dom Kultury;
  4. OKW nr 4 w Mielęcinie – Klub Kultury;
  5. OKW nr 5 w Objezierzu – Klub Kultury;
  6. OKW nr 6 w Rakowie – Klub Kultury;
  7. OKW nr 7 w Żeńsku – Klub Kultury.

Mieszkańców miejscowości, w których nie ma siedziby OKW, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych, w ramach którego zapewniono w dniu głosowania dwa kursy.  

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach samorządowych! Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

czytaj więcej

Uroczysty odbiór nowej remizy OSP Krzęcin

Dzisiaj, 5 kwietnia 2024 r., spełniło się oczekiwane od dłuższego czasu marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy budynek remizy OSP w Krzęcinie, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wszystkich potrzeb strażaków ochotników oraz zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i funkcjonalności, został oficjalnie przekazany przez wykonawcę, w związku z czym mogło dojść do odbioru inwestycji.

Przypomnijmy, że budowa dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, rozpoczęła się w kwietniu 2023 r., a więc zaledwie rok temu. Jej wykonawcą jest firma Pana Rafała Włodarczyka „Raj Usługi Remontowo-Budowlane” z Zieleniewa. Całkowity koszt zadania to kwota 3.254.268 zł, w tym wkład własny Gminy Krzęcin wynosi 162.713 .

czytaj więcej

Nowa siedziba Gminnego Centrum Kultury

Budowa nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury przy ul. Tylnej w Krzęcinie, mimo, że rozpoczęła się zaledwie dwa miesiące temu, nabiera coraz większego rozmachu. Wykonawca tego zadania, tj. Konsorcjum firm: PHU Kabud Michał Kaszak - Lider i M-Bud Michał Żurawski z siedzibą w Choszcznie, przystąpił do robót na początku lutego 2024 r., zaraz po przekazaniu przez gminę terenu pod budowę. Niemal każdego dnia widać postępy w realizacji inwestycji, o czym świadczą wykonane fundamenty i wymurowane ściany zewnętrzne całego budynku! Chociaż termin zakończenia prac przewidziany jest na wrzesień 2025 r., to wykonawca zapowiada wcześniejsze oddanie obiektu do użytku.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 23 kwietnia 2024, imieniny: Jerzego i Wojciecha