I Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej

19. kwietnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin. Patronat nad środowym wydarzeniem objęli: Starosta Choszczeński Pan Adam Andriaszkiewicz oraz Wójt Gminy Krzęcin Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz.

czytaj więcej

INFORMACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

czytaj więcej

Budżet ukierunkowany na inwestycje

Na pierwszej sesji Rady Gminy Krzęcin w Nowym Roku, w dniu 26 stycznia, krzęcińscy radni uchwalili budżet, który - wraz ze zmianami przyjętymi na kolejnej sesji w dniu 16 marca - ustala plan dochodów i wydatków na 2017 rok.

W swoim wystąpieniu, poprzedzającym dyskusję i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz zapewnił, że budżet ten otwiera możliwość realizacji ambitnego planu gminnych inwestycji oraz zabezpiecza środki na sfinansowanie zadań nałożonych ustawami na samorząd gminny i funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. W opinii Przewodniczących komisji oraz Radnych zabierających głos podczas sesji, którzy życzyli wójtowi i jego współpracownikom realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków, jest on nie tylko bardzo ambitny, ale także - co szczególnie ważne dla Mieszkańców - ukierunkowany na inwestycje, które mają być współfinansowane ze środków unijnych i rządowych.

czytaj więcej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Pragnę poinformować, iż w związku z przystąpieniem do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”, wymaganej przepisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w terminie od 12 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., przeprowadzana będzie na terenie Gminy Krzęcin inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej

Próg zwalniający w Mielęcinie

W miejscowości Mielęcin na działce nr 34 zamontowano próg zwalniający, który ma zarówno zapewnić bezpieczeństwo jak i poprawić estetykę terenu. Zadanie to zostało wykonane na wniosek Sołtysa i Mieszkańców Sołectwa Mielęcin ze środków budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

czytaj więcej

Granty dla sołectw

Do ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Konkursu „Granty sołeckie 2017” przystąpiły 4 sołectwa z terenu gminy Krzęcin: Żeńsko, Granowo, Chłopowo i Nowy Klukom. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000 zł na sfinansowanie jednego zgłoszonego do realizacji  projektu z terenu sołectwa.

czytaj więcej

Dary żywnościowe 2017

W dniu 28. marca br. w budynku Szkoły Podstawowej w Chłopowie wydano dary żywnościowe 450 osobom z terenu gminy Krzęcin w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy”.

czytaj więcej

Dzień Teatru w Zespole Szkół w Krzęcinie

Międzynarodowy Instytut Teatralny ustanowił Dzień Teatru w czerwcu 1961r. Na dzień obchodów wybrano 27 marca, rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie na całym świecie. 

czytaj więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 22 maja 2024, imieniny: Julii i Heleny