Problemy z oświadczeniem majątkowym

Czerwiec okazał się pracowitym miesiącem dla krzęcińskich Radnych, którzy w końcówce miesiąca musieli zebrać się po raz drugi. Z porządku sesji w dniu 22 czerwca wynika, że m.in. Rada Gminy zapoznała się z informacjami o stanie bezpieczeństwa w Gminie Krzęcin, o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz uchwaliła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. Ustaliła także tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej i wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości w Granowie i Krzęcinie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Największe zainteresowanie wzbudzał jednak punkt dotyczący stwierdzenia przez Radę Gminy wygaśnięcia mandatu jednego z Radnych (wybranego w okręgu nr 13 – Sołectwo Przybysław), który nie dopełnił obowiązku i nie złożył w ustawowych terminach oświadczenia majątkowego. Każdy z Radnych, zgodnie z artykułem 24h ustawy o samorządzie gminnym, powinien złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym do dnia 30 kwietnia, a jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, przewodniczący Rady wyznacza dodatkowy 14-dniowy termin. Niezłożenie oświadczenia majątkowego, mimo upływu drugiego terminu, skutkuje wygaśnięciem mandatu w trybie art. 383 ustawy Kodeks wyborczy. W takiej sytuacji Rada podejmuje uchwałę jedynie stwierdzającą wygaśnięcie mandatu, od której Radnemu przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja