ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 8 czerwca 2017 r. krzęcińscy Radni udzielili wójtowi Bogdanowi Wojciechowi Brzustowiczowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Z takim wnioskiem wystąpiła Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za poprzedni rok oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. W głosowaniu w sprawie absolutorium uczestniczyło 14 Radnych, w tym 12 głosowało za udzieleniem, a 2 wstrzymało się od głosu. 

W swoim wystąpieniu, poprzedzającym głosowanie, wójt dokonał krótkiego podsumowania zrealizowanego budżetu, zwracając uwagę, że zaplanowane dochody (18.063.945 zł) i wydatki (18.144.945 zł) zostały wykonane równomiernie. Wydatki inwestycyjne zamknęły się w kwocie 1.162.232,62 zł, a złożyły się na nie między innymi: 1) Budowa sieci wodociągowej do Sobolewa, Sierosławca i Boguszyc - 197.844,95 zł; 2) remont drogi gminnej do Sobieradza - 559.268,59 zł; 3) przebudowa piłkochwytów przy zespole rekreacyjno-sportowym w Chłopowie - 36.900 zł,; 4) budowa odcinka chodnika w Rakowie w porozumieniu z Powiatem Choszczeńskim - 37.000 zł. W ubiegłym roku prowadzona była również akcja usuwania azbestu na terenie Gminy Krzęcin, w ramach której otrzymaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.746,49 zł. Wiele mniejszych zadań inwestycjno-remontowych zostało także wykonanych w ramach wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego w wysokości 219.350 zł


Do realizacji wszystkich zadań przyczynił się fakt, że z tytułu zwrotu podatku VAT, co jest efektem działań podjętych przez gminę w tej kadencji, wpłynęło do budżetu 974.703 zł. Pozwoliło to uniknąć finansowania inwestycji z pożyczek i kredytów, aby nie zwiększać zadłużenia, które na koniec 2016 r. wyniosło 7.076.433,82 zł, co stanowi 43,92%. Kredyt zaciągnięty w wysokości 851.480 zł został przeznaczony wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań. Na obsługę długu wydano kwotę 248.103,67 zł. Spłacona została także przez Gminę Krzęcin druga rata zasądzonego zobowiązania dla podwykonawcy kanalizacji w Krzęcinie, firmy SEVECO, w kwocie 198.436,95 zł.
Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczący Rady Artur Konopelski i Wiceprzewodniczący Rady Henryk Owczarek gratulowali wójtowi wykonania budżetu i życzyli realizacji zadań zaplanowanych w budżecie na 2017 rok w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych i rządowych na liczne inwestycje, w tym na: 1) budowę kanalizacji w Granowie za kwotę 2.261.038 zł; 2) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie za kwotę 3.179.550 zł; 3) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Krzęcinie za kwotę 853.000 zł; 4) rekultywację składowiska odapdów komunalnych w Objezierzu za kwotę 83.097 zł; 5) kontynuację akcji usuwania azbestu za kwotę 27.276 zł i 6) wykonanie oświetlenia przy zespole rekreacyjno-sportowym w Kaszewie za kwotę 40.000 zł.
 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana