Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

herbNa podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Krzęcina zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

czytaj więcej

Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  20.000 zł.

Termin składania ofert: 30 września 2021 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Powołanie komisji konkursowej

logoWójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) ogłoszeniem z dnia 12.02.2021r zaprosił do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2021. Do dnia składania kandydatur tj. 8 marca 2021r nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

czytaj więcej

"Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa"

liderSzanowni Państwo,  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o możliwości składania wniosków w naborze: ,,Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa”(1/2021/RIZD), którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 2020 (Priorytetu 4 PO RYBY).

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej 2021

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  50.000 zł.

Termin składania ofert: 12 marca 2021 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

herbWójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2020.

czytaj więcej

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez Koła Gospodyń Wiejskich

kologospodynNiewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła