Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku pn.:

1. „Wsparcie ciągłości realizowanych projektów przez organizacje ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Krzęcin w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  10.000 zł.

Termin składania ofert: 26 października 2020 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Chłopowie

festyn chłopowo

W ubiegłą sobotę, 8 sierpnia br., przy Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się festyn rekreacyjno-sportowy, który był zwieńczeniem projektu pn. „Stworzenie miejsca integracji i rekreacji na świeżym powietrzu dla mieszkańców Chłopowa – utworzenie siłowni zewnętrznej”. Na tę inwestycję wnioskodawca Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Krzęcin” otrzymał w ramach grantu pn. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" od Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” dofinansowanie w wys. 10 000 zł.

czytaj więcej

Siłownia pod chmurką i wiata pod piec chlebowy - Granty sołeckie

granty

W dniu wczorajszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie doszło do podpisania dwóch umów dot. dofinansowania projektów w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. Gmina Krzęcin została w tym roku podwójnym laureatem konkursu, a to za sprawą wniosków napisanych przez Radną Małgorzatę Matuszak (Chłopowo) i Sołtysa Krzęcina Kamila Kozłowskiego.

 

czytaj więcej

Rozkwit Chłopowa w pełni

Trwa właśnie montaż elementów siłowni zewnętrznej w Chłopowie przy Wiejskim Domu Kultury. Dwa projekty napisane przez Radną Gminy Krzęcin, Małgorzatę Matuszak, sfinansowane zostały z dwóch źródeł.

silownia

czytaj więcej

Grasz w szachy? – Zapraszamy do Chłopowa

szachy

W piątkowe popołudnie, 28 czerwca br., przy Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz uroczyście otworzył nowy obiekt sportowy „Szachy na glebie”, który służyć będzie Mieszkańcom Sołectwa Chłopowo i ich gościom. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Aktywny Senior” w Chłopowie, a środki na ten cel pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik 2019-2020.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej 2020

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  30.000 zł.

Termin składania ofert: 16 lipca 2020 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych

program covid-19

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na te problemy, w dniu 5 maja br., Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę dot. „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła