Nowe Kompetencje - Nowe Szanse

Wójt Gminy Krzęcin  oraz CNJA „EDUKACJA” z siedzibą w Krakowie ogłasza nabór na nieodpłatne szkolenia w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe szanse”.

czytaj więcej

Inwestycje wykonane w latach 2014-2016

Droga Słonice - Objezierze

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Słonice - Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212Z” została przeprowadzona w 2014 roku. W ramach projektu wymieniona została nawierzchnia bitumiczna o długości 3,2 km, powstało nowe skrzyżowanie dróg 2231Z i 2212Z, wyspa spowalniająca wraz z azylem dla pieszych oraz chodnik w miejscowości Objezierze. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu między Powiatem Choszczeńskim i Gminą Krzęcin. Całkowity koszt zadania 1.881.070 zł. Wkład własny gminy wyniósł 376.214 zł, Powiat Choszczeński 564.321 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 940.535 zł.

czytaj więcej

Radni pożegnali 2016 rok

Podczas sesji  Rady Gminy w Krzęcinie  w dniu 29. grudnia 2016 r. (XIX sesja VII kadencji Rady) Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi; ustalenia wysokości opłat za korzystanie z form wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz upoważnieniu wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2017.

czytaj więcej

Wywiad z Wójtem Gminy Krzęcin

Panie Wójcie, 1 grudnia minęły 2 lata od objęcia obowiązków gospodarza Gminy Krzęcin. Nadszedł zatem czas na podsumowanie dotychczasowego dorobku. Zacznijmy może od tego, co udało się zrobić w tym okresie?

Jeśli spojrzymy na obecną kondycję finansową gminy, to nie mam wątpliwości, że był to okres bardzo udany, chociaż wcale niełatwy. Myślę, że zauważalna stała się zmiana w zakresie kierunków inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrują się na kluczowej dla rozwoju naszej gminy podstawowej infrastrukturze. Wynika to także z opracowanej na lata 2014-2024 Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Świąteczne Paczki

Państwo Małgorzata i Bogdan Brzustowicz oraz Dorota i Janusz Głowaccy ufundowali, podobnie jak i w poprzednich latach, paczki świąteczne dla 3 Rodzin z terenu Gminy Krzęcin. Paczki zostały sfinansowane przez nich ze środków zebranych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krzęcinie w dniu 11. grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Świąteczny Prezent dla Seniora

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. wszystkich Seniorów z terenu Gminy Krzęcin, w wieku co najmniej 70 lat, odwiedził Święty Mikołaj wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tegorocznej akcji „Świąteczny prezent dla Seniora”, zorganizowanej przez Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza, dostarczyli oni bezpośrednio do domu każdej osoby Paczkę Bożonarodzeniową.

 

czytaj więcej

Misterne Jasełka w Granowie

W sobotnie popołudnie tj. 17. grudnia br. w Szkole Podstawowej w Granowie –filii Zespołu Szkół w Krzęcinie odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców oraz Jasełka pt. „Tak! On jest Królem!” przygotowane przez wszystkich uczniów i nauczycieli. Fabuła przedstawienia mówi o poszukiwaniu miejsca przez Bożą Rodzinę od narodzenia aż do hołdu oddawanego Jezusowi przez licznie przybywających ludzi i zwierzęta. Publiczność wypełniła w tym dniu całą salę gimnastyczną, a brawom uznania dla dzieci i ich opiekunów nie było końca. 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza