FESTYN W KASZEWIE „RAZEM DLA SIEBIE”

W miejscowości Kaszewo przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym, w dniu 2. września br., miał miejsce festyn pod hasłem „Razem dla siebie”. Impreza, która miała na celu integrację Mieszkańców sołectwa odbyła się w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Sobotni festyn oficjalnie otworzył Pan Sołtys Tomasz Preis oraz Gminny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak, którzy w swoim wystąpieniu podziękowali wójtowi Bogdanowi Wojciechowi Brzustowiczowi za umożliwienie przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie naszej gminy.

czytaj więcej

"RAZEM DLA SIEBIE" w Kaszewie

Trwają intensywne prace nad realizacją inwestycji "Razem dla siebie" w Sołectwie Kaszewo. W ramach działań animacyjnych dot. projektu "Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia" powstanie przy boisku rekreacyjno-sportowym miejsce integracji i rekreacji dla Mieszkańców.

czytaj więcej

Aktywny Mielęcin

Sołectwo Mielęcin otrzymało od prywatnego darczyńcy piękne drzewka ozdobne, które zostały posadzone przez Mieszkańców przy Klubie Kultury, aby upiększyć jego otoczenie.

czytaj więcej

"Nowa przestrzeń" w Mielęcinie

Trwają intensywne prace nad realizacją inwestycji "Nowa przestrzeń" w Sołectwie Mielęcin. W ramach działań animacyjnych dot. projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” powstanie przy Klubie Kultury miejsce integracji i rekreacji dla Mieszkańców.

czytaj więcej

Rewitalizacja Gminy Krzęcin

W ramach działań animacyjnych rozpoczęły się prace nad realizacją projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

czytaj więcej

Rewitalizacja w Gminie Krzęcin

W dniu 6 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Krzęcin odbyło się spotkanie przedstawicieli 4C Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie z wójtem Bogdanem Wojciechem Brzustowiczem, radnymi Gminy Krzęcin, animatorem działań dot. rewitalizacji na terenie naszej gminy Małgorzatą Matuszak oraz pracownikami urzędu. Tematem spotkania było przedstawienie przez specjalistów działających na rzecz społeczności lokalnych projektu Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Gminny Dzień Rewitalizacji

23. maja 2017 r. był Gminnym Dniem Rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Organizatorami byli: Wójt Gminy Krzęcin – dr Bogdan Wojciech Brzustowicz, Zespół ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele 4C Centrum Ekonomii Społecznej - eksperci zewnętrzni wspierający gminę w opracowywaniu Programu Rewitalizacji. Dzień rozpoczął się od spotkania z Panem Wójtem.

czytaj więcej

Rewitalizacja na terenie Gmin Województwa Zachodniopomorskiego

8 lutego 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie miało miejsce spotkanie przedstawicieli spółki 4C Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie z liderami lokalnymi z terenu naszej gminy, w tym: sołtysami, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikami urzędu i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

czytaj więcej

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z definicjąInicjatywy lokalnej to forma współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań publicznych. To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”. Inicjatywa lokalna to najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

UCHWAŁA NR V/34/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 22 kwietnia 2024, imieniny: Leona i Łukasza