Gminny Dzień Rewitalizacji

23. maja 2017 r. był Gminnym Dniem Rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Organizatorami byli: Wójt Gminy Krzęcin – dr Bogdan Wojciech Brzustowicz, Zespół ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele 4C Centrum Ekonomii Społecznej - eksperci zewnętrzni wspierający gminę w opracowywaniu Programu Rewitalizacji. Dzień rozpoczął się od spotkania z Panem Wójtem.

czytaj więcej

Rewitalizacja na terenie Gmin Województwa Zachodniopomorskiego

8 lutego 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie miało miejsce spotkanie przedstawicieli spółki 4C Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie z liderami lokalnymi z terenu naszej gminy, w tym: sołtysami, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikami urzędu i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

czytaj więcej

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z definicjąInicjatywy lokalnej to forma współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań publicznych. To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”. Inicjatywa lokalna to najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

UCHWAŁA NR V/34/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 24 lutego 2021, imieniny: Macieja i Bogusza