Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

„Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.
zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

czytaj więcej

Zmiany w programie Czyste Powietrze

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

czytaj więcej

Podpisanie porozumienia dot. programu "Czyste powietrze"

czystepowietrze

W dniu wczorajszym, tj. 8 lutego br., w Szczecinie doszło do podpisania porozumienia dot. programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin (2020)

Gmina Krzęcin informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin”, która pochodzi w 50% ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WÓJT GMINY KRZĘCIN
     BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

 

czytaj więcej

Dotacja na usuwanie azbestu

podpisanieumowy

We wtorek 15 września 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie doszło do podpisania umowy związanej z przyznaniem Gminie Krzęcin dotacji na kontynuację realizacji Programu usuwania azbestu z terenu gminy.

czytaj więcej

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Szanowni Mieszkańcy,
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że od dnia 15.05.2020 r. obowiązują nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dzięki któremu mieszkańcy  województwa zachodniopomorskiego mogą uzyskać atrakcyjne bezzwrotne (dotacyjne)dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego.

czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin

Gmina Krzęcin informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin”, która pochodzi w 50% ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WÓJT GMINY KRZĘCIN
     BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła