Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

gazSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin!
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy,  że opublikowano „Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT” o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)

Przypominamy, że aby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w OPS Krzęcin (wniosek kierowany do Wójta Gminy Krzęcin), w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.


Składanie wniosków o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) możliwe będzie osobiście w siedzibie OPS w Krzęcinie, ul. Szkolna 2, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel./fax 95 765 54 16, mail: ops@krzecin.pl w czasie pracy OPS  w Krzęcinie, czyli w godzinach 7:30-15:30.

Do pobrania: Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 11 czerwca 2023, imieniny: Barnaby i Feliksa