Wójt Gminy Krzęcin przypomina o obowiazku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Informuję, iż zgodnie art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

czytaj więcej

„KONCERT JESIENNY” W CHŁOPOWIE

13 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się już po raz kolejny „Koncert Jesienny”, którego inicjatorami byli: pani Sandra Żuk, asystent Wójta Gminy Krzęcin ds. promocji oraz Maciej Radomiak, uczeń Zespołu Szkół nr 1 W Choszcznie, mieszkaniec naszej gminy.

czytaj więcej

IX SESJA RADY GMINY

5 listopada br. podczas IX sesji Rady Gminy w Krzęcinie, radni uchwalili Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 oraz Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

czytaj więcej

Co słychać w III sektorze?

Zapraszamy do lektury:

1. Trwa "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 5 listopada do godz. 12. Szczegóły http://www.rownacszanse.pl/i4

czytaj więcej

Kwiat Kobiecości

21 października br. w Zespole Szkół w Krzęcinie odbyło się spotkanie edukacyjne dla kobiet z Prezes Ogólnopolskiej Organizacji „Kwiat Kobiecości”, Idą Karpińską. Prelekcja miała na celu uświadomienie kobietom, jak ważne jest regularne badanie cytologiczne, celem szybszego wykrycia zachorowań na raka szyjki macicy i jajnika. Po wysłuchaniu prawdziwej historii Idy Karpińskiej, większość z pań, uczestniczących w spotkaniu, nie mogła powstrzymać łez.

czytaj więcej

Zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Krzęcin zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały dotyczącej: Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

czytaj więcej

Powiatowy Dzień Edukacji

12 października 2015 r. w sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody z rąk Wójta Gminy Krzęcin, dr Bogdana Wojciecha Brzustowicza, odebrały: pani Honorata Kłosek, Dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie; pani Hanna Andriaszkiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz panie: Barbara Biesiada i Małgorzata Matuszak, nauczycielki krzęcińskiego gimnazjum.

czytaj więcej

Nowy Regionalny Program Operacyjny - spotkanie informacyjne

W tym tygodniu na terenie województwa zachodniopomorskiego odbywają się spotkania z Regionalnym Programem Operacyjnym 2014 – 2020. Spotkania te mają przybliżyć potencjalnym beneficjentom nowe możliwości rozwoju związane z pozyskaniem dofinansowania. W tej perspektywie finansowej budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza Zachodniego wyniesie 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł.

czytaj więcej

JAN PAWEŁ II - PATRON RODZINY

11 października 2015 r. obchodzony był w całej Polsce XV Dzień Papieski. W naszej gminie uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Krzęcinie, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze przy tablicy poświęconej pamięci Jana Pawła II.


 

czytaj więcej

"SĄSIADKI ZZA MIEDZY"

3.10.br. w Janowie odbyła się V Biesiada pn. „Sąsiadki zza miedzy”, zorganizowana przez LGD Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Gminę Krzęcin reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina z przewodniczącą Teresą Walczak na czele. Cudowna, domowa atmosfera, przepyszne potrawy, konkursy i wspólna zabawa taneczna na długo zostaną w pamięci wszystkich uczestników. Czekamy na kolejną edycję imprezy.

Sandra Żuk

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 19 stycznia 2019, imieniny: Henryka i Mariusza