Możliwość zagospodarowania siana późno skoszonego

Ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków w środowisku przyrodniczym, które podlegają postępującej antropopresji, wymaga niejednokrotnie takich działań, które są w całości podporządkowane ich specyficznym wymaganiom siedliskowym. Te specyficzne wymogi to  m.in. konieczność późnego koszenia łąk i torfowisk, które stanowią ich siedliska. Konieczność ta powoduje, że pozyskane siano nie stanowi już pożądanego pokarmu dla zwierząt  gospodarskich oraz , ze względu na zdrewniałe części roślin, nie stanowi odpowiedniej podściółki. Dodatkowo, wprowadzone wymogi związane z płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi nakazują rolnikom wywiezienie skoszonej biomasy poza siedlisko.

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Krzęcin zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzęcin w roku 2016, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym.

czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi tj. opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością.

W sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych wnioski i uwagi należy kierować do Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, tel. 95 765 51 06. 

czytaj więcej

Budżet na rok 2016 - uchwalony

W programie XI sesji Rady Gminy Krzęcin najważniejszym punktem był projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2016. Wójt Gminy Krzęcin, dr Bogdan Wojciech Brzustowicz przedstawił wszystkim zebranym prezentację multimedialną dotyczącą budżetu. Radni przyjęli projekt uchwały, zawierający m.in. bogaty program inwestycji przewidziany do realizacji w nadchodzącym roku.

Sandra Żuk

czytaj więcej

Usuwanie azbestu w 2015 r.

30 listopada br. zakończono realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin” w 2015r.W zadaniu uczestniczyło31 mieszkańców. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci spełnienia wymagań zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin na lata 2014-2032” poprzez usunięcie i unieszkodliwienie82 ton wyrobów zawierających azbest. Koszt zdania wyniósł 38 389,68zł i w całości został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA"

W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z państwem Dorotą i Januszem Głowackimi podarowali paczki świąteczne dwóm rodzinom z terenu naszej gminy. Prezenty sfinansowane zostały ze środków zebranych przez wójta oraz państwa Głowackich podczas sprzedaży własnych wyrobów w czasie trwania Jarmarku Świętego Mikołaja w Krzęcinie.


Sandra Żuk

czytaj więcej

PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UCZNIÓW

22 grudnia br. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz dzieci mieszkające w Kaszewie otrzymały świąteczne paczki. Prezenty zostały przygotowane we współpracy Wójta Gminy Krzęcin z Zespołem Szkół w Krzęcinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie.

Sandra Żuk

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA SENIORA"

Już po raz kolejny w dniach 16,17 i 18 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Krzęcin wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie przeprowadził akcję "Świąteczny prezent dla seniora" skierowaną do wszystkich osob po 70 roku życia. Podczas tegorocznej akcji obdarowane zostały 332 osoby z terenu całej gminy.
 

czytaj więcej

Ankieta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

www.ankietka.pl/ankieta/210114/ankieta-gmina-krzecin.html

 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza