Radni podjęli decyzję o restrukturyzacji zadłużenia i wyborze skarbnika

W środę 26 września br. krzęcińscy radni obradowali nad sprawami finansów gminy. Po wystąpieniu wójta Bogdana W. Brzustowicza oraz dyskusji z udziałem przewodniczących komisji i radnych, przyjęta została informacja o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2018 r., z której wynika, że plan dochodów według stanu na 30 czerwca wyniósł 23.216.197 zł, a plan wydatków 23.533.405 zł.

Ponieważ wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 47,11%, a wydatków – 42,89%,  na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 845.522 zł. Poprawność wykonania budżetu w pierwszym półroczu potwierdza także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przyjęta na posiedzeniu składu orzekającego w dniu 17 września br.
Najbardziej doniosłą sprawą, rozstrzygniętą podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy kończącej się kadencji samorządu, była decyzja w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. W jej wyniku przesunięto i wydłużono okres spłaty zobowiązań oraz zaplanowano korzystniejsze warunki oprocentowania. W tym celu rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego do łącznej kwoty 6.410.919 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że stan zadłużenia gminy, zaciągniętego w latach 2002-2014, wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. 6.673.938 zł (zob. tekst Gmina Krzęcin w rankingu zadłużenia polskich gmin). Planowana spłata kredytu konsolidacyjnego, który ma ułatwić gminie spłatę długu, nie zwiększając jednak samej wysokości zadłużenia, nastąpi w latach 2022-2032.
W końcowej części sesji radni powołali z dniem 30 października 2018 r. na stanowisko Skarbnika Gminy Panią Joannę Witkowską, zajmującą obecnie w Urzędzie Gminy w Krzęcinie stanowisko specjalisy ds. księgowości budżetowej, a wcześniej pełniącą funkcję głównej księgowej Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie. Jej kandydatura została zgłoszona przez wójta w związku z przejściem Pani Danuty Tuńskiej na zasłużoną emeryturę. Zmiana warty przy sterze gminnych finansów stała się okazją do podziękowań wobec dotychczasowej skarbniczki Pani Danuty Tuńskiej oraz gratulacji dla jej następczyni Pani Joanny Witkowskiej.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 17 czerwca 2019, imieniny: Laury i Adolfa

Najbliższe wydarzenie: