INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY KRZĘCIN

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w uprawach,  Wójt Gminy Krzęcin informuje, że każdy rolnik który stwierdził powstanie w swoim gospodarstwie szkody może złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Wnioski o szacowanie strat rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin w godzinach pracy urzędu. Gmina przekaże wniosek do wojewody o wszczęcie prac przez komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. O składzie komisji, które pracują w terenie decyduje przewodniczący komisji wojewódzkiej – dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Protokoły z szacowania strat, sporządzone przez przedstawicieli komisji będą podstawą do ubiegania się przez rolników o: przyznanie kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR, dopłaty do materiału siewnego, odraczanie i rozkładanie na raty płatności umów sprzedaży i dzierżawy, oraz ulgi w podatkach na rzecz gmin i miast, a także o ulgi i odroczenie składek na rzecz KRUS. Mogą służyć także, jako dokument potwierdzający przy zgłaszaniu wystąpienia szkód do ubezpieczyciela.

Krzęcin, 8 czerwca 2018 r.                                                                         

Wójt
                            dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 maja 2019, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Najbliższe wydarzenie: