Granty Sołeckie w Gminie Krzęcin

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018” aż 3 sołectwa z naszej gminy skorzystają z dotacji w kwotach po 10.000 zł.
Warto przypomnieć, że w dniu 22 lutego br. wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie 4 wnioski sołeckie, z czego zakwalifikowały się zgłoszenia z Krzęcina, Żeńska i Chłopowa.

Pierwszy z nich, wnioskowany przez Sołtysa Krzęcina Stanisława Matusiaka oraz członkinie Rady Sołeckiej: Mirosławę Jęśko i Teresę Walczak dotyczy inwestycji pn. „Budowa altany w Krzęcinie jako miejsce wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej” i opiewa na kwotę: 10.060 zł. Nowa altana wraz z grillem umiejscowiona będzie w pobliżu placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie.
W Żeńsku zamontowana zostanie przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym plenerowa siłownia zewnętrzna, o którą wnioskowali: Radna Bożena Gibert, Sołtys Daniel Kamiński wraz z Radą Sołecką w Żeńsku w osobach: Anna Goławska i Agnieszka Leciejewska. Wartość zadania wynosi: 12.951,90 zł.
W Chłopowie natomiast inwestycja dotyczy doposażenia placu zabaw na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak. Wartość inwestycji to 15.498 zł.
Każde sołectwo otrzyma na realizację swojego projektu grant w wysokości 10.000 zł. Gratulujemy serdecznie laureatom konkursu!

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła