"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Od listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie realizowany jest projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od lutego br. prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. IV - VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia rozwijające z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, z matematyki, przyrody, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, prowadzone są również zajęcia z nauki programowania. Uczniowie najstarszych klas objęci są również doradztwem edukacyjno - zawodowym. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup ogromnej ilości pomocy dydaktycznych dla uczniów. Szkoła została wyposażona m.in. w laptopy dla nauczycieli (9 szt.) i uczniów (26 szt.), projektory multimedialne (8 szt.), tablice interaktywne (6 szt.), różnorodne programy multimedialne pozwalające wzbogacić program realizowanych zajęć, wizualizery, ekrany podwieszane, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), cyfrowe laboratorium językowe, tablety dla uczniów (36 szt.), stoliki i krzesła uczniowskie, nową bezprzewodową sieć internetową wraz z serwerem. Uczestnicy projektu mają zapewniony darmowy posiłek i transport do domu po zakończeniu zajęć. Łączna kwota dofinansowania w/w projektu wynosi 966 677,50 zł, ze środków europejskich w kwocie 821 675,87 zł, ze środków dotacji celowej 44 861,63 zł. Wkład własny Gminy Krzęcin to 100 140,00 zł.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 maja 2019, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Najbliższe wydarzenie: