XXX Sesja Rady Gminy Krzęcin

W minionym tygodniu (tj. 29.03.2018 r.) odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Krzęcin. Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z prac z okresu międzysesyjnego i przyjęciu sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Radni podjęli  uchwały dotyczące między innymi  spraw oświatowych oraz podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze. Zajęli się również tematyką przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzęcin. W czasie marcowej sesji wprowadzono także zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028.

Sołtysi Kaszewa i  Przybysławia, którzy nie uczestniczyli w Gminnych Obchodach Dnia Sołtysa, otrzymali z rąk Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Przewodniczącego Rady Artura Konopelskiego listy gratulacyjne oraz drobne upominki.
Pod koniec XXX Sesji Wójt wraz Przewodniczącym przekazał wszystkim Mieszkańcom Gminy Krzęcin życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 21 lipca 2018, imieniny: Daniela i Andrzeja

Najbliższe wydarzenie: