Umowa na przebudowę ulicy Ogrodowej w Krzęcinie

W dniu 26 lutego br. w Krzęcinie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Krzęcin, reprezentowaną przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza, a firmą REBUDROG – Spółka z o.o., reprezentowaną przez Henryka Kolasę, na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną”.

Przypomnijmy, iż w grudniu ubiegłego roku Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Gmina Krzęcin znalazła się na liście rankingowej i otrzyma wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości: 539.222 zł. Koszt poprzetargowy zadania wynosi 1.002.659 zł.
Zakończenie całości robót nastąpi w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 19 grudnia 2018, imieniny: Urbana i Dariusza