Gmina Krzęcin wnioskuje o Granty Sołeckie

Do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie złożone zostały przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza 4 wnioski o wsparcie finansowe w ramach konkursu „Granty Sołeckie”.

Pierwszy z nich, wnioskowany przez Sołtysa Krzęcina Stanisława Matusiaka oraz członkinie Rady Sołeckiej: Mirosławę Jęśko i Teresę Walczak dotyczy inwestycji pn. „Budowa altany w Krzęcinie jako miejsce wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej”.

Radna Bożena Gibert i Sołtys Daniel Kamiński wraz z Radą Sołecką w Żeńsku w osobach: Anna Goławska i Agnieszka Leciejewska planują wykonanie siłowni plenerowej, zewnętrznej na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego.
„Lubimy aktywnie spędzić czas-doposażenie i remont placu zabaw na terenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Objezierzu” to nazwa wniosku Radnej Jolanty Radomiak oraz Sołtysa Judyty Mroczkowskiej i członków Rady Sołeckiej: Błażeja Laskowskiego i Łukasza Mroczkowskiego.
Ostatnie zgłoszenie „Doposażenie placu zabaw na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie” wnioskowane jest przez Sołtysa Józefa Jagieło i lokalnego animatora ds. rewitalizacji Małgorzatę Matuszak.
Przypomnijmy, iż jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys. zł, a na jego realizację ma szansę otrzymać do 10 tys. zł dofinansowania.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 19 grudnia 2018, imieniny: Urbana i Dariusza