VI sesja Rady Gminy Krzęcin

W czwartek, 18 czerwca br. obrady VI sesji Rady Gminy Krzęcin. rozpoczęła uroczystość powołania nowego radnego. W wyniku wyborów uzupełniających,mandat radnego po Ryszardzie Przywartym, który został sekretarzem Gminy, objął Andrzej Ogonowski.

 

Nowy radny został wybrany z komitetu wyborczego KWW Bogdana Wojciecha Brzustowicza Razem dla Gminy.

Na początku sesji Andrzej Ogonowski otrzymał z rąk przewodniczącego komisji wyborczej Waldemara Ostrowskiego zaświadczenie o wyborze,a następnie złożył przed radą ślubowanie radnego.

Podczas obrad VI sesji radni przyjęli przedłożone przez wójta dr Bogdana Wojciecha Brzustowicza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w roku 2014 i udzielili absolutorium wójtowi.  Ponadto uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV oraz przyjęli uchwałą „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin”. Radni ustalili zasady powoływania i odwoływania członków gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, dokonali zmian  w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zatwierdzili zmiany w budżecie Gminy . 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 maja 2022, imieniny: Julii i Heleny