Jaka odległość dzieli Krzęcin od Krzęcina?

18 maja w sali obrad skawińskiego Ratusza Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz podpisali deklarację o współpracy. Na mocy niniejszego porozumienia kontakty nieformalne utrzymywane od 2012 roku, nabrały mocy prawnej.

Strony zobowiązały się m.in. do:

- wymiany doświadczeń,
- utrzymywania kontaktów,
- wspomagania wymiany grup, ale również pielęgnowania lokalnych tradycji oraz środowiska naturalnego.

W czasie dwudniowej wizyty delegacji, w skład której weszli: dr Bogdan Wojciech Brzustowicz – Wójt Gminy Krzęcin, Sandra Żuk – asystent wójta, Alicja Kamińska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, Honorata Kłosek – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz Ireneusz Kostka – Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, goście odbyli szereg spotkań roboczych m.in. z Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”, z LGD Małopolska Sieć, odwiedzili Muzeum Regionalne w Skawinie, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz MultiCentrum w Skawinie, a także zwiedzili najpiękniejsze zakątki naszej gminy. W piątek 19 maja w obecności zaproszonych gości miało miejsce poświęcenie i otwarcie altany przy OSP w Krzęcinie, wybudowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Porozumienie jest inicjatywą sołectwa Krzęcin na czele z Sołtysem Antonim Bylicą oraz wszystkich lokalnych organizacji społecznych tj.: Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego, RKS Iskry Krzęcin, Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzęcina, Stowarzyszenia Seniorów przy waparciu Szkoły Podstawowej w Krzęcinie i – co równie ważne – przy błogosławieństwie i wsparciu ks. proboszcza Zdzisława Budka. Mamy nadzieję, że krzęcińska współpraca dotychczas bardzo owocna będzie kontynuowana z korzyścią dla obu społeczności.

Wracając do tytułowego pytania, odległość między miejscowościami nie jest mała wynosi dokładnie 593 km. Jak to wszystko zatem się zaczęło? Scenariusz nie jest dramatyczny, zasadza się na ciekawości i nieustępliwości  pani Ewy Byrskiej, która w roku 2012 wykonała pierwszy telefon do Urzędu Gminy w Krzęcinie, by poinformować o istnieniu miejscowości o tej samej nazwie. Choć, jak opowiadała, ten pierwszy telefon nie przyniósł oczekiwanych rezultatów skierowanie do tamtejszego Centrum Kultury dało bardzo pozytywny rezultat! Tak zawarta znajomość w roku 2013 zaowocowała pierwszą wizytą, projekt pn. „Krzęcin wita Krzęcin” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemii Krzęcińskiej, w ramach którego gościliśmy po raz pierwszy delegację z Krzęcina nad Iną w Gminie Skawina. W tym samym roku odbyła się rewizyta, w której udział wzięli również piłkarze RKS Iskra Krzęcin. W 2014 roku podczas jubileuszu 760-lecia Krzęcina nasze sołectwo gościło przyjaciół z zachodniopomorskiego, chwile później 77DH „Biedronka” im. AK zrealizowała projekt „Lato harcerskie nad Małą Iną”. W roku 2015 tempa nie zwalniano „Hej od Szczecina jadę”, „Seniorzy z Gminy Krzęcin z wizytą w Krzęcinie” to nazwy kolejnych projektów, w których skoncentrowano się na starszym pokoleniu. Podobnie jak w 2016 r., kiedy Małopolanie zrealizowali dwa projekty tj.: „Patrzcie jak ten czas leci” oraz „Sportowy duch krzęcińskich seniorów”. Już w połowie 2016 r. włodarze podjęli rozmowę o sformalizowaniu współpracy.

Nie sposób pominąć zaangażowania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej oraz sołtysa Antoniego Bylicy, jak i wszystkich lokalnych środowisk m.in.: Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, RKS Iskry Krzęcin. Spotkaliśmy się w maju 2017 r., wyjazd skawińskiej grupy zaplanowany został na przełom czerwca i lipca. Bardzo nas cieszy efektywność współpracy, realizowanej na niemal każdej możliwej płaszczyźnie. Trzymamy kciuki za powodzenie wspólnego projektu Naszych Lokalnych Grup Działania, które miejmy nadzieje przyniosą wymierne rezultaty dla mieszkańców obu miejscowości.

Źródło:
Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2017 - Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Fot. M. Turkawska

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana