Spotkanie z rodzicami przedszkolaków

W dniu 11 czerwca 2015 r  w auli Zespołu Szkół w Krzęcinie odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci (3, 4 i 5-cio letnich), którzy chcą posłać z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 swoje pociechy do przedszkola. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały jako placówka feryjna przy Zespole Szkół w Krzęcinie.

Spotkanie prowadziła Pani Hanna Andriaszkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie a na nurtujące rodziców pytania odpowiadali:  sekretarz gminy Pan Ryszard Przywarty oraz asystent wójta do spraw oświaty i wychowania Pani Honorata Kłosek.

Na spotkaniu Rodzice dowiedzieli się, że bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu to 5 godzin zegarowych w czasie od 800 do 1300 kiedy to realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Natomiast, jeśli rodzice będą mieli życzenie, aby ich dziecko pozostawało w oddziale przedszkolnym ponad 5 godzin (bezpłatnych gwarantowanych z mocy ustawy o systemie oświaty) zobowiązani będą do uiszczenia opłaty w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dzieci będą mogły przebywać w przedszkolu od godziny 700  do 1600.Ponadto przedszkolaki będą miały zapewnione pełne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek), za który rodzice zapłacą 5zł za dzień. Każdy z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł osobiście zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie o refundację części kosztów ponoszonych za wyżywienie.

Dzieci zamieszkałe na terenie gminy z miejscowości poza Krzęcinem będą mogły skorzystać z transportu szkolnego. Jednak jeśli dziecko będzie przebywało w przedszkolu dłużej niż godzina odjazdu ostatniego kursu do danej miejscowości musi być odebrane przez rodzica (prawnego opiekuna) osobiście, albowiem w sytuacji, gdy dzieci przebywać będą w przedszkolu dłużej, podobnie jeśli będą przyjeżdżać wcześniej, obowiązek odebrania dziecka spoczywa na Rodzicach lub Prawnych opiekunach.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 maja 2022, imieniny: Julii i Heleny