Ineuguracyjna Sesja Rady Gminy Krzęcin

Dnia 7 maja br. odbyła się pierwsza I Sesja Rady Gminy Krzęcin VIX Kadencji 2024-2029. Posiedzenie otworzył Radny Senior Andrzej Ogonowski zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiając proponowany porządek sesji. Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz. Kolejnym punktem było ślubowanie radnych Gminy Krzęcin, których podczas wyborów samorządowych wybrali mieszkańcy a zostali nimi: Tomasz Andrzej Bodnar, Mieczysław Ciesiołkiewicz, Janusz Józefczyk, Daniel Paweł Kamiński, Grzegorz Knera, Artur Olgierd Konopelski, Przemysław Kusz, Małgorzata Matuszak, Kamil Jakub Nowak, Andrzej Krzysztof Ogonowski, Marzena Olejnik-Paprota, Ryszard Pierzchała, Paulina Preis, Sebastian Preis, Małgorzata Beata Wiśniewska.

Na sesji wybrano przewodniczącego Rady Gminy a został nim Artur Konopelski oraz dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali Mieczysław Ciesiołkiewicz i Tomasz Andrzej Bodnar.

Podczas pierwszej sesji wybrano składy gminnych komisji. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący Ryszard Pierzchała, Przemysław Kusz, Marzena Olejnik-Paprota, Paulina Preis, Małgorzata Wiśniewska.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w skład niej  wchodzą: Małgorzata Matuszak, Andrzej Krzysztof Ogonowski, Ryszard Pierzchała.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w jej skład wchodzą: Małgorzata Matuszak, Andrzej Krzysztof Ogonowski, Małgorzata Wiśniewska.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w skład niej wchodzą Janusz Józefczyk, Grzegorz Knera, Przemysław Kusz.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w skład niech wchodzą Janusz Józefczyk, Grzegorz Knera, Jakub Kamil Nowak, Marzena Olejnik Paprota, Paulina Preis, Sebastian Preis.

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest środa 22 maja 2024, imieniny: Julii i Heleny