STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRZĘCIN NA LATA 2024-2035

28 marca br. podczas obrad  XXXIX Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035. W dokumencie określono misję i wizję Gminy Krzęcin.

Misja: Gmina Krzęcin otwarta na rozwój OZE oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów rolno-przyrodniczych w celu aktywizacji gospodarczej i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Wizja: W 2035 roku Gmina Krzęcin będzie przestrzenią o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej, miejscem, gdzie wspierane są inicjatywy społeczne, zamieszkiwaną przez społeczność wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, zaangażowaną w tworzenie atmosfery przyjaznej innowacjom, przedsiębiorczości, turystyce i aktywnemu wypoczynkowi, dysponującą nowoczesną infrastrukturą, miejscem zapewniającym bezpieczeństwo, atrakcyjnym do zamieszkania i pracy.

Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035 określa również cele strategiczne, które będą realizowane poprzez planowane inwestycje. Ich wykaz został zawarty w końcowej części dokumentu.
 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem (TUTAJ)

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 22 kwietnia 2024, imieniny: Leona i Łukasza