Pakt o współpracy dla inwestycji

Podczas ostatniej sesji obecnej kadencji Rady Gminy Krzęcin w dniu 28 marca 2024 r. doszło do podpisania przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza ważnego porozumienia, które dotyczy współpracy i finansowania inwestycji w ramach partnerstwa w Stowarzyszeniu LIDER POJEZIERZY. Wśród najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Krzęcin planowanych w nowej perspektywie finansowej w partnerstwie z członkami stowarzyszenia jest budowa II etapu ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora w Krzęcinie, którego koszt szacowany jest wstępnie na kwotę około 4,5 mln zł.

Porozumienie to, nazywane paktem, którego ideę oraz treść przedstawił radnym Pan Ireneusz Kostka, kierownik biura Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZY, zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do:

  1. zagospodarowania dla dobra mieszkańców pozyskanych dotychczas 30.000.000 euro,
  2. współpracy partnerskiej gmin,
  3. pozyskiwania nowych środków na realizację działań wzmacniających partnerstwo,
  4. budowania poczucia wspólnoty mieszkańców obszaru partnerstwa,
  5. jednomyślnego podejmowania decyzji.

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 22 kwietnia 2024, imieniny: Leona i Łukasza