Wadia w formie poręczenia

Fundusz Pomerania (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych) jest instytucją otoczenia biznesu, której właścicielami są m.in.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i bankispółdzielcze. Misją Funduszu jest wspieranie zachodniopomorskich firm. Wśród produktów finansowych oferowanych przez Fundusz coraz większego znaczenia nabierają poręczenia wadiów przetargowych. http://funduszpomerania.pl/produkty/poreczenia-wadiow.

W Jednostkach Samorządu Terytorialnego większość zamówień realizowanych jest w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych. Podmioty startujące w przetargach publicznych zobowiązane są do zapłaty wadium i często przez okres związania ofertą (nawet 90 dni) blokują pieniądze, które można przeznaczyć na inne cele operacyjne. Poręczenieoferowane przez Fundusz Pomerania zastępuje  wpłatę wadium w formie pieniężnej.

Korzyści dla przedsiębiorcy to m.in.: brak konieczności angażowania własnych środków na wpłatę wadium, zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie oraz krótka i szybka procedura.
Zapraszamy Przedsiębiorców do skorzystania z możliwości realizowania wadium w formie poręczenia.
Informacje na stronie: www.fuduszpomerania.pl

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła