REKRUTACJA do Klubu "SENIOR +"

senior

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie ogłasza nabór uczestników do Klubu „SENIOR +”  z siedzibą w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie przy ul. Głównej 62
JEŚLI:
•    jesteś osobą nieaktywną zawodowo,
•    jesteś mieszkańcem Gminy Krzęcin, w wieku 60+,
•    chcesz wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie,
•    chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności,
•    chcesz pomóc sobie i innym

Korzystanie z oferty Klubu „Seniora +” jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu „SENIOR +” należy:
1.    Wypełnić deklarację uczestnictwa dostępną w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie ul. Szkolna 2, bądź w Urzędzie Gminy Krzęcin ul. Tylna 7 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin www.krzecin.pl
W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 uczestników Klubu „SENIOR +” z całej Gminy Krzęcin.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przestrzegany będzie parytet (podział miejsc na poszczególne sołectwa)  co określa Regulamin rekrutacyjny uczestników Klubu „Senior+”.

Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
Osoby, które złożą deklarację uczestnictwa będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach naboru.

Szczegółowych informacji dotyczących Klubu „SENIOR +”  można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie, pod numerem telefonu 95 765 54 16 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin.

ZAPRASZAMY!!!

Do pobrania:
1.Deklaracja uczestnictwa w Klubie „SENIOR +”
2.Oświadczenie
3.Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
4.Regulamin rekrutacji uczestników do Klubu „Senior+”

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza