Sprzedaż węgla – kolejny komunikat

herb DRODZY MIESZKAŃCY

Zgodnie z Waszymi oczekiwaniami Gmina Krzęcin przystąpiła do procesu zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Jak informowaliśmy wcześniej, zakupimy dla Państwa węgiel kamienny od Spółki Skarbu Państwa i będziemy sprzedawać dla uprawnionych gospodarstw domowych z terenu Gminy Krzęcin po cenie nie przekraczającej 2000 zł brutto za tonę.

W tej chwili nie znamy jeszcze dokładnej ceny węgla, gdyż nie wiemy skąd Gmina będzie otrzymywać węgiel do dalszej sprzedaży. Do podanej wyżej ceny węgla nie wlicza się kosztu transportu węgla  z miejsca składowania węgla do Państwa gospodarstwa domowego. Transport węgla organizujecie Państwo we własnym zakresie lub skorzystacie z oferty SKR Strzelce Krajeńskie (punkt odbioru węgla).
Proponowane asortymenty węgla to: groszek, orzech, miał.
Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego - 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania w tym o przybliżone terminy dostaw węgla do punktu odbioru w SKR Strzelce Krajeńskie sp. z o.o., Zakład Usługowo - Handlowy Lipie Góry, ul. Leśna 7 - (tel: 95 763 22 57, 95 763 51 29, 500 101 703, e - mail: lipiegory@skrstrzelce.pl)
Harmonogram i terminy faktycznych dostaw węgla do naszej gminy oraz jego ilość będą znane dopiero po podpisaniu umowy ze spółką – a więc za kilka dni.
Wszelkie niezbędne informacje będą podawane Państwu na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz poprzez naszych pracowników Urzędu Gminy Krzęcin w godzinach pracy urzędu. Za dystrybucję węgla dla Mieszkańców Gminy Krzęcin odpowiada Pani Anna Kozłowska,  zatrudniona na stanowisku Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego (tel: 95 7655 213 w.24).
Warunkiem skorzystania z możliwości dokonania przez Państwa zakupu węgla po wskazanej cenie jest konieczność złożenia do Gminy wniosku ( wzór wniosku w załączeniu). Informacje podawane we wniosku są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Prosimy o złożenie wniosku w jak najszybszym terminie, ponieważ data złożenia wniosku będzie miała kluczowe znaczenie w kontekście pierwszeństwa w realizacji zamówienia. Jednocześnie proszę o podawanie we wniosku numeru telefonicznego, ponieważ ułatwi nam to kontakt z Państwem i powoli na szybszą obsługę wniosku, w tym udzielanie niezbędnych informacji.
Po pozytywnej weryfikacji danych zawartych we wniosku:

a)    powiadomimy Państwa telefonicznie o konieczności dokonania płatności za zamówiony węgiel. Wpłaty za węgiel będą dokonywane przelewem na wskazany  w następnym komunikacie rachunek bankowy Gminy;
b)    przedstawicie Państwo nam dokument potwierdzający dokonanie płatności;
c)    wystawimy dla Państwa fakturę zakupową sprzedaży węgla;
d)    osoba reprezentująca dane gospodarstwo będzie mogła odebrać zamówiony węgiel z miejsca jego składowania po okazaniu faktury. Faktura będzie jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do odbioru węgla.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Brzustowicz

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 04 grudnia 2022, imieniny: Barbary i Piotra