Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Krzęcin

herb Wójt Gminy Krzęcin informuje, że Gmina przystępuje do rządowego projektu dotyczącego sprzedaży węgla przez samorządy na potrzeby mieszkańców.

1.    Węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał jedynie osobom, które:
-    złożą stosowny wniosek zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe na terenie gminy Krzęcin,
-    spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego,
-    dokonały zgłoszenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
-    nie dokonały zakupu węgla i paliw węglopochodnych na sezon grzewczy 2022/2023 w sklepie internetowym PGG lub u innych dystrybutorów po cenie niższej niż 2.000 zł brutto.

2.    Proponowane asortymenty węgla to: groszek, orzech, miał.

3.    Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego - 1,5 tony do 31 grudnia 2022r., oraz 1,5 tony od
1 stycznia 2023r.

4.    Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe (węgiel) w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto.

Uwaga: Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu zakupionego węgla z miejsca jego składowania i sprzedaży do gospodarstwa domowego).

W oparciu o umowę z Gminą Krzęcin sprzedaż węgla będzie realizowana przez SKR Strzelce Krajeńskie sp. z o.o., Zakład Usługowo - Handlowy Lipie Góry, ul. Leśna 7.

(tel:. 95 763 22 57, 95 763 51 29, 500 101 703, e mail: lipiegory@skrstrzelce.pl)

W związku z powyższym, od dnia 7 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin, pokój nr 2, będzie można złożyć „wniosek zakupu preferencyjnego węgla". Wnioski do pobrania będą na stronach internetowych gminy (www.krzecin.pl oraz www.bip.krzecin.pl). Wnioski będą również dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin.

O terminach zakupu węgla poinformuję Państwa w osobnym komunikacie.

Wniosek oraz więcej informacji na stronie www.bip.krzecin.pl

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 04 grudnia 2022, imieniny: Barbary i Piotra