Trasy rowerowa

Trasa nr 1
 
Trasa rowerowa biegnie z północy na południe i łączy miasto Choszczno ze Strzelcami Krajeńskimi w woj. lubuskim. 
Szlak rowerowy proponujemy rozpocząć od miejscowości Choszczno. Następnie  przez mało uczęszczane drogi gminne, do miejscowości Żeńsko oddalonej od Krzęcina ok. 4 km. Znajduje się tam Kościół granitowy z XIV w. z wieżą dobudowaną z XVI w. przebudowany w I poł. XVIII w. W murze otaczającym kościół bramka ceglana z XVI w. Podążając dalej naszym szlakiem mijamy osadę leśną Wężnik a tam pomnikowy dąb. Dalej drogą polną do miejscowości Granowo - wieś 4 km na płd-zach. od Krzęcina. Neogotycki kościół z 1895 r. spalony w 1929 r. odbudowany w 1950 r. Dwór z końca XIX w. Z tejże miejscowości przez piękny las przejeżdżamy do Przybysławia. Jednak zanim tam dojedziemy możemy zwiedzić miejscowość Mielęcin, w której znajduje się dwór z XIX w. z parkiem krajobrazowym (4,4 ha) z I poł. XIX w. z pomnikowymi drzewami. I wracając na trasę zwiedzamy Przybysław - pałac z przełomu XVIII i XIX w. Park Krajobrazowy ( 4 ha) z I poł. XIX w. z pomnikowymi drzewami i regularnym kręgiem różnej wielkości i kształtów głazów. Wyjeżdżając z Przybysławia mijamy fermę drobiu i jedziemy drogą oznakowaną kamiennymi drogowskazami w kierunku miejscowości Bobrówko. Droga prowadzi pięknymi lasami mieszanymi wzdłuż linii wysokiego napięcia do granicy gminy Krzęcin i leśnego parkingu. Dalej już drogą asfaltową koło osady leśnej Tuczenko do Bobrówka w województwie lubuskim.

Trasa nr 2
 
Trasę tą rozpoczynamy od miejscowości Nowy Klukom - Kościół kamienny z końca XVI w. o cechach wczesnorenesansowych, z drewnianą wieżą- dzwonnicą dostawioną w XVIII w. Wewnątrz barokowy ołtarz z 1717 r. Naprzeciw kościoła park krajobrazowy (7,5 ha) z pocz. XIX w. z dużym stawem (2 ha) przegrodzony groblą. Z Nowego Klukomiu, drogą żużlową wyjeżdżamy w kierunku Objezierza i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Krzęcin- Zieleniewo, z której możemy zboczyć i zwiedzić miejscowości: Rakowo i Krzęcin. Rakowo - Kościół z kamienia polnego z końca XVI w. przebudowany w 1735 r. z wieżą z kamienia ciosanego w górnej kondygnacji drewnianą, dobudowaną w 1890 r. z barokowym wyposażeniem wnętrza.  Pseudoklasycystyczny dworek z pocz. XX w. Krzęcin Jest to duża wieś nad rzeczką Małą Iną. Kościół z XVII w. podworski park (5,5 ha) założony pod koniec XVIII w. z pomnikowymi drzewami. Na płn.-zach. od wsi położone są trzy niewielkie jeziora: Krzęcin (24 ha), Czyste (10 ha) i Żeńsko (29 ha). Po powrocie na trasę wjeżdżamy do miejscowości Objezierze -  duża wieś położona między dwoma rynnowymi jeziorami: Bukowskim (61 ha) oraz jeziorem Objezierze (18 ha). Kościół z XVIII w. murowany z kamienia i cegły z wieżą z 1825 r. Z Objezierza koło remizy strażackiej wyruszamy w kierunku Chłopowa. Jest to wieś na przesmyku pomiędzy jeziorami Chłopowo (73 ha), a Kościelnym (18 ha). Barokowy kościół z późnogotyckim tryptykiem z XV w. wewnątrz. Jadąc ulicą Bukową w stronę Rembusza, około 500 metrów za wsią znajduje się potężny dąb (obw. 735 cm), pomnik przyrody. Trzymając się trasy nr 2 wracamy do Chłopowa i wyjeżdżamy ulicą Leśną w kierunku Strzelec Krajeńskich.  Po około 2 km skręcamy zgodnie z ustawionym kamiennym drogowskazem na drogę leśną prowadzącą do Bobrówka. Dojeżdżamy do punktu czerpania wody, przy rozlewisku leśnym zwanym "Kanadą". Z miejsca tego rozciąga się łądny widok na rozlewisko - miejsce lęgowe dzikiego ptactwa (łabędź niemy, gęś gęgawa, żuraw) oraz siedlisko coraz częściej występujących bobrów. Z punktu czerpania wody jedziemy leśną drogą w kierunku południowym do drogi powiatowej Choszczno-Strzelce Krajeńskie i dalej drogą leśną do parkingu na granicy gminy, gdzie łączymy się z trasą nr 1. Centralne położenie ośrodka administracyjnego jakim jest Krzęcin w stosunku do pozostałych miejscowości gminy i dobry układ dróg, pozwala praktycznie poza wymienionymi tutaj trasami objechać gminę dookoła i umożliwia powrót z każdej miejscowości do Krzęcina.

 

MAPA SZLAKÓW ROWEROWYCH

LEGENDA


TRASA I
Żeńsko - Granowo - Przybysław - Bobrówko

TRASA II
Nowy Klukom - Objezierze - Chłopowo - Bobrówko

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja