Rada podsumowała wykonanie budżetu w pierwszym półroczu

rada

Pierwsza sesja Rady Gminy Krzęcin w drugim półroczu odbyła się w czwartek 15 września w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Obrady XXVII sesji zostały zdominowane przez sprawy związane z realizacją budżetu w pierwszym półroczu roku budżetowego 2022. Na wstępie, zgodnie z porządkiem sesji, miała miejsce ceremonia złożenia aktu ślubowania przez nową Radną, Panią Małgorzatę Wiśniewską, wybraną do Rady Gminy w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 10 (Sołectwo Mielęcin).

Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu poprzedziło obszerne sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym, dotyczące w dużej mierze realizowanych w tym roku inwestycji i projektów. Wynika z niego, że wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Krzęcin w roku 2022 stanowią łącznie prawie 6 mln zł. Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz poinformował Radę o postępach w realizacji zaplanowanych w budżecie gminy zadań remontowo-inwestycyjnych oraz wynikach naborów konkursowych i pozyskanych środkach wsparcia na ich realizację.
W dalszej części sesji Pani Skarbnik Joanna Witkowska przedstawiła Radnym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 r. Według stanu na dzień 30 czerwca plan dochodów i przychodów wynosi odpowiednio 24.164.170,85 zł i 1.299.286,28 zł, a plan wydatków i rozchodów 25.181.579 zł i 281.877,76 zł. Realizacja dochodów i wydatków w pierwszym półroczu przebiegała planowo i bez zakłóceń. Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 640.375,43 zł.
W części sesji poświęconej rozpatrzeniu projektów uchwał Radni m.in. ustalili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok; wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i określili tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedy, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących etat łączony w Szkole Podstawowej w Krzęcinie. Uchwalono także zmiany budżetu i w budżecie na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława