Biblioteka Szkolna z dofinansowaniem!

30 września br. Kuratorium Oświaty w Szczecinie opublikowało wykaz organów prowadzących szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

eduedu

Gmina Krzęcin otrzymała dofinansowanie dla biblioteki szkolnej w wysokości 15.000,00 zł (3.000,00 zł na oddziały przedszkolne i 12.000,00 na szkołę podstawową). Wójt Gminy Krzęcin zapewni 20% finansowego wkładu własnego (750,00 zł z przeznaczeniem na OP oraz 3.000,00 zł na SP). Łącznie całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 18.750,00 zł. Wniosek o dofinansowanie w ramach NPRC został opracowany przez Magdalenę Czarnecką - Inspektora ds. Oświaty.
Wsparcie finansowe (w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego) dotyczy zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. W odniesieniu do szkoły podstawowej dofinansowanie można przeznaczyć na: zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych (m.in.: sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowania dla bibliotek i elementów wyposażenia wnętrza placówki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia) oraz realizację działań promujących czytelnictwo.


zdj. pobrane z internetu

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 maja 2022, imieniny: Julii i Heleny